XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-strategiak/idosugyi-program/

Témák A-Z

Idősügyi Program 2016-2019

Az aktív időskor, aktív idősödés fogalmát a WHO, az ENSZ Egészségügyi Szervezete vezette be, „Active Ageing” – Aktív idősödés néven. A WHO 2002-ben megfogalmazott állásfoglalása jelentett igazi áttörést az időspolitikában. Ezen irányelv szerint, az aktív idősödés egy olyan időskor megéléséről szól, mely nem csupán fizikai aktivitást, a munkaerőpiacon maradást jelenti, hanem a társadalmi, kulturális, civil életben való aktív részvételt is. Az aktív idősödés célja az egészség megtartása, a társadalmi részvétel és biztonság nyújtása, az idősek önállóságának és függetlenségének megtartása.

A helyi program kialakításánál szem előtt tartottuk a nemzetközi és a hazai stratégiák, koncepciók prioritásait. Nyomon követtük a hazai jó gyakorlatokat és az egymástól való tanulás jegyében a helyi sajátosságok figyelembe vételével be is vezettük.

A WHO Stratégia és Akcióterv az egészséges öregedésért Európában, melynek dokumentuma 2012-2016-ra négy stratégiai területet határozott meg:

 1. Egészséges öregedés egész életen át
 2. Támogató környezet
 3. Az idős lakosságnak megfelelő egészségügyi és hosszú távú gondozási rendszerek
 4. Bizonyítékok és a kutatás erősítése

Az Országgyűlés a 81/2009.(X.2.) OGY határozatával elfogadta az Idősügyi Nemzeti Stratégiát 2009-2034-ig terjedő időszakra. Az Idősügyi Nemzeti Stratégia meghatározza a fejlesztendő területeket, a benne foglaltak komplex gyakorlati végrehajtásának megvalósítását. A Stratégia célja hosszú távon biztosítani, hogy időben és megfelelő módon tudjunk felkészülni az idősödésre, hogy az idősek minél tovább tudjanak aktívak és függetlenek maradni.

A Budapest XIII. Kerület Hosszú Távú Fejlesztési Koncepcióban (BP13 2033) megfogalmazott jövőkép, alapelvek, célok és fejlesztési javaslatok összhangban vannak a 2015 januárjában elfogadott a Lendületben a XIII. kerület Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat programjával (2015-2019). Az egyes ágazati programok és intézkedési tervek, az Informatikai Stratégia, az AngyalZÖLD+ program, a Bűnmegelőzési Koncepció, a Családbarát Program, az Egészségügyi Koncepció, az Esélyegyenlőségi Program, az Ifjúságpolitikai Koncepció, a Közművelődési Koncepció, a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, a Sportkoncepció, a Lakás- és helyiséggazdálkodási koncepció, a Közfoglalkoztatási Terv, a saját területükre vonatkozólag határozzák meg az idősek életminőségének javítását előmozdító célokat, intézkedéseket.

A Budapest XIII. Kerület Hosszú Távú Fejlesztési Koncepció (BP13 2033) célul tűzi ki, hogy a városban lakó emberek tiszta, biztonságos, kényelmes, kellemes, megkímélt környezetben élhessenek.

Minden önkormányzati stratégia és ágazati koncepció figyelembe veszi az aktív időskor alapelveit:

 • az időskorúak jogai (függetlenség, társadalmi részvétel, méltóság, gondoskodás, önkiteljesítés),
 • az intézkedések többsége a prevenciót és az integrációt szolgálják,
 • idősbarát megközelítés a településfejlesztés és minden közszolgáltatás szervezése során,
 • intézményi korlátok lebontása,
 • szemléletváltozás,
 • intergenerációs szolidaritás feltételeinek megteremtése.

A helyi program jelentősége, hogy a felsorolt ágazati tervekben megjelenő idősek érdekeit szolgáló intézkedéseket egy dokumentumba foglalja össze, mellyel átfogó képet ad a helyi időspolitika alapelveiről, céljairól és az ezek megvalósítását szolgáló tevékenységekről.

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj