XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/ugy/mini-vizhezszoktato-2-4-eves-gyermekek-reszere/

Témák A-Z

Ügyek

Gyógyúszás 6-14 éves gyermekek részére

Ezt a lehetőséget igénybe veheti a XIII. kerület közigazgatási területén bejelentett lakcímmel, XIII. kerületi Partnerkártyával rendelkező és életvitelszerűen itt élő szülő, törvényes képviselő, akinek a 6. és 14. életév közötti gyermeke(i) részére a házi gyermekorvos javasolja a gyógyúszást.

Mini vízhezszoktató 2-4 éves gyermekek részére

Igénybe veheti a XIII. kerület közigazgatási területén bejelentett lakcímmel, XIII. kerületi Partnerkártyával rendelkező és életvitelszerűen itt élő szülő, törvényes képviselő, a 2 és 4 életév közötti gyermeke(i) részére. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata a meghatározott óradíjat átvállalja, a szülőt terhelő önköltség: 200 Ft/óra.

Önkormányzati közszolgáltatások.

Szociális szolgáltatások, gyermekjóléti szolgáltatások, szociális bolthálózat működtetése, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, óvodai nevelés.    

Települési támogatás – Lakhatás támogatása – közüzemi díj támogatása

Közüzemi díj támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át ( 57,000.-Ft), egyedül élő esetében a 250%-át ( 71,250.-Ft).

Települési támogatás – Lakhatás támogatása – fűtési támogatás

Fűtési  támogatás állapítható meg annak a bérlőnek, tulajdonosnak, aki nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíj korhatárt  betöltötte; vagy annak aki saját háztartásában legalább 3 kiskorú vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató és önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermeket tart el; feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át ( 114,000.-Ft). egyedül élő esetében 500%-át ( 142,500.-Ft) és egyéb lakhatási támogatásban nem részesül.

Települési támogatás – Lakhatás támogatása – lakbér hozzájárulás

Lakbér-hozzájárulás állapítható meg annak az önkormányzati lakás bérlőjének, lakáshasználónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át ( 57,000.-Ft), egyedül élő esetében a 250%-át ( 71,250.-Ft).

Települési támogatás – Egészségi állapot megőrzésére – közgyógy ellátásra nem jogosultak részére

Települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való teljes vagy részbeni hozzájárulás állapítható meg annak a személynek, aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszer kiadása vagy a gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége meghaladja saját jövedelme 15%-át és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át ( 99,750.-Ft), egyedül élő esetében a 400%-át ( 114,000.- ) illetve az esetenként felírt gyógyszer kiadása vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költségét önerőből biztosítani nem tudja és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át ( 57,000.-Ft), egyedül élő esetében a 250%-át ( 71,250.-Ft).

Ápolási célú települési támogatás

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg a XIII. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben lakó nagykorú közeli hozzátartozónak aki 18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi.

Települési támogatás – Egészségi állapot megőrzésére – közgyógy ellátásra jogosultak részére

Települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való teljes vagy részbeni hozzájárulás állapítható meg annak a személynek, aki közgyógyellátási igazolványra jogosult és a havi gyógyszer kiadása a közgyógyellátás alapján nem elégíthető ki.

Települési támogatás – Szépkorúak támogatása

Települési támogatásként 20.000 Ft egyszeri támogatás állapítható meg azoknak, akik az adott költségvetési éveben betöltötték a 90. vagy a 95. életévüket és 100.000 Ft a 100. életévüket betöltötteknek.

Díjaink, elismeréseink