XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/keruleti-tervtanacs/

Témák A-Z

Kerületi Tervtanács

A soron következő tervtanácsi ülés várható időpontja:  

2024. február 09. péntek

2024. március 08. péntek

2024. április 05. péntek

 

A tervtanácsi ülések napirendi pontjai itt érhetők el.

 

 

A KERÜLETI TERVTANÁCS

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 5. § (4) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy az építészeti értékvédelem érdekében – jogszabályban meghatározottak szerint – szakmai tanácsadó testületként településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsok jöjjenek létre.

A törvényi előírások szerint az országos és a területi főépítésznek működtetnie kell tervtanácsot. A települési önkormányzatok számára ez nem kötelező feladat. Önkormányzatunk a meglévő értékek védelme, továbbá az új építészeti értékek létrehozása érdekében él a törvény által biztosított lehetőséggel.

A Tervtanács célja a Budapest Főváros XIII. kerület épített környezetének alakítása, építészeti örökségének védelme szempontjából meghatározó építészeti-műszaki tervek szakszerűségének és magas színvonalának biztosítása, a tervszerű városfejlesztés követelményeinek érvényre juttatása, valamint a városkép esztétikus kialakításának elősegítése.

A Kerületi Tervtanács tagjai:

Massányi Katalin főépítész
Bálint Imre DLA
Hlavács Károly
Nagy Iván DLA
Szabó Tamás János DLA
Z. Halmágyi Judit DLA
Zsuffa Zsolt DLA
Csillag Katalin

 


AZ ELJÁRÁS MENETE

Kapcsolódó dokumentum: tervtanácsi adatlap

Benyújtás módja: Az tervező benyújtja a Főépítész iroda által elkészített adatlapot kitöltve, valamint 2 pld. papír alapú és 1 db CD-re írt digitális dokumentációt a Főépítészi Irodán. A Főépítészi Iroda összehívja a Tervtanácsi ülést, melyen a benyújtott tervdokumentáció tartalmát a jogszabályban megjelölt szempontok alapján a meghívott Tervtanácsi tagok megvitatják.

A Tervtanács szükség szerinti gyakorisággal, de jellemzően két hetente ülésezik, melyre a tervező meghívást kap. A Tervtanácsi ülésen jegyzőkönyv készül, melyben a Tervtanács a tervdokumentációt engedélyezésre ajánlja vagy nem ajánlja, a vélemény indoklásában kitér azokra a javasolt tervmódosítási elemekre, amelyeket a terv átdolgozása során ajánl figyelembe venni.

A Tervtanácsi véleményt a tervező postai vagy elektronikus úton kapja meg.

Amennyiben a tervezett építési tevékenység engedélyezéséhez településképi vélemény beszerzése is szükséges, úgy az építtető a településképi véleményezési eljárás szabályai alapján nyújtja be kérelmét.

Az eljárási határidő: A 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 12. § (6) bekezdése alapján a tervtanács a véleményét az építészeti-műszaki dokumentáció hiánytalanná válását követő munkanaptól számított 15 napon belül alakítja ki.

A Tervtanácshoz benyújtandó dokumentumok a 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján

2 pld. papír alapú és 1 db CD-re írt digitális tervdokumentáció, mely az alábbiakat tartalmazza:

1.

 kitöltött, aláírt tervtanácsi adatlap

2.

építészeti műszaki leírás

3.

a szabályozási tervnek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelőség bemutatása, mely tartalmazza a megengedett és tervezett övezeti paraméterértékeket

4.

a telepítést – a környezetbe illeszkedést, a beépítést – bemutató, kótázott helyszínrajz a szomszédos építmények és terepviszonyok feltüntetésével m 1:1000 méretarányban

5.

eltérő szintek alaprajza m 1:200 méretarányban

6.

metszetek m 1:200 méretarányban

7.

homlokzatok szomszédos épületek feltüntetésével m 1:200 méretarányban

8.

tömegalakítást, színezést, anyaghasználatot bemutató látványterv

9.

utcakép, környezetfotók

Vonatkozó jogszabályok:

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj