XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/szervezetiegyseg/foepiteszi-iroda/

Témák A-Z

Főépítészi Iroda

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10.

Térképen

foepitesz@bp13.hu

Tel: (1) 452-4128,

Vezető neve: Arató György főépítész

Feladatai:

 • szervezi a településfejlesztéssel és településrendezéssel, valamint a környezet épített és természetes elemeinek védelmével, összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátását;
 • előkészíti az önkormányzat döntéseit az előző pontban jelzett témákban és biztosítja a meghozott döntések érvényesítését;
 • képviseli a hivatalt településrendezési, építészeti és műemléki kérdésekben;
 • szakértőként közreműködik az önkormányzati beruházási döntések előkészítésében;
 • kezdeményezi a településfejlesztési és rendezési programok, koncepciók és tervek készítését, közreműködik azok kidolgozásában és végrehajtásának szervezésében;
 • véleményezi a közterületek kialakításának, valamint a közterületen elhelyezésre kerülő berendezési tárgyak terveit és a kertészeti megoldásokat;
 • a feladatait érintő kérdésekben tájékoztatást nyújt a lakosságnak, a sajtónak és a szakmai fórumoknak; szervezi a lakossági fórumokat;
 • közreműködik a kerület térinformatikai rendszerének kialakításában és működtetésében;
 • állásfoglalást készít építészeti, városrendezési kérdésekben;
 • részt vesz az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés előkészítésében;
 • kezdeményezi a kerületet érintő városrendezési és építészeti tervpályázatok készítését, illetve együttműködik annak lebonyolításában;
 • működteti az Önkormányzati Tervtanácsot;
 • biztosítja a szakmai szervezetekkel való kapcsolattartást;
 • ellátja az ingatlanvagyon-nyilvántartással kapcsolatos feladatokat:
 • közreműködik az önkormányzat tulajdonát érintő földhivatali ingatlan- és tulajdonjog-rendezési ügyek bonyolításában;
 • a földhivatali okmányok beszerzésében, az önkormányzati tulajdonbejegyzési kérelmek elkészítésében;
 • figyelemmel kíséri a földhivatali kérelmek feldolgozását;
 • végzi a vagyonátadási igazolások és határozatok beszerzését;előkészíti a külföldiek ingatlanszerzéséhez szükséges polgármesteri nyilatkozatot;
 • elkészíti az önkormányzat éves vagyonkimutatásának ingatlanokra vonatkozó részét és az éves statisztikai adatszolgáltatást.

_______________________________________________________________________________________________

A képviselő-testület 2016. november 10-i ülésén 19/2016. (XI.15.) rendeletszámon jóváhagyta a Kerületi Építési Szabályzatot (KÉSZ-t). A rendelet 2017. január 1-jén lépett hatályba. A hatályos Kerületi Építési Szabályzatot megtalálja itt. Az 56/2001. (XII.20.) ÖK. rendelettel elfogadott Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat 2017. január 1-től hatályos állapotát egységes szerkezetben letöltheti itt.

_____________________________________________________________________________________

Hírek

A Képviselő-testület  2017. november 9-én a 22/2017. (XI.9.) ÖK határozattal elfogadta XIII. Kerület  “Településképi Arculati Kézikönyvét“.

_____________________________________________________________________________________

Tisztelt Érdeklődők!

 

Felkérésünkre az elmúlt hónapokban észrevételeket kaptunk a 2017. január 1-én hatályba lépett Kerületi Építési Szabályzat alkalmazásával kapcsolatosan. A 19/2016. (XI.15.) ÖK rendelet előírásainak használata során az építésztervezők, az ingatlantulajdonosok, az építési hatóság és a Főépítészi Iroda által tett megállapításokat, a jogszabály módosítását indítványozó kezdeményezéseket egy táblázatban dolgoztuk fel.

A településrendezési és a rendeletalkotói munka megkezdése előtt e táblázat tartalmával adunk tájékoztatást a KÉSZ módosításra irányuló szándékainkról.

Észrevételeiket 2017. 12. 04-ig várjuk a foepitesz@bp13.hu e-mail címen.

Budapest Főváros XIII. kerületi

Polgármesteri Hivatal

Főépítészi Iroda

 

_____________________________________________________________________________________

Lakossági fórum a fővárosi településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéséről a partnerségi oldalon tájékozódhat.

_____________________________________________________________________________________

A Budapest 13. kerületi tervtanács következő időpontja 2018. január 12. 9:00 óra.

 

Vissza

A hosszú távú településfejlesztési koncepció több tématerületet megjelölt, ezek közül az elfogadás óta tanulmánytervet dolgoztattunk ki többek közt:

A XIII. kerületi önkormányzat elkötelezett a kerület élhetőbbé és szebbé tétele iránt. A zöld és fenntartható környezet kialakítása vezérelv számunkra, s ezt igyekszünk valamennyi fejlesztésnek az előkészítése során szem előtt tartani.

Így van ez a Pozsonyi út felújítása kapcsán is.

Azt, hogy milyen tervek alapján készült el a Pozsonyi út első szakaszának felújítása, képeinken megtekintheti:

Pozsonyi úti teraszok arculati követelményei

Grafitimentes XIII. Kerületet!

Tisztelt kerületi polgárok, városlakók!

Büszkék lehetünk kerületünk építészeti örökségeire, értékes városképére, melynek megmentése, folyamatos szépítése közös érdekünk és közös feladatunk.

Önkormányzatunk Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 56/2001. (XII.20.) számú rendeletének 10. § (12) bekezdése előírja a fővárosi és kerületi városkép szempontjából kiemelt területeken a közterületről látható homlokzatokon a falfirkák eltüntetését lehetővé tevő homlokzatbevonat alkalmazását. Ha felújítást terveznek, gondoljanak erre.

Falfirka-eltávolítás költségtámogatásának céljából pályázni is lehet a XIII. kerületi Környezetvédelmi Pályázatra. A pályázat rendszerint tavasszal kerül kiírásra. A pályázat menetéről bővebb felvilágosítást kaphatnak Staniszewski Csabától e-mailen.

Díjaink, elismeréseink