XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/szervezetiegyseg/foepiteszi-iroda/

Témák A-Z

Főépítészi Iroda

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10.

Térképen

E-mail: foepitesz@bp13.hu

Tel: (1) 452-4128,

Vezető neve: Massányi Katalin főépítész

A Főépítészi Iroda feladatai:

 • szervezi a településfejlesztéssel és településrendezéssel, valamint a környezet épített és természetes elemeinek védelmével, összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátását;
 • előkészíti az önkormányzat döntéseit az előző pontban jelzett témákban és biztosítja a meghozott döntések érvényesítését;
 • képviseli a hivatalt településrendezési, építészeti és műemléki kérdésekben;
 • szakértőként közreműködik az önkormányzati beruházási döntések előkészítésében;
 • kezdeményezi a településfejlesztési és rendezési programok, koncepciók és tervek készítését, közreműködik azok kidolgozásában és végrehajtásának szervezésében;
 • véleményezi a közterületek kialakításának, valamint a közterületen elhelyezésre kerülő berendezési tárgyak terveit és a kertészeti megoldásokat;
 • a feladatait érintő kérdésekben tájékoztatást nyújt a lakosságnak, a sajtónak és a szakmai fórumoknak; szervezi a lakossági fórumokat;
 • közreműködik a kerület térinformatikai rendszerének kialakításában és működtetésében;
 • állásfoglalást készít építészeti, városrendezési valamint közterület-alakítási kérdésekben;
 • kezdeményezi a kerületet érintő városrendezési és építészeti tervpályázatok készítését, illetve együttműködik annak lebonyolításában;
 • működteti a Kerületi építészeti-műszaki Tervtanácsot;
 • biztosítja a szakmai szervezetekkel való kapcsolattartást;
 • előkészíti a településképi bejelentési és véleményezési eljárásokkal kapcsolatos önkormányzati döntéseket, azzal kapcsolatosan szakmai konzultációt tart;
 • ellátja a városkép-alakítással kapcsolatos véleményezési feladatokat;
 • előkészíti és lebonyolítja az Értékvédelmi Támogatás pályázatát, azzal kapcsolatosan helyszíni bejárást tart, előkészíti a támogatási szerződéseket;
 • szervezetét érintően közreműködik az önkormányzati és pénzügyi jelentések, beszámolók, statisztikák előkészítésében.

A Főépítészi Irodán intézhető ügyek:

_______________________________________________________________________________________________

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Tisztelt XIII. Kerületi Lakosok! Tisztelt Érdeklődők!

Elkészült Budapest Főváros XIII. Kerület új településképi arculati kézikönyvének (TAK) és új településképi rendeletének (TKR) tervezete.

Az új településképi dokumentumok tervezete
2021. május 10. és május 28. között
megtekinthető a Partnerségi egyeztetés menüpont alatt.

A TAK és TKR tervezetével kapcsolatos véleményeket
a foepitesz@bp13.hu e-mail címre várjuk
a közzététel ideje alatt.

Az új településképi dokumentumok tervezetével kapcsolatban Massányi Katalin főépítész
lakossági fórumot tart
2021. május 17-én (hétfőn) 16 órai kezdettel.

A lakossági fórum a járványügyi helyzetre való tekintettel online,
Skype alkalmazáson keresztül kerül megtartásra.
Massányi Katalin főépítész Skype elérhetősége (hívóneve) massanyikatalin@bp13.hu.
A lakossági fórumhoz az alábbi linken tud csatlakozni: https://join.skype.com/Mugqv6ooPCmu

Közzétéve: 2021. május 10.

_______________________________________________________________________________________________

Közterületi vendéglátó teraszokkal kapcsolatos tájékoztatás

_______________________________________________________________________________________________

FELHÍVÁS

2021. ÉVI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS PÁLYÁZATÁRA

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata idén is kiírta a kerületi Értékvédelmi Támogatás pályázatát, melynek keretein belül vissza nem térítendő támogatást a közigazgatási területén lévő, jogszabállyal védett, valamint a világörökségi területen található építészeti értékek megmentésére, azok korhű felújítására, restaurálására.

A részletes pályázati kiírás, valamint a benyújtandó dokumentumok listája elérhetők az alábbi oldalon:

Értékvédelmi Támogatás

_______________________________________________________________________________________________

TÁJÉKOZTATÁS

MEGVÁLTOZOTT ÜGYINTÉZÉSI RENDRŐL

Tisztelt Lakosok! Tisztelt Tervezők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 2020. évi LVIII. törvény 165.§ (2) bekezdés d) és e) pontjai alapján 2020. december 31. napjáig Irodánk megváltozott ügyintézési rend szerint működik:

165.§ (2)  A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően […]

d) a településképi véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmet elektronikus úton kell benyújtani, és

e) a településképi bejelentési eljárás során az eljárást kezdeményező iratok kizárólag elektronikus úton terjeszthetőek elő.

Ennek értelmében a kérelmeket, és mellékleteit, illetve a csatolt tervdokumentációt – településképi bejelentés esetében – kizárólag hivatalos elektronikus úton, azaz e-papíron, ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül fogadjuk be, személyes vagy postai úton történő benyújtásra nincs lehetőség.

Megértésüket köszönjük.

_______________________________________________________________________________________________

A Főépítészi Iroda dokumentumai

 

Egyéb dokumentumok:

 

A Főépítészi Iroda tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok:

_______________________________________________________________________________________________

Vissza

A hosszú távú településfejlesztési koncepció több tématerületet megjelölt, ezek közül az elfogadás óta tanulmánytervet dolgoztattunk ki többek közt:

A XIII. kerületi önkormányzat elkötelezett a kerület élhetőbbé és szebbé tétele iránt. A zöld és fenntartható környezet kialakítása vezérelv számunkra, s ezt igyekszünk valamennyi fejlesztésnek az előkészítése során szem előtt tartani.

Így van ez a Pozsonyi út felújítása kapcsán is.

Azt, hogy milyen tervek alapján készült el a Pozsonyi út első szakaszának felújítása, képeinken megtekintheti:

Pozsonyi úti teraszok arculati követelményei

Grafitimentes XIII. Kerületet!

Tisztelt kerületi polgárok, városlakók!

Büszkék lehetünk kerületünk építészeti örökségeire, értékes városképére, melynek megmentése, folyamatos szépítése közös érdekünk és közös feladatunk.

Önkormányzatunk Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 56/2001. (XII.20.) számú rendeletének 10. § (12) bekezdése előírja a fővárosi és kerületi városkép szempontjából kiemelt területeken a közterületről látható homlokzatokon a falfirkák eltüntetését lehetővé tevő homlokzatbevonat alkalmazását. Ha felújítást terveznek, gondoljanak erre.

Falfirka-eltávolítás költségtámogatásának céljából pályázni is lehet a XIII. kerületi Környezetvédelmi Pályázatra. A pályázat rendszerint tavasszal kerül kiírásra. A pályázat menetéről bővebb felvilágosítást kaphatnak Staniszewski Csabától e-mailen.

Díjaink, elismeréseink