XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/mini-vizhezszoktato-2-4-eves-gyermekek-reszere/

Témák A-Z

Ügyek

Mini vízhezszoktató 2-4 éves gyermekek részére

A kihirdetett veszélyhelyzet miatt a szolgáltatás szünetel.

Települési támogatás – Lakhatás támogatása – fűtési támogatás

Fűtési  támogatás állapítható meg annak a bérlőnek, tulajdonosnak, aki nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíj korhatárt  betöltötte; vagy annak aki saját háztartásában legalább 3 kiskorú vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató és önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermeket tart el; feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át ( 114,000.-Ft). egyedül élő esetében 500%-át ( 142,500.-Ft) és egyéb lakhatási támogatásban nem részesül.

Települési támogatás – Egészségi állapot megőrzésére – közgyógy ellátásra jogosultak részére

Települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való teljes vagy részbeni hozzájárulás állapítható meg annak a személynek, aki közgyógyellátási igazolványra jogosult és a havi gyógyszer kiadása a közgyógyellátás alapján nem elégíthető ki.

Települési támogatás – Szépkorúak támogatása

Települési támogatásként 20.000 Ft egyszeri támogatás állapítható meg azoknak, akik az adott költségvetési éveben betöltötték a 90. vagy a 95. életévüket és 100.000 Ft a 100. életévüket betöltötteknek.

Települési támogatás – Létfenntartási gondok enyhítésére

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át ( 57,000.-Ft), és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud.

Települési támogatás – Táborozási költségek átvállalásához

Települési támogatás nyújtható a köznevelési intézménybe járó gyermekre való tekintettel a gyermek(ek) családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként annak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át ( 57,000.-Ft)  és más jogcímen nem jogosult támogatásra. Javaslatot a köznevelési intézmény, sportegyesület tehet. 

Települési támogatás-Életkezdési támogatás

Települési támogatás nyújtható a gyermek születésekor, ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző egy évben kerületi lakóhellyel rendelkezik. A kérelem a gyermek 1 éves koráig nyújtható be.

Települési támogatás- Gyermeket váró édesanyának szűrési költséghez való hozzájárulás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat a családok gyermekvállalásának támogatása érdekében azoknak az édesanyáknál, akiknél a gyermekvállalás valamilyen oknál fogva magas rizikó faktorú, szakorvos által javasolt szűrés költségéhez hozzájárul. A jogosultság feltétele, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző egy évben kerületi lakóhellyel rendelkezzen és életvitelszerűen itt éljen.

Települési támogatás-Családalapítási támogatás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat házasságkötés évében egyszeri támogatásban részesíti azt a fiatal házaspárt, ha a házasságkötés napján a házastársak egyike sem töltötte be a 35. életévét, és a házaspárnak legalább az egyik tagja a házasságkötés napján legalább egy éve kerületi lakóhellyel rendelkezett és életvitelszerűen itt élt, feltéve, hogy korábban a házastársak egyik tagja sem volt még házas.

Települési támogatás-Gyermekek étkezési támogatása

A Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult gyermekek esetében, az étkeztetési költség részbeni vagy teljes összegű átvállalása.

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj