XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/kozerdeku-adatok/kozbeszerzesek/

Témák A-Z

Közbeszerzések

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII. törvény (Kbt.) 37. § (1) bekezdése (illetve 2015. november 1. napja előtt a 2011. évi CVIII. törvényt 30. § alapján) a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal, mint eljárást lebonyolító ajánlatkérő az alábbi dokumentumokat hirdetmény formájában a Közbeszerzési Értesítőben teszi közzé:

a) az előzetes tájékoztatót;
b) a nyílt eljárást megindító ajánlati felhívást;
c) a meghívásos, illetve tárgyalásos eljárást, valamint versenypárbeszédet, illetve innovációs partnerséget megindító részvételi felhívást, kivéve az előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel, valamint a külön jogszabály szerinti időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárás, továbbá külön jogszabály szerinti előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd, illetve innovációs partnerség során küldött közvetlen részvételi felhívást;
d) a Kbt. 117. §-ban szabályozott saját beszerzési szabályok szerint folytatott eljárást megindító felhívást;
e) a külön jogszabály szerinti időszakos előzetes tájékoztatót és az előminősítési hirdetményt;
f) a tervpályázati kiírást;
g) a koncessziós beszerzési eljárást megindító felhívást a Kbt. 128. § és a 129. § (2) bekezdése szerinti eljárás kivételével;
h) az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót;
i) a tervpályázati eljárás eredményéről szóló tájékoztatót;
j) a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót.

A hirdetmények elektronikusan, kereshető formában elérhetők a Közbeszerzési Hatóság honlapján (www.kozbeszerzes.hu) a „Közbeszerzési Értesítő” menüpont alatt.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII. törvény (illetve 2015. november 1. napja előtt a 2011. évi CVIII. törvény módosításáról (Kbt.) módosító 2013. évi CXVI. törvény nyomán) 2013. július 1. napjától a Kbt. 43. § (korábbi 31. §) alapján a közbeszerzések alábbi adatai, információi és dokumentumokat – amennyiben az lehetséges – kizárólag a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban kell és lehet közzétenni:

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását;
b) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat;
c) a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjának, valamint a 12. § (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával megkötött szerződéseket;
d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket;
e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést;
f) a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat;
g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig.

A kereshető Közbeszerzési Adatbázis elérhető elektronikusan a Közbeszerzési Hatóság honlapján (www.kozbeszerzes.hu) a „ Közbeszerzési Adatbázis” menüpont alatt.

Közbeszerzési Adatbázis (KBA) nyilvános keresőoldala:

A KBA a közbeszerzési eljárások központi nyilvántartása. Ennek részeként közbeszerzési eljáráshoz és ajánlatkérő szervezethez kapcsolódóan tárolja a közbeszerzésekkel kapcsolatos adatokat és dokumentumokat.

Az oldal az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
– keresés a dokumentumok tartalmában (csak regisztrált felhasználóknak elérhető)
– keresés a közbeszerzési eljárásokban
– keresés a hirdetményekben
– keresés a dokumentumokban
– regisztráció / bejelentkezés regisztrált felhasználóként

Az alábbi publikus dokumentumok minden esetben bekerülnek a KBA-ba:
– a Közbeszerzési Értesítőben megjelenő hirdetmények
– a Közbeszerzési Hatóság részére megküldött éves statisztikai összegezések
– jogorvoslattal kapcsolatos publikus anyagok (azzal, hogy ezek a dokumentumok csak ún. EJOG modul indulását követően kerülnek be a KBA-ba).

Az alábbi dokumentumok az ajánlatkérő döntésétől függően érhetők el a KBA-ban:
– közbeszerzési szerződések
– előzetes vitarendezéssel kapcsolatos dokumentumok
– közbeszerzési tervek

A dokumentumok tartalmában történő keresés során a KBA-ban nyilvántartott különböző dokumentumok típusa közül egynek a kiválasztásával és szabadszöveges keresési feltételnek a megadásával van mód keresések indítására. A kereső csak olyan elemek között keres, ahol:
– van fájl csatolmány, vagy
– a dokumentum a Közbeszerzési Értesítőben is megjelent.

A közbeszerzési eljárásokban történő keresés során a KBA-ban nyilvántartott eljárások közötti keresésre van lehetőség. A KBA 2010.01.01-től tartalmaz ún. migrált eljárásokat. Ezen eljárások esetében csak az eljárás adatlapja érhető el, illetve ha az Adatbázis működését követően közzétételre kerül adott migrált eljáráshoz valamilyen dokumentum (pl. hirdetmény), akkor már ez is látható. (Így pl. az eljárást megindító felhívás, vagy egyéb, az eljárás során – de még a KBA működése előtt közzétett – hirdetmény nem elérhető az adatlapon.)

A hirdetményekben történő keresés menüpontjára kattintva az oldal az on-line Közbeszerzési Értesítő keresőoldalára navigál.
A dokumentumokban történő keresés a KBA-ban nyilvántartott (a KBA működését követően beküldött) dokumentumok közötti keresést teszi lehetővé.

Az oldal lehetőséget biztosít regisztrációra, mely ingyenes. A regisztrációhoz felhasználónév, jelszó és e-mailcím megadása szükséges. A regisztrált felhasználók számára elérhető a dokumentumok tartalmában történő keresés, valamint az egyes keresőfelületeken több keresőmező áll rendelkezésre. (Emellett az egyes keresési feltételek közötti logikai – és/vagy – kapcsolatok is módosíthatók.)

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatáról szóló XXII/7-1/2014. (I. 29.) számú POLGÁRMESTERI – JEGYZŐI EGYÜTTES UTASÍTÁSA szerint decoration: az Önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai saját feladat- hatáskörükben lebonyolított, továbbá önálló ajánlatkérőként lefolytatott közbeszerzések dokumentumai közzétételét önállóan a fenti törvényi rendelkezéseknek megfelelően, azon túli közzététel esetén pedig saját honlapjukon végzik (lásd az Önkormányzat honlapján intézményeire és gazdasági társaságaira vonatkozó elérhetőségeket).

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közbeszerzéseire vonatkozó statisztikai összegezések:

Díjaink, elismeréseink