XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/szervezetiegyseg/foepiteszi-iroda/

Témák A-Z

Főépítészi Iroda

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10.

Térképen

foepitesz@bp13.hu

Tel: (1) 452-4128,

Vezető neve: Arató György főépítész

Feladatai:

 • szervezi a településfejlesztéssel és településrendezéssel, valamint a környezet épített és természetes elemeinek védelmével, összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátását;
 • előkészíti az önkormányzat döntéseit az előző pontban jelzett témákban és biztosítja a meghozott döntések érvényesítését;
 • képviseli a hivatalt településrendezési, építészeti és műemléki kérdésekben;
 • szakértőként közreműködik az önkormányzati beruházási döntések előkészítésében;
 • kezdeményezi a településfejlesztési és rendezési programok, koncepciók és tervek készítését, közreműködik azok kidolgozásában és végrehajtásának szervezésében;
 • véleményezi a közterületek kialakításának, valamint a közterületen elhelyezésre kerülő berendezési tárgyak terveit és a kertészeti megoldásokat;
 • a feladatait érintő kérdésekben tájékoztatást nyújt a lakosságnak, a sajtónak és a szakmai fórumoknak; szervezi a lakossági fórumokat;
 • közreműködik a kerület térinformatikai rendszerének kialakításában és működtetésében;
 • állásfoglalást készít építészeti, városrendezési kérdésekben;
 • részt vesz az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés előkészítésében;
 • kezdeményezi a kerületet érintő városrendezési és építészeti tervpályázatok készítését, illetve együttműködik annak lebonyolításában;
 • működteti az Önkormányzati Tervtanácsot;
 • biztosítja a szakmai szervezetekkel való kapcsolattartást;
 • ellátja az ingatlanvagyon-nyilvántartással kapcsolatos feladatokat:
 • közreműködik az önkormányzat tulajdonát érintő földhivatali ingatlan- és tulajdonjog-rendezési ügyek bonyolításában;
 • a földhivatali okmányok beszerzésében, az önkormányzati tulajdonbejegyzési kérelmek elkészítésében;
 • figyelemmel kíséri a földhivatali kérelmek feldolgozását;
 • végzi a vagyonátadási igazolások és határozatok beszerzését;előkészíti a külföldiek ingatlanszerzéséhez szükséges polgármesteri nyilatkozatot;
 • elkészíti az önkormányzat éves vagyonkimutatásának ingatlanokra vonatkozó részét és az éves statisztikai adatszolgáltatást.

_______________________________________________________________________________________________

A képviselő-testület 2016. november 10-i ülésén 19/2016. (XI.15.) rendeletszámon jóváhagyta a Kerületi Építési Szabályzatot (KÉSZ-t). A rendelet 2017. január 1-jén lépett hatályba. A hatályos Kerületi Építési Szabályzatot megtalálja itt.

_____________________________________________________________________________________

Hírek

A kerületi Önkormányzat kidolgoztatta a “Településképi Arculati Kézikönyvet“, melynek vetített képes lakossági bemutatóját 2017. szeptember 28-án csütörtökön 16.00 órakor tartjuk a József Attila Művelődési Központ Rubin termében. A tervezői csapat és a Főépítészi Iroda várja a tisztelt érdeklődőket.

 

 

Vissza

A hosszú távú településfejlesztési koncepció több tématerületet megjelölt, ezek közül az elfogadás óta tanulmánytervet dolgoztattunk ki többek közt:

A XIII. kerületi önkormányzat elkötelezett a kerület élhetőbbé és szebbé tétele iránt. A zöld és fenntartható környezet kialakítása vezérelv számunkra, s ezt igyekszünk valamennyi fejlesztésnek az előkészítése során szem előtt tartani.

Így van ez a Pozsonyi út felújítása kapcsán is.

Azt, hogy milyen tervek alapján készült el a Pozsonyi út első szakaszának felújítása, képeinken megtekintheti:

Pozsonyi úti teraszok arculati követelményei

Grafitimentes XIII. Kerületet!

Tisztelt kerületi polgárok, városlakók!

Büszkék lehetünk kerületünk építészeti örökségeire, értékes városképére, melynek megmentése, folyamatos szépítése közös érdekünk és közös feladatunk.

Önkormányzatunk Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 56/2001. (XII.20.) számú rendeletének 10. § (12) bekezdése előírja a fővárosi és kerületi városkép szempontjából kiemelt területeken a közterületről látható homlokzatokon a falfirkák eltüntetését lehetővé tevő homlokzatbevonat alkalmazását. Ha felújítást terveznek, gondoljanak erre.

Falfirka-eltávolítás költségtámogatásának céljából pályázni is lehet a XIII. kerületi Környezetvédelmi Pályázatra. A pályázat rendszerint tavasszal kerül kiírásra. A pályázat menetéről bővebb felvilágosítást kaphatnak Staniszewski Csabától e-mailen.

Díjaink, elismeréseink