XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/szervezetiegyseg/foepiteszi-iroda/

Témák A-Z

Főépítészi Iroda

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10.

Térképen

foepitesz@bp13.hu

Tel: (1) 452-4128,

Vezető neve: Massányi Katalin főépítész

Feladatai:

 • szervezi a településfejlesztéssel és településrendezéssel, valamint a környezet épített és természetes elemeinek védelmével, összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátását;
 • előkészíti az önkormányzat döntéseit az előző pontban jelzett témákban és biztosítja a meghozott döntések érvényesítését;
 • képviseli a hivatalt településrendezési, építészeti és műemléki kérdésekben;
 • szakértőként közreműködik az önkormányzati beruházási döntések előkészítésében;
 • kezdeményezi a településfejlesztési és rendezési programok, koncepciók és tervek készítését, közreműködik azok kidolgozásában és végrehajtásának szervezésében;
 • véleményezi a közterületek kialakításának, valamint a közterületen elhelyezésre kerülő berendezési tárgyak terveit és a kertészeti megoldásokat;
 • a feladatait érintő kérdésekben tájékoztatást nyújt a lakosságnak, a sajtónak és a szakmai fórumoknak; szervezi a lakossági fórumokat;
 • közreműködik a kerület térinformatikai rendszerének kialakításában és működtetésében;
 • állásfoglalást készít építészeti, városrendezési valamint közterület-alakítási kérdésekben;
 • kezdeményezi a kerületet érintő városrendezési és építészeti tervpályázatok készítését, illetve együttműködik annak lebonyolításában;
 • működteti a Kerületi építészeti-műszaki Tervtanácsot;
 • biztosítja a szakmai szervezetekkel való kapcsolattartást;
 • előkészíti a településképi bejelentési és véleményezési eljárásokkal kapcsolatos önkormányzati döntéseket, azzal kapcsolatosan szakmai konzultációt tart;
 • ellátja a városkép-alakítással kapcsolatos véleményezési feladatokat;
 • előkészíti és lebonyolítja az Értékvédelmi Támogatás pályázatát, azzal kapcsolatosan helyszíni bejárást tart, előkészíti a támogatási szerződéseket;
 • szervezetét érintően közreműködik az önkormányzati és pénzügyi jelentések, beszámolók, statisztikák előkészítésében.

_______________________________________________________________________________________________

FELHÍVÁS

2020-ban is kiírásra került a kerületi Értékvédelmi Támogatás pályázata!

A XIII. kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága idén is kiírta a XIII. Kerületi Értékvédelmi Támogatás pályázatát. A támogatás célja a XIII. kerület közigazgatási területén lévő, jogszabállyal védett építészeti értékek megmentése, az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása, kiemelten a homlokzati, utcaképi, településképi meghatározó részek helyreállítása.

A vissza nem térítendő támogatásra a jogszabállyal védett épületek, társasházak tulajdonosi közösségei pályázhatnak.

A pályázat kerete: bruttó 14.400.000 Ft. A támogatás nem haladhatja meg társasházanként az 5 millió Ft-ot, illetve a benyújtandó pályázati anyag mellékletét képező költségvetés 50%-át.

A pályázati kiírás szövege elérhető a honlapon a Pályázatok rovatban.

 


A Főépítészi Iroda dokumentumai:

Egyéb dokumentumok:

 • Kérelem településképi bejelentési eljárás elindításához
 • Adatlap a Tervtanácshoz véleményezésre benyújtott tervhez
 • Kérelem főépítészi konzultációhoz
 • Értékvédelmi pályázat

Kapcsolódó jogszabályok:

_______________________________________________________________________________________________

FELHÍVÁS

A XIII. kerületi Önkormányzat elkészítette a településkép védelméről szóló 30/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét. A dokumentumot letölthetik innen.

A rendelet-tervezet lakossági ismertetését 2019. december 13-án pénteken 14.00 órakor tartjuk a József Attila Művelődési Központ Rubin termében. A Főépítészi Iroda várja a tisztelt érdeklődőket.

A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet, valamint a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 18/2017. (VI. 27.) önkormányzati rendelet alapján észrevételeiket várjuk a lakossági fórumon, vagy 2019. december 21-ig a foepitesz@bp13.hu címre.

 Arató György

a XIII. kerület főépítésze

Közzétéve: 2019. december 05.

_________________________________________________________________________________________

A Képviselő-testület 2019. május 30-i ülésén 8/2019. (VI. 4.) rendeletszámon jóváhagyta a 19/2016. (XI. 15.) rendeletszámon elfogadott Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosítását. A KÉSZ 2019. július 1-től hatályos állapotát egységes szerkezetben megtalálja itt, valamint a Szabályozási Tervlapokat egyben letöltheti innen.

_______________________________________________________________________________________________

A képviselő-testület 2016. november 10-i ülésén 19/2016. (XI.15.) rendeletszámon jóváhagyta a Kerületi Építési Szabályzatot (KÉSZ-t). A rendelet 2017. január 1-jén lépett hatályba. A hatályos Kerületi Építési Szabályzatot megtalálja itt. Az 56/2001. (XII.20.) ÖK. rendelettel elfogadott Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat 2017. január 1-től hatályos állapotát egységes szerkezetben letöltheti itt.

_____________________________________________________________________________________

A képviselő-testület 2018. november 8-i ülésén 17/2018. (XI. 13.) rendeletszámon jóváhagyta a XIII. kerületi Duna-parti Építési Szabályzatot (DKÉSZ-t). A képviselő-testület 2018. november 8-i ülésén 18/2018. (XI. 13.) rendeletszámon jóváhagyta a Népsziget Duna-parti Építési Szabályzatot (DKÉSZ-t). A  rendeleteket és a szabályozási tervlapszelvényket megtalálja  itt.

A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése elfogadta a XIII. kerület Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 36/2018. (X. 30.) önkormányzati rendeletét és a Népsziget területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 37/2018. (X. 30.) önkormányzati rendeletét. A rendeleteket a Budapest Portálon, vagy itt a rendeletszámra kattintva elérheti.

_____________________________________________________________________________________

 

A Képviselő-testület  2017. november 9-én a 22/2017. (XI.9.) ÖK határozattal elfogadta XIII. Kerület  “Településképi Arculati Kézikönyvét“.

_____________________________________________________________________________________

A Képviselő-testület  2017. december 7-én a 30/2017. (XII.12.) ÖK határozattal elfogadta XIII. Kerület településkép védelméről szóló rendeletét. A rendelet hatályos állapotát megtalálja itt.

_____________________________________________________________________________________

Vissza

A hosszú távú településfejlesztési koncepció több tématerületet megjelölt, ezek közül az elfogadás óta tanulmánytervet dolgoztattunk ki többek közt:

A XIII. kerületi önkormányzat elkötelezett a kerület élhetőbbé és szebbé tétele iránt. A zöld és fenntartható környezet kialakítása vezérelv számunkra, s ezt igyekszünk valamennyi fejlesztésnek az előkészítése során szem előtt tartani.

Így van ez a Pozsonyi út felújítása kapcsán is.

Azt, hogy milyen tervek alapján készült el a Pozsonyi út első szakaszának felújítása, képeinken megtekintheti:

Pozsonyi úti teraszok arculati követelményei

Grafitimentes XIII. Kerületet!

Tisztelt kerületi polgárok, városlakók!

Büszkék lehetünk kerületünk építészeti örökségeire, értékes városképére, melynek megmentése, folyamatos szépítése közös érdekünk és közös feladatunk.

Önkormányzatunk Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 56/2001. (XII.20.) számú rendeletének 10. § (12) bekezdése előírja a fővárosi és kerületi városkép szempontjából kiemelt területeken a közterületről látható homlokzatokon a falfirkák eltüntetését lehetővé tevő homlokzatbevonat alkalmazását. Ha felújítást terveznek, gondoljanak erre.

Falfirka-eltávolítás költségtámogatásának céljából pályázni is lehet a XIII. kerületi Környezetvédelmi Pályázatra. A pályázat rendszerint tavasszal kerül kiírásra. A pályázat menetéről bővebb felvilágosítást kaphatnak Staniszewski Csabától e-mailen.

Díjaink, elismeréseink