XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/13kerulet/civilek-a-keruletben/

Témák A-Z

Civilek a kerületben

Kerületünkben a civil szervezetek sokszínűek, a kerület életében kiemelkedő szerepet töltenek be. Az Önkormányzat, a civilek és az egyházak közötti együttműködés formái évek során alakultak ki, a kapcsolatrendszer bizalmi viszonyra, a kölcsönös tiszteletre és az érdekek képviseletére épül. Az aktív együttműködés és a partneri viszony alapvetően hozzájárul a kerületi állampolgárok életminőségének javításához, a kerület fejlődését elősegítő feltételek megteremtéséhez.

Önkormányzatunk jelenleg kb. 90 civil szervezettel áll kapcsolatban. Ezen szervezetek tevékenységi köre szerteágazó (polgári védelmi, társadalmi, kulturális, egészségügyi, szociális, korosztályt összefogó, gyermek-ifjúsági, oktatási, bűnmegelőzési-közbiztonsági, szabadidős, esélyegyenlőségi stb.). A szervezetek taglétszáma változó, a 15 főtől 500 főig terjed.

A civil szféra szerkezete sokszínű. A bejegyzett civil szervezetek mellett nagyszámú a klubok, baráti körök, szakkörök, tánccsoportok száma. Ezek nagy része nem rendelkezik jogi személyiséggel, informális szervezetként működnek.

A kapcsolatrendszer működésnek jogi alapját a helyi 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet biztosítja. A rendelet megfogalmazza az egyházak és a civil közösségek támogatásának formáit és szabályait. A pénzbeli támogatások részben a szervezet működési költségének fedezésére szolgál, illetve konkrét programok, tervek megvalósítására juttatott céltámogatások. Ezek pályázatok formájában nyerhetők el, amelyek elbírálása elsősorban bizottsági hatáskör. A támogatás mindenkori mértéke (a pályázati keretösszeg) az önkormányzati költségvetésében külön költségvetési soron kerül meghatározásra.

Együttműködési formák

Önkormányzatunk alapelvként fogalmazza meg, hogy az önkormányzati feladatok, szolgáltatások ellátásába és a döntés-előkészítési folyamatba mind szélesebb körben vonja be a civil szférát. A civil szervezetek bevonása egyes önkormányzati feladatok ellátásába ellátási szerződés, vagy megállapodások útján történik. Önkormányzatunk kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásában számítunk a civil szervezetek közreműködésére. A civilek előnye, hogy rugalmasabbak az önkormányzati szféránál, ezért könnyebben és gyorsabban képesek reagálni a változásokra.

A legnagyobb civil szervezetek képviselőit évente két alkalommal hívja meg a polgármester közös beszélgetésre, ahol sor kerül az aktuális ügyek megvitatására, a kerület előtt álló feladatok egyeztetésére.

A társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármester szerepe kettős: a civil szféra felé képviseli az önkormányzat álláspontját, másrészt az önkormányzati döntéshozatalba becsatolja a helyi civilek véleményét.

 

Civil Kerekasztal

Kerületünkben 2005-ben alakult meg. A Civil Kerekasztal a XIII. kerületi civil szervezetek önkéntes, nyitott, jogi személyiséggel nem rendelkező együttműködési, érdek-képviseleti és érdekvédelmi fóruma. A Kerekasztal saját ügyrenddel rendelkezik. A kerekasztal havi egy alkalommal ül össze. Alkalmanként 15-20 szervezet vesz rész részt a megbeszélésen.

A Civilek Háza (1132 Budapest, Váci út 50.) a kerületi civilek programjai mellett egyes szervezeteket is befogad, így az egy közösségi színtér, egyben néhány szervezet működésének alapfeltétele.

A Civil Kerekasztal javaslatát figyelembe véve minden évben odaítéli önkormányzatunk a Civil Vándordíjat, amely díj a kerületünkben eredményesen működő szervezetek erkölcsi és anyagi elismerésére szolgál.

Az évente megrendezésre kerülő Civil Nap rendezvényünkön a helyi szervezetek vesznek részt.

Civil referens segít abban, hogy az együttműködés és a kommunikáció megfelelő hatékonysággal folyhasson. A referens rendszeres kapcsolatot tart fenn a civil szervezetekkel, társadalmi önszerveződésekkel. A Polgármesteri Hivatal civil referense, valamint a SKult13 Divízió munkatársa segíti a civil szervezeteket abban, hogy javaslataik, kérdéseik, kéréseik a megfelelő formában és a megfelelő helyre jussanak el.

 

Szociális Kerekasztal

Kerületünkben 1995-től működik, véleményező, döntés-előkészítést segítő testület. Feladata a szociálpolitikai, illetve gyermekvédelmi tárgyú koncepciók, döntések és rendelet-tervezetek véleményezése, valamint az ellátórendszer működésével kapcsolatos értékelő-elemző feladatok megvalósítása.
A Kerekasztal feladata:
• a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére,
• a szolgáltatástervezési koncepció végrehajtása érdekében elfogadott közgyűlési döntések megvalósulásának monitorozása,
• az egyes ellátotti csoportok helyzetének vizsgálata a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok időarányos teljesítésével összefüggésben.
Szakmai egyeztető fórum, nem önálló jogi személy.
Szociális Kerekasztal tagjai
Kérem, Önök is tiszteljenek meg bennünket véleményükkel és az Önöket érdeklő témákat is írják meg a szerkesztőknek az szocialiskerekasztal@bp13.hu e-mail címre!

 

Idősügyi Tanács

Kerületünkben 2007-től működik. Az önkormányzat mellett működő konzultatív, véleményező, javaslattevő testület. Az Idősügyi Tanács működésének célja: Az idős emberek érdekeit képviselő és védő szervezetek, civilszervezetek és a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat együttműködésének elősegítése. Az idős embereket érintő gondok és problémák feltárása, megismerése és azok enyhítése, a vélemények és információk cseréje, valamint a különböző célok és törekvések megismertetése, és egyeztetése.
A Tanács feladata :
• Véleményezi az idős emberek életkörülményeit közvetve vagy közvetlenül érintő helyi rendelet tervezetekről és konzultációt kezdeményez a végrehajtás tapasztalatiról.
• A civilszervezetekhez tartozó és azokon kívülálló időskorúan érdekeinek védelme.
• Az e korosztályra jellemző szükségletek feltárása.
• Segítően közreműködik az Idősek Világnapjával kapcsolatos önkormányzati teendők megszervezésében és a programkészítésben.
Kérem, Önök is tiszteljenek meg bennünket véleményükkel és az Önöket érdeklő témákat is írják meg a szerkesztőknek az idosugy@bp13.hu e-mail címre!

 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Az Önkormányzat mellett működő szervezet, amely tevékenységével igyekszik összhangot teremteni, koordinálni a drogprobléma visszaszorításában alapvető fontosságú négy területen (közösség és együttműködés, megelőzés, gyógyítás és rehabilitáció, kínálatcsökkentés) működő szervezetek és intézmények e feladatkörben végzett munkáját.
A fórum keretében ma több mint 40 tagszervezet képviselői dolgoznak a közös célért, a legális és illegális drogokkal összefüggő problémák megelőzése és szakszerű kezelése érdekében.

Kérem, Önök is tiszteljenek meg bennünket véleményükkel és az Önöket érdeklő témákat is írják meg a szerkesztőknek az xiiikerkef@gmail.com e-mail címre!

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj