XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/hagyatek/

Témák A-Z

Hagyaték

A hagyatéki eljárással kapcsolatos ügyeket az Igazgatási Osztály intézi. Itt veszik nyilvántartásba a haláleseteket, amennyiben az a XIII. kerületben történt. A haláleset bejelentéséhez szükséges továbbítani a legfontosabb dokumentumokat: az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítványt, jegyzőkönyvet a haláleset bejelentéséről, az elhalt személy azonosítására alkalmas okmányokat, lakcímkártyát, születési anyakönyvi kivonatot, illetve a családi állapotát igazoló okiratot.

A hagyatéki eljárással kapcsolatos ügyek részletes leírása

Amennyiben kérdése van, az Igazgatási Osztályunkhoz fordulhat.

További információk az öröklésről és a hagyatékról a kormányzati portálon találhatók.

A hagyatéki eljárás hivatalból indul a halottvizsgálati bizonyítvány megérkezését követően, illetve annak az ügyfélnek a kérelmére, akinek az eljárás lefolytatásához jogi érdeke fűződik. Az eljárás lefolytatása annak a közjegyzőnek az illetékessége alá tartozik, akinek működési területén az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye volt, vagy azok hiányában ott, ahol a halál bekövetkezett. A hagyatékról belföldi ingatlan esetében mindig, ingóságok esetében pedig esetenként leltár készül.

Az elhunyt hagyatékáról leltárt kell készíteni. A leltározást a jegyző által megbízott ügyintéző végzi.

 

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj