XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/13kerulet/testvervarosok/varso-ochota/

Témák A-Z

Varsó – Ochota

Varsó - Ochota címere

Ochota

Ochota egy település része, a királyi falu széle volt 1238-ban. 2002-től a Varsó centrum megszünése óta ismét önálló kerület. A lakosok száma közel 90.000. 2 bölcsőde, 21 óvoda, 14 általános iskola, 7 gimnázium, négy felsőfokú iskola, kulturális központ, színház, mozi, 11 könyvtár és 2 sportklub található itt. A Polgármesteri Hivatal jelenlegi épülete 1955-ben a varsói VIT-re épült meg, akkor az eseményre érkezett külföldi vendégek szállásaként, majd alakították át hivatallá.

Az Együttműködési Szerződést 1993. május 20-án írta alá Janusz Foks és Szabó Miklós polgármester Varsóban.

Varsó - Ochota

Varsó

Lengyelország fővárosa, Varsó a Visztula (Wisła) folyó két partján épült. Varsó nem tartozik Lengyelország legrégibb városainak sorába. A X. századot követő időkben több kis település alakult ki a Visztulát szegélyező magaspart közelében, a folyóparton., amelynek nevét viselik ma is a lengyel főváros egyes részei. A Varsó fővárossá válásához vezető hosszú úton az első lépést az jelentette, hogy a bal parti dombalját jelölték ki sóátrakó és vámszedő hellyé. A hercegvár mellett kialakult Ős-Varsó sokáig csak rendszertelenül emelt gerendaházakból álló, földhányással-palánkkal körülvett, hercegi védelmet élvező, nagy falu volt, így lakosai városi jogokat nem élveztek. Egy 1321-ben kelt okiratban szerepel első ízben írásos formában a város mai neve.

A XV. század elején már ismert hely volt Varsó, bár még mindig nem emelkedett ki a mazóviai városok sorából. A század végén bástyás városfalak vették körül az egész települést, amelyet jobbára kereskedők laktak. A Visztulán szállították áruikat: a tutajként továbbított fát, a dereglyék mély gyomrába halmozott gabonát és sót az északibb területek felé, egészen Gdańskig. A városfalvaktól északra viszony túl földmíves-iparos település alakult ki. Az óvároshoz képest fiatalabb, ezért Újvárosnak (Nowe Miasto) nevezett különáll helységet 1408-ban említik először az oklevelek. 1413-ban a mazóviai hercegek székhelyüket Varsóba helyezték át, így a város természetesen fellendült.

A XVI. század elejére kiépült gótikus Óváros. Piacterén (Rynek) emelkedett a négy kerek sarokbástyás, gótikus városháza, megépültek templomai. A „nemesi köztársaság” kora után csodálatos módon Varsó szépült, gazdagodott. A svéd háborúk pusztításait elfeledte; a XVIII. század elejéhez képest a lakosság száma csaknem megkétszereződött a század közepére. Az 1870-80-as években már számottevő volt az ipari munkásság, 1919-ben megközelítette az egy milliót.

1939. szeptember 1-jén Hitler csapatai hadüzenet nélkül átlépték a lengyel-német határt, majd tömeges kivégzések voltak Varsó környékén. Az 1943. áprilisában kirobbant varsói gettófelkelés során 60 000 zsidó felkelő esett el, a közel két hónapig tartó küzdelem azóta legendássá vált. 1939 és 1945 között egy másfélmilliós világváros pusztult el, 20 millió köbméter rom és törmelék borította a területet. Varsó jelképpé vált, „csakazértis” fel kell építeni. Ódon házait, patinás palotáit újra emelték, rommá lett elődjük pontos másaként.

A mai Varsó pezsgő életű, forgalmas nagyváros, jeles idegenforgalmi látnivaló, kultúrközpont. Régi városrészei a középkor hangulatát árasztják, főutcáit pompás barokk klasszicista templomok, paloták szegélyezik, tereit szép szobrok díszítik.

Varsó jelképpé vált, Varsót „csakazértis” fel kell építeni. A feladat óriási volt. A régi helyen, a romokat eltakarítva, az egykori várost hűen visszaállítani, ugyanakkor modernizálni, a korszerű igények szerint egyidejűleg a múltnak és a jövőnek építeni. Ódonnak tűnő házait, patinás palotáit alig három évtizeddel ezelőtt emelték – rommá lett elődjük pontos másaként. A mai Varsó pezsgő életű, forgalmas nagyváros, jeles idegenforgalmi látnivaló, kultúrközpont. Régi városrészei a középkor hangulatát árasztják, főutcáit pompás barokk klasszicista templomok, paloták szegélyezik, tereit szép szobrok díszítik. Mai építészetét tekintve, Varsó nem különbözik a többi világvárostól. Talán csak azt érdemes még megemlíteni, hogy a lengyel építőművészek nagyon fogékonyak az újszerű megoldások iránt; szellemes, egyszerű ötletekkel díszítik városaikat.

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj