XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/szervezetiegyseg/foepiteszi-iroda/

Témák A-Z

Főépítészi Iroda

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10.

Térképen

foepitesz@bp13.hu

Tel: (1) 452-4128,

Vezető neve: Arató György főépítész

Feladatai:

 • szervezi a településfejlesztéssel és településrendezéssel, valamint a környezet épített és természetes elemeinek védelmével, összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátását;
 • előkészíti az önkormányzat döntéseit az előző pontban jelzett témákban és biztosítja a meghozott döntések érvényesítését;
 • képviseli a hivatalt településrendezési, építészeti és műemléki kérdésekben;
 • szakértőként közreműködik az önkormányzati beruházási döntések előkészítésében;
 • kezdeményezi a településfejlesztési és rendezési programok, koncepciók és tervek készítését, közreműködik azok kidolgozásában és végrehajtásának szervezésében;
 • véleményezi a közterületek kialakításának, valamint a közterületen elhelyezésre kerülő berendezési tárgyak terveit és a kertészeti megoldásokat;
 • a feladatait érintő kérdésekben tájékoztatást nyújt a lakosságnak, a sajtónak és a szakmai fórumoknak; szervezi a lakossági fórumokat;
 • közreműködik a kerület térinformatikai rendszerének kialakításában és működtetésében;
 • állásfoglalást készít építészeti, városrendezési kérdésekben;
 • részt vesz az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés előkészítésében;
 • kezdeményezi a kerületet érintő városrendezési és építészeti tervpályázatok készítését, illetve együttműködik annak lebonyolításában;
 • működteti az Önkormányzati Tervtanácsot;
 • biztosítja a szakmai szervezetekkel való kapcsolattartást;
 • ellátja az ingatlanvagyon-nyilvántartással kapcsolatos feladatokat:
 • közreműködik az önkormányzat tulajdonát érintő földhivatali ingatlan- és tulajdonjog-rendezési ügyek bonyolításában;
 • a földhivatali okmányok beszerzésében, az önkormányzati tulajdonbejegyzési kérelmek elkészítésében;
 • figyelemmel kíséri a földhivatali kérelmek feldolgozását;
 • végzi a vagyonátadási igazolások és határozatok beszerzését;előkészíti a külföldiek ingatlanszerzéséhez szükséges polgármesteri nyilatkozatot;
 • elkészíti az önkormányzat éves vagyonkimutatásának ingatlanokra vonatkozó részét és az éves statisztikai adatszolgáltatást.

_______________________________________________________________________________________________

A képviselő-testület 2016. november 10-i ülésén 19/2016. (XI.15.) rendeletszámon jóváhagyta a Kerületi Építési Szabályzatot (KÉSZ-t). A rendelet 2017. január 1-jén lépett hatályba. A hatályos Kerületi Építési Szabályzatot megtalálja itt. Az 56/2001. (XII.20.) ÖK. rendelettel elfogadott Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat 2017. január 1-től hatályos állapotát egységes szerkezetben letöltheti itt.

_____________________________________________________________________________________

A képviselő-testület 2018. november 8-i ülésén 17/2018. (XI. 13.) rendeletszámon jóváhagyta a XIII. kerületi Duna-parti Építési Szabályzatot (DKÉSZ-t). A képviselő-testület 2018. november 8-i ülésén 18/2018. (XI. 13.) rendeletszámon jóváhagyta a Népsziget Duna-parti Építési Szabályzatot (DKÉSZ-t). A  rendeleteket és a szabályozási tervlapszelvényket megtalálja  itt.

A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése elfogadta a XIII. kerület Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 36/2018. (X. 30.) önkormányzati rendeletét és a Népsziget területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 37/2018. (X. 30.) önkormányzati rendeletét. A rendeleteket a Budapest Portálon, vagy itt a rendeletszámra kattintva elérheti.

_____________________________________________________________________________________

 

A Képviselő-testület  2017. november 9-én a 22/2017. (XI.9.) ÖK határozattal elfogadta XIII. Kerület  “Településképi Arculati Kézikönyvét“.

_____________________________________________________________________________________

A Képviselő-testület  2017. december 7-én a 30/2017. (XII.12.) ÖK határozattal elfogadta XIII. Kerület településkép védelméről szóló rendeletét. A rendelet hatályos állapotát megtalálja itt.

_____________________________________________________________________________________

Tájékoztatás

Kiírásra került a fővárosi „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2018” pályázat

Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy Budapest Főváros Önkormányzata meghirdette az „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2018” pályázatot, melynek keretében támogatni kívánja a főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukcióját, felújítását.

A Támogatásra az örökségvédelem (műemléki egyedi és területi védelem, valamint fővárosi vagy kerületi helyi védelem) alatt álló, 25 évnél régebben épült, legalább 2 lakásból álló, teljes felújításon még át nem esett épületek tulajdonosai.

Támogatható munkák többek között a közterületről látható, arculatot, utcaképet meghatározó, építészeti értéket hordozó részek, mint épületek földszinti sávjának felújítása, teljes homlokzat helyreállítása, színezése, épület tartozékok felújítása: pl: szobor, relief, majolika, mázas cserép, mozaik, sgraffito, díszítőfestés, díszüvegezés, kovácsoltvas elemek, öntöttvas és spiáter díszítmény.

A pályázatoknak 2019. január 31-én 14 óráig kell beérkezniük a Főpolgármesteri Hivatalba. A pályázati kiírás és részletes információ a Budapest Portálon (www.budapest.hu) letölthető.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal

Főépítészi Iroda

_____________________________________________________________________________________

Tájékoztatás

A Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Építész Kamara és a Magyar Építőművészek Szövetsége védnökségével meghirdetett Év háza pályázat eredményét az Építészet Világnapján, 2018. október 1-én hirdették ki. Középület kategóriában az első díjat a Budapest, XIII. kerület Váci út 91/b. szám alatti  Vizafogói Tours-i Szent Márton plébániatemplom felújításáért  Berecz Tamás és Batári Attila építészek vették át.

A fotókat Bujnovszky Tamás készítette.

 

     
Vissza

A hosszú távú településfejlesztési koncepció több tématerületet megjelölt, ezek közül az elfogadás óta tanulmánytervet dolgoztattunk ki többek közt:

A XIII. kerületi önkormányzat elkötelezett a kerület élhetőbbé és szebbé tétele iránt. A zöld és fenntartható környezet kialakítása vezérelv számunkra, s ezt igyekszünk valamennyi fejlesztésnek az előkészítése során szem előtt tartani.

Így van ez a Pozsonyi út felújítása kapcsán is.

Azt, hogy milyen tervek alapján készült el a Pozsonyi út első szakaszának felújítása, képeinken megtekintheti:

Pozsonyi úti teraszok arculati követelményei

Grafitimentes XIII. Kerületet!

Tisztelt kerületi polgárok, városlakók!

Büszkék lehetünk kerületünk építészeti örökségeire, értékes városképére, melynek megmentése, folyamatos szépítése közös érdekünk és közös feladatunk.

Önkormányzatunk Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 56/2001. (XII.20.) számú rendeletének 10. § (12) bekezdése előírja a fővárosi és kerületi városkép szempontjából kiemelt területeken a közterületről látható homlokzatokon a falfirkák eltüntetését lehetővé tevő homlokzatbevonat alkalmazását. Ha felújítást terveznek, gondoljanak erre.

Falfirka-eltávolítás költségtámogatásának céljából pályázni is lehet a XIII. kerületi Környezetvédelmi Pályázatra. A pályázat rendszerint tavasszal kerül kiírásra. A pályázat menetéről bővebb felvilágosítást kaphatnak Staniszewski Csabától e-mailen.

Díjaink, elismeréseink