XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugyintezes/

Témák A-Z

Ügyintézés

Időpontfoglalás

A Polgármesteri Hivatal egyes osztályain előre bejelentkezhet személyes ügyintézésre.
A foglalt időpontban kollégáink név szerint szólítják Önt, így elkerülheti a sorban állást.

Tovább

Online adófizetés

Egyes XIII. kerületi helyi adókat, bírságokat bankkártyával gyorsan és kényelmesen befizethet online. Ehhez kérjük, válassza ki a befizetés jogcímét.

Tovább

Ügyekkel kapcsolatban további információt az alább elérhetőségeinken kaphat:

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1.

Ingyenesen hívható zöldszámunk, melyen üzenetrögzítőre mondhatja el közérdekű bejelentését:
Telefonszám: 06-80-200-306

Kérdése, észrevétele van?

Írjon nekünk!

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Elektronikus ügyintézési oldalra mutató linkAz elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az E-ügyintézési tv. 1.§ 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az E-ügyintézési tv. 9.§ (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője. Amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél nem elektronikus úton nyújtja be kérelmét, akkor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a kérelem visszautasításának van helye.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére a E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is. Természetes személy részére az elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételéhez ügyfélkapu regisztráció szükséges, mellyel kapcsolatos tájékoztatás elérhető a www.magyarorszag.hu oldalon.

Felhívjuk figyelmét, hogy

 • gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.
 • természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (rendelkezési nyilvántartás) szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapján közzétett elektronikus űrlapok útján és az E-önkormányzat portálon publikált elektronikus nyomtatványain keresztül biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét ügyfelei számára. A koronavírus járványra tekintettel jelenleg a legfontosabb az időskorúak védelme, támogatása.  Mivel az állampolgárok egészségének védelme érdekében a személyes ügyintézést minimalizálni szükséges, a 70 év feletti veszélyeztetett korosztályból ténylegesen segítségre szorulók gyors, és biztonságos felmérése érdekében olyan elektronikus űrlapot érhető el az E-önkormányzat portálon, amelyen az érintetteken kívül akár családtagok, ismerősök, akár szomszédok is jelezhetik az önkormányzat felé azt ha egy idős embernek segítségre van szüksége.

További útmutató az ÁNYK nyomtatványkitöltő programhoz:
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/tudnivalok_nyomtatvanykitolto_programokhoz.html

Az elektronikus űrlap szolgáltatás Ügyfélkapun keresztül vehető igénybe. Az elektronikus űrlapok elérhetősége az adott ügyek leírásánál érhető el.

Tájékoztatjuk, az elektronikus formanyomtatvánnyal nem rendelkező általános célú önkormányzati hatósági ügyek esetében az Általános önkormányzati ügyek formanyomtatványon keresztül biztosítunk elektronikusan ügyintézésre lehetőséget.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat a ONKXIII rövidnevet használja elektronikus kapcsolattartásra.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal a BPXIII rövidnevet használja elektronikus kapcsolattartásra.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az elektronikus ügyintézéshez megadott adataik az „Adatkezelési tájékoztatóban” foglaltak szerint kerülnek kezelésre.

Nincs helye elektronikus ügyintézésnek:

 • azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi,
 • olyan eljárási cselekmény esetében, ahol ez nem értelmezhető,
 • olyan eljárás vagy eljárási cselekmény esetében, ahol ezt nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja,
 • olyan irat, okirat vagy más beadvány esetében, amely minősített adatot tartalmaz.

Felhívjuk figyelmét, hogyha jogszabály egy nyilatkozat megtétele vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat hatálytalan, az alábbi három eset kivételével.

Nem alkalmazható az ügyféllel szemben hátrányos jogkövetkezmény, ha

 • az ügyfél az ügyet elektronikus úton azért nem tudja intézni, mert az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az e törvény szerinti kötelezettségének – üzemzavar, üzemszünet vagy bármely egyéb okból – átmenetileg vagy tartósan nem tesz eleget,
 • az adott ügy elektronikus intézéséhez szükséges elektronikus ügyintézési szolgáltatás, az azt elősegítő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy más kapcsolódó szolgáltatás átmenetileg vagy tartósan nem érhető el,
 • az ügyfél a nyilatkozatát azért nem a jogszabály vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által előírt formanyomtatványon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető változatát az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé.

Az elektronikus ügyintézés céljára nem szolgáló egyéb elektronikus elérhetőség (pl. tájékoztatás kérés): az Önkormányzat honlapján.

Üzemzavar:

Előre nem tervezett üzemszünet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó esemény (továbbiakban üzemzavar) bekövetkezése esetén az Önkormányzat üzemzavar bekövetkezését követően – az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet értesítése mellett – haladéktalanul tájékoztatja ügyfeleit az elektronikus ügyintézés elérhetőségére szolgáló felületen, a magyarorszag.hu honlapon, valamint szegedvaros.hu honlapján az alábbiakról:

 • az üzemzavarral pontosan érintett ügyintézési szolgáltatások meghatározásáról, funkcionalitásukban bekövetkezett változásokról,
 • az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfélszolgálati elérhetőségéről,
 • ha az elektronikus ügyintézés más elektronikus felületen is elérhető, és az üzemzavar ezt a felületet nem érinti, a működő felület elérhetőségéről.

Az ügyfél által követendő eljárásrend üzemszünet, üzemzavar esetén

 • A beadvány elektronikus úton történő benyújtását gátló, 1 munkanapot meghaladó üzemszünet, üzemzavar esetén az ügyfél a hagyományos ügymenetnek megfelelően jogosult papír alapon benyújtani a beadványt és mellékleteit.
 • Jogszabály alapján az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén az Önkormányzat biztosítja az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.
 • Ezt értelemszerűen alkalmazni kell akkor is, ha az ügyfelet az eljárási cselekmény határidőben történő elvégzésében olyan tervezett technikai tevékenység vagy üzemzavar akadályozta, amely az általa igénybe vett szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (SZEÜSZ) vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (KEÜSZ) használatát érintette.

Intézze Önkormányzati ügyeit elektronikusan! Kényelmes és gyors megoldás nyújt az Önkormányzati Hivatali Portál.
Kisfilm 1, Kisfilm 2, Kisfilm 3, Kisfilm 4, Kisfilm 5

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj