XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/szervezetiegyseg/polgarmesteri-iroda/

Témák A-Z

Polgármesteri Iroda

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10.

Térképen

E-mail: polgarmester@bp13.hu

Tel: (1) 350-1045, Fax: (1) 340-3120

Vezető neve: Dr. Tóth József polgármester

Vezető elérhetőségei:

Telefon: (1) 350-1045,
Fax: (1) 340-3120
E-mail: polgarmester@bp13.hu

Feladatai:

A/ Sajtó és kommunikációs feladatok:

 • folyamatos kapcsolattartással megszervezi a kerület önkormányzati szervei, szervezetei és a tömegkommunikációs eszközök közötti – objektív tájékoztatáson alapuló – információáramlást;
 • gondoskodik arról, hogy a sajtón keresztül érdeklődök megfelelő tájékoztatást kapjanak az az Önkormányzat céljairól, tevékenységéről;
 • megszervezi a reklám- és propagandatevékenységet;
 • figyelemmel kíséri az Önkormányzatot érintő sajtóközleményeket, tájékoztatást ad a médiában megjelentek visszhangjáról;
 • gondoskodik – ha ez szükséges – a sajtócikkekre adandó válasz elkészítéséről;
  készíti és lektorálja az önkormányzati kiadványokat;
 • napi kapcsolatot tart a TV13 és a Hírnök szerkesztőségével; közreműködik kerületi újság megjelenésében, reklámozásában, állampolgárok előtti népszerűsítésben;
 • szükség esetén szóvivőként szerepel a Tv13 Önkormányzatot érintő adásaiban és egyéb elektronikus médiumokban;
 • ellátja az Önkormányzat hivatalos honlapján az információk közzétételével, fejlesztésének biztosításával kapcsolatos feladatokat;
 • elemzéseket készít a honlap-látogatottság jellemzőiről;
 • közreműködik közérdekű bejelentések és javaslatok intézésében;
 • ellátja a katasztrófavédelemmel, tűz elleni védekezéssel, polgári védelemmel és honvédelemmel kapcsolatos feladatok és felelősségi körök részletszabályainak meghatározásáról szóló utasításban meghatározott feladatait, különös tekintettel a lakosság tájékoztatására, felvilágosítására, felkészítésére, véleménynyilvánítási lehetőségének biztosítására, hirdetmény, felhívás, közérdekű közlemény, hangos próba közzétételére, kihirdetésére, tájékoztató kiadványok elkészítésére és nyilvánosságra hozatalára.

B/ Nemzetközi referensi feladatok:

 • szervezi az Önkormányzat nemzetközi, testvérvárosi kapcsolatait és együttműködését. Elősegíti új kapcsolatok és együttműködési formák kialakítását;
 • előkészíti és szervezi az Önkormányzathoz érkező külföldi vendég fogadását és programját;
 • gondoskodik a külkapcsolatok technikai-műszaki (nyelvi, fordítási stb.) feltételeinek megoldásáról;
 • ellátja a tisztségviselők és a hivatalvezetők külföldi utazásaival kapcsolatos előkészítő tevékenységet.

C/ A titkársági alkalmazottak feladatai:

 • ellátja a polgármester levelezésével, vendéglátásával kapcsolatos ügyviteli teendőket;
 • ellátják az alpolgármesterek ügyvitelével, ügyintézésével kapcsolatos feladatokat;
 • őrzi a címer eredeti rajzolatát ábrázolt – bronz – címer hiteles minta példányát.

D/ Főépítészi feladatok:

 • szervezi a településfejlesztéssel és településrendezéssel, valamint a környezet épített és természetes elemeinek védelmével, összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátását;
 • előkészíti az önkormányzat döntéseit az előző pontban jelzett témákban és biztosítja a meghozott döntések érvényesítését;
 • képviseli a hivatalt településrendezési, építészeti és műemléki kérdésekben;
 • kezdeményezi a településfejlesztési és rendezési programok, koncepciók és tervek készítését, közreműködik azok kidolgozásában és végrehajtásának szervezésében;
 • szakmai állásfoglalást készít a főváros és a szomszédos kerületek településfejlesztési és településrendezési eszközeinek készítéséhez vagy módosításához;
 • kezdeményezi a kerületet érintő városrendezési és építészeti tervpályázatok készítését, illetve együttműködik annak lebonyolításában;
 • általános tájékoztatást ad a hatáskörébe tartozó hatályos önkormányzati rendeletekről;
 • a településképi bejelentési és véleményezési eljárásokkal kapcsolatosan szakmai konzultációt tart;
 • előkészíti a településképi bejelentési és véleményezési eljárásokkal kapcsolatos önkormányzati döntéseket;
 • ellátja a városkép-alakítással kapcsolatos véleményezési feladatokat;
 • előkészíti a szakhatósági állásfoglalásokat telekalakítási és útügyi eljárásokhoz (XIII. kerületi, és más esetekben, ha kijelölik a kerületet);
 • előkészíti a hatósági bizonyítványok kiadását a rendeltetésmódosításokra vonatkozóan;
 • hivatalos megkeresésekre (belföldi jogsegély) tájékoztatást ad;
 • kötelező szakmai konzultációt biztosít a településkép védelméről szóló rendelet szerint;
 • előkészíti a Főépítészi Iroda feladatait érintő bizottsági és képviselő-testületi előterjesztéseket;
 • előkészíti és lebonyolítja az Értékvédelmi Támogatás pályázatát, azzal kapcsolatosan helyszíni bejárást tart, előkészíti a támogatási szerződéseket;
 • szakértőként közreműködik az önkormányzati beruházási döntések előkészítésében;
 • véleményezi a közterületek kialakításának, valamint a közterületen elhelyezésre kerülő berendezési tárgyak terveit és a kertészeti megoldásokat;
 • a feladatait érintő kérdésekben tájékoztatást nyújt a lakosságnak, a sajtónak és a szakmai fórumoknak; szervezi a lakossági fórumokat;
 • személyesen és telefonon tájékoztatás nyújt az ingatlanok beépíthetőségével, bővítésével, felújításával, fejleszthetőségével kapcsolatban;
 • állásfoglalást készít építészeti, városrendezési valamint közterület-alakítási kérdésekben;
 • működteti a Kerületi építészeti-műszaki Tervtanácsot;
 • biztosítja a szakmai szervezetekkel való kapcsolattartást;
 • részt vesz a településrendezési szerződések szakmai előkészítésében;
 • szervezetét érintően közreműködik az önkormányzati és pénzügyi jelentések, beszámolók, statisztikák előkészítésében;
 • közreműködik a kerület térinformatikai rendszerének fejlesztésében.
Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj