XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/gyermeket-varo-edesanyanak-szuresi-koltseghez-valo-hozzajarulas/

Témák A-Z

Települési támogatás- Gyermeket váró édesanyának szűrési költséghez való hozzájárulás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat a családok gyermekvállalásának támogatása érdekében azoknak az édesanyáknál, akiknél a gyermekvállalás valamilyen oknál fogva magas rizikó faktorú, szakorvos által javasolt szűrés költségéhez hozzájárul. A jogosultság feltétele, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző egy évben kerületi lakóhellyel rendelkezzen és életvitelszerűen itt éljen.


Ügy megnevezése Települési támogatás gyermeket váró édesanyák szűrési költségéhez való hozzájárulásként

 

Rövidített ügy megnevezés szűrési költséghez való hozzájárulás
Összefoglaló mondat Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat a családok gyermekvállalásának támogatása érdekében azoknak az édesanyáknál, akiknél a gyermekvállalás valamilyen oknál fogva magas rizikó faktorú, szakorvos által javasolt szűrés költségéhez hozzájárul.
Eljárásra jogosultak/kötelezettek köre Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő állampolgárok nyújthatnak be kérelmet, akik a kérelem benyújtását megelőző egy évben is kerületi lakóhellyel rendelkezett és életvitelszerűen itt élt.
Mit kell tennie Kérelmet kell benyújtani.

 

Kötelezettségmulasztás Nincs.
Határidők ügyintézési határidő: Sommás eljárás keretében azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül
Benyújtandó dokumentumok ·         formanyomtatvány

Személyes megjelenés esetén:

·         érvényes személyazonosításra alkalmas fényképes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)

·         lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 

További szükséges dokumentumok: Szűrési költség igazolása árajánlattal vagy számla másolatával.

Fizetési kötelezettség Nincs
Eljáró szerv Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében polgármester
Felettes szerv/jogorvoslat Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület
Egyéb információk Támogatás összege: a szűrés költségének 50 %-a, de nem haladhatja meg  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.

 

A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó osztály az alábbiak szerint ellenőrizheti:

megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,

megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,

megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot,

elrendelheti környezettanulmány készítését,

megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

Kapcsolódó nyomtatványok letölthető formanyomtatvány
Vonatkozó jogszabályok ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A SZOCIÁLIS PÁLYÁZATOK ÉS TÁMOGATÁSI KÉRELMEK ÜGYINTÉZÉSE SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023 (I.17.) Önkormányzati rendelete

Fogalmak sommás eljárás: A hatóság sommás eljárásban a döntését azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül meghozza, ha

a)  hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és

b) nincs ellenérdekű ügyfél.

teljes eljárás: ha az eljárást megindító nyilatkozat (kérelem ) hiányos a kérelmet  teljes eljárásban intézi, hiánypótlásra szólít fel

lakcím: a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

életvitelszerű lakás: abban a lakóingatlanban, amely ténylegesen, életvitelszerűen a háztartása életének helyszínéül szolgál, ott, ahol a közüzemi szolgáltatásokat igénybe veszi és  ott, ahol a mindennapi életviteléhez szükséges tevékenységet folytatja, és ahonnan életét szervezi.

Élethelyzet A gyermekvállaló édesanya kora, egészségi állapota vagy egyéb ok miatt magas rizikó faktorú,

a szakorvos által javasolt szűrés megterheli a család anyagi helyzetét.

Elektronikusan intézhető: szkennelve:  ph-szko@bp13.hu

ügyfélkapun vagy hivatali kapun keresztül

Telefonosan ügyintézhető link Nem
Személyesen ügyintézhető link Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon a kijelölt ügyintézőnél.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30. – 18.00.

szerda: 8.00. – 16.30.

péntek: 8.00.- 11.30.

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálaton.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00. – 18.00.

kedd, szerda, csütörtök: 8.00. – 16.30.

péntek: 8.00.  – 14.00.

 

Postai úton: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály

1555 Budapest, Pf. 10.

Nyelv magyar-angol magyar
Tárgyszavak lakcím

életvitelszerű lakás

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege

 

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj