XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/szervezetiegyseg/foepiteszi-iroda/

Témák A-Z

Főépítészi Iroda

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10.

Térképen

E-mail: foepitesz@bp13.hu

Tel: (1) 452-4128,

Vezető neve: Massányi Katalin főépítész

A Főépítészi Iroda feladatai:

 • szervezi a településfejlesztéssel és településrendezéssel, valamint a környezet épített és természetes elemeinek védelmével, összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátását;
 • előkészíti az önkormányzat döntéseit az előző pontban jelzett témákban és biztosítja a meghozott döntések érvényesítését;
 • képviseli a hivatalt településrendezési, építészeti és műemléki kérdésekben;
 • szakértőként közreműködik az önkormányzati beruházási döntések előkészítésében;
 • kezdeményezi a településfejlesztési és rendezési programok, koncepciók és tervek készítését, közreműködik azok kidolgozásában és végrehajtásának szervezésében;
 • véleményezi a közterületek kialakításának, valamint a közterületen elhelyezésre kerülő berendezési tárgyak terveit és a kertészeti megoldásokat;
 • a feladatait érintő kérdésekben tájékoztatást nyújt a lakosságnak, a sajtónak és a szakmai fórumoknak; szervezi a lakossági fórumokat;
 • közreműködik a kerület térinformatikai rendszerének kialakításában és működtetésében;
 • állásfoglalást készít építészeti, városrendezési valamint közterület-alakítási kérdésekben;
 • kezdeményezi a kerületet érintő városrendezési és építészeti tervpályázatok készítését, illetve együttműködik annak lebonyolításában;
 • működteti a Kerületi építészeti-műszaki Tervtanácsot;
 • biztosítja a szakmai szervezetekkel való kapcsolattartást;
 • előkészíti a településképi bejelentési és véleményezési eljárásokkal kapcsolatos önkormányzati döntéseket, azzal kapcsolatosan szakmai konzultációt tart;
 • ellátja a városkép-alakítással kapcsolatos véleményezési feladatokat;
 • előkészíti és lebonyolítja az Értékvédelmi Támogatás pályázatát, azzal kapcsolatosan helyszíni bejárást tart, előkészíti a támogatási szerződéseket;
 • szervezetét érintően közreműködik az önkormányzati és pénzügyi jelentések, beszámolók, statisztikák előkészítésében.

A Főépítészi Irodán intézhető ügyek:

_______________________________________________________________________________________________

Tájékoztatás a családi fogyasztói közösségek földgáz-kedvezményeinek igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállításához

_______________________________________________________________________________________________

Közterületi vendéglátó teraszokkal kapcsolatos tájékoztatás

_______________________________________________________________________________________________

TÁJÉKOZTATÁS

MEGVÁLTOZOTT ÜGYINTÉZÉSI RENDRŐL

Tisztelt Lakosok! Tisztelt Tervezők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 2020. évi LVIII. törvény 165.§ (2) bekezdés d) és e) pontjai alapján 2020. december 31. napjáig Irodánk megváltozott ügyintézési rend szerint működik:

165.§ (2)  A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően […]

d) a településképi véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmet elektronikus úton kell benyújtani, és

e) a településképi bejelentési eljárás során az eljárást kezdeményező iratok kizárólag elektronikus úton terjeszthetőek elő.

Ennek értelmében a kérelmeket, és mellékleteit, illetve a csatolt tervdokumentációt – településképi bejelentés esetében – kizárólag hivatalos elektronikus úton, azaz e-papíron, ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül fogadjuk be, személyes vagy postai úton történő benyújtásra nincs lehetőség.

Megértésüket köszönjük.

_______________________________________________________________________________________________

A Főépítészi Iroda dokumentumai

 

Egyéb dokumentumok:

 

A Főépítészi Iroda tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok:

_______________________________________________________________________________________________

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj