XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/szepkoruak-tematikus-aloldala/

Témák A-Z

Szépkorúak tematikus aloldala

Tisztelt Szépkorúak!

Az Önök tájékoztatása érdekében készítettük el az önkormányzati aloldalt.  A helyi szakemberek a leggyakrabban előforduló kérdések alapján gyűjtötték össze az információkat, amelyek az idősek (és hozzátartozók) mindennapi életét segíthetik.

Kérem, minél többen használják, ötletekkel, javaslatokkal segítsék a tartalmi bővítést. Javaslataikat, észrevételeiket szepkoruak13@bp13.hu email címre küldhetik meg.

Új szolgáltatásként vezetjük be „Kérdezzen Munkatársainktól” című rovatot. Négy témakörben – mentális problémák, egészséges táplálkozás, jogi kérdések és otthon ápolás – várják kérdéseiket.

Kívánom, hogy mindennapjaikat jó egészségben töltsék, érezzék az Önkormányzat figyelmét, családjuk szeretetét!

Dr. Tóth József
polgármester

 

Előadás link.

Ingyenesen igényelhető szén-monoxid érzékelők

Minden évben több halálesetet okoz a szén-monoxid-mérgezés, amely megelőzhető a fűtőberendezések, kémények rendszeres karbantartásával, ellenőriztetésével, valamint szén-monoxid-érzékelő felszerelésével.

Az önkormányzati támogatás elérhetősége:

https://www.budapest13.hu/ugy/telepulesi-tamogatas-szenmonoxid-erzekelo-berendezes-koltsegenek-reszbeni-atvallalasara/

Önkormányzati támogatások

Ha család nehéz helyzetbe került, tájékozódjon az önkormányzati segítségnyújtás lehetőségeiről az alábbi linken:

https://www.budapest13.hu/ugy-kategoria/szocialis-ugyek-gyujto/

Időpontfoglalás

A tisztségviselők fogadóórájára az online időpont foglalási rendszerünk segítségével kényelmesen, honlapunkon keresztül jelentkezhet be, vagy akár keressen meg minket telefonos elérhetőségünkön (+36 1) 452-4100, illetve írjon nekünk az ugyfelszolgalat@bp13.hu email címre.

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:

cím: 1139 Budapest, Béke tér 1.

Posta cím: 1555 Budapest Pf. 10.

Telefon: (1) 452-4100

Ingyenesen hívható zöldszám: 06 (80) 200-306

E-mail: ugyfelszolgalat@bp13.hu

Személyes ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 13:30-18:00

Szerda: 8:00-16:30

Péntek: 8:00-11:30

Időponttól függetlenül, elektronikusan: https://www.budapest13.hu/irjon-nekunk/

Aktuális programok szépkorúak részére:

Márciusi programok az Idősek Klubjaiban, a programok megtekinthetőek itt.

A Prevenciós Központ programjai megtekinthetőek itt.

Érdeklődjön a XIII. Kerület életéről!

Önkormányzat hírei:

https://www.budapest13.hu/hirek/

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

https://www.budapest13.hu/hirlevel/

Az önkormányzat facebook oldala:

https://www.facebook.com/budapest13kerulet

A TV13 honlapja:

https://tv13.hu/

A Hírnök újság honlapja:

https://hirnok13.hu/

 

Életmentő applikáció

Hívja fel egyetlen gombnyomással vészhelyzet esetén az Országos Mentőszolgálatot! Küldje el egyszerre pontos helyét és a legfontosabb információkat, hogy könnyebben megtalálják, gyorsabban, felkészültebben érkezhessen a segítség! Az alkalmazás elérhető a Google Play és az App Store-ban!

A szolgáltatásról további információkat talál ezen az oldalon.

 

Idősek részére biztosított pénzbeli támogatási formák

támogatások formája feltétel támogatás mértéke, egyéb
létfenntartási gondok enyhítése Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud,

a nyugdíj kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik

lakhatás támogatása, fűtési támogatásként bérlőnek, haszonélvezőnek, tulajdonosnak, aki

nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át,( 114 000 Ft.) egyedül élő esetében a 600%-át.         (171 000 Ft.) fűtési időszakra

fűtési időszakra, havonta 8.000 Ft.
ápolási támogatás idős hozzátartozóját ápoló részére támogatás támogatás havi összege 23.600 Ft
90. vagy a 95. és 100. életévüket betöltöttek köszöntése 90., 95. évesek és  100. életévüket betöltöttek részére egyszeri támogatás és kérésük alapján személyes köszöntése támogatás összege:

90. , 95. évesek 20.000 Ft.,  100. évesek 100.000 Ft.

kerületi átlagnyugdíjasok támogatása megadott kerületi átlagnyugdíjban részesülők december hónapban egyszeri összegű települési támogatás igényelhető támogatás összege: 5.000 Ft
egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való teljes vagy részbeni hozzájárulás rendszeres 80. életévet a kérelem benyújtásának időpontjában betöltötte támogatás összege 30.000 Ft.
egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének részbeni  átvállalása öregségi nyugdíjellátásban részesül, a 65. életévét betöltötte a háziorvos javaslatára pneumococcus védőoltás költségének átvállalása támogatás összege a teljes költség
kerületben található uszoda legfeljebb 30 alkalmas bérlet költségének részbeni átvállalása öregségi nyugdíjellátásban részesülő az egészségi állapota javításának, fenntartásának támogatása támogatás összege a bérlet költségének 50%-a
lakás karbantartása és akadálymentesítése költségeihez való hozzájárulás bérlő, tulajdonos igényelheti, aki a kérelem benyújtását megelőző legalább öt évben az önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik. és orvos szakértői szerv által kiadott szakértői vélemény alapján akadálymentesített lakókörnyezet kialakításához támogatás összege nem haladhatja meg 500.000 Ft-ot, de legfeljebb a tényleges költség 50%-áig terjedhet

Idősek részére biztosított szociális szolgáltatások

szolgáltatások formája tartalma kinél kell kezdeményezni/elérhetőség
átmeneti ellátás, gondozóház Azoknak az időskorúaknak, valamint a 18. életévüket betöltött beteg személyeknek biztosít ellátást, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Átmeneti jelleggel, legfeljebb egy évi időtartamra teljes körű ellátást biztosít. Gondozóház

1138 Budapest, Jakab József utca 2-4.

Tel:239-12-75

étkeztetés Azon szociálisan rászoruló személyek részére napi egyszeri meleg ebéd, akik nem tudják biztosítani önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel. Az étkezést szociális konyha formájában lehet igénybe venni 10. telephelyen, a kerületi idősek klubjaiban. Az ebéd hideg állapotban, „sokkolt” kezeléssel kerül szállításra, csomagolva mikrohullámú sütőben melegíthető. Lehetőség van az ebéd helyben fogyasztására, az igénybevevőhöz legközelebb eső Idősek Klubjában, valamint az ebéd elvitelére, indokolt esetben lakásra szállítására. Biztosított a normál és orvosi javaslatra valamennyi diétás étkezés is. A szolgáltatás az Idősek Klubjaiban igényelhető.

 

Lehetőség van az étel helyben fogyasztására, elvitelére, és kiszállítására (normál, vagy diétás ebéd lehetőséggel). Az étkeztetésért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni.

Évgyűrűk Idősek Klubja

1131 Bp., Jász u. 130. Tel: 350-3112

Derűs Szívek Idősek Klubja

1131 Bp., Gyermek tér 1. Tel.: 349-0739

Derűs Alkony Idősek Klubja

1138 Bp., Újpalota u. 14. Tel.:  320-1823

Nosztalgia ház Idősek Klubja

1135 Bp., Zsinór u. 14. Tel.: 349-8786

Indián Nyár Idősek Klubja

1139 Bp., Pap K. u. 22/c.  Tel.: 350-6159

Reménysugár Idősek Klubja

1134 Bp., Kassák L. u. 38. Tel:  349-01-80

Napfény Idősek Klubja

1133 Bp., Visegrádi u. 96/b. Tel.: 350-1109

Ezüst Kor Idősek Klubja

1134 Bp., Szabolcs u. 12-14. Tel.: 239-6451

Őszikék Idősek Klubja

1133 Bp., Kárpát u. 23-25. Tel.: 398-6270

Klub Kávézó

1137 Bp., Szent István krt. 8. Tel.: 239-5570, Tátra u. 5/b. Tel.: 239-7996

házi segítségnyújtás Azon szociálisan rászoruló személyek részére, akik önálló életvitelük fenntartásához igényelnek segítséget. A szolgáltatás gondozási szükséglet vizsgálata után vehető igénybe mely meghatározza, hogy szociális segítésre vagy személyi gondozásra jogosult az igénylő. A házi segítségnyújtás elsősorban az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, háztartási, gondozási és ápolási feladatok elvégzését és veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, elhárításában való segítségnyújtást biztosít. I.sz. Gondozási Központ

1131 Bp. Jász u. 130.

Tel.: 350-31-12

 

II.sz. Gondozási Központ

1133 Bp. Visegrádi u 96/B.

Tel.: 329-42-26

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szociálisan rászoruló személyek részére, akik önálló életvitelük fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárításához igényelnek segítséget. A szolgáltatás az év minden napján, 24 órán keresztül működik. Jelzőrendszer keretében biztosítani kell: az ellátottnak egy segélyhívó készüléket, amely segítségével jelezheti a vészhelyzetet, segélyhívás esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, az adott probléma megoldásához szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

 

I.sz. Gondozási Központ

1131 Bp. Jász u. 130.

Tel.: 350-31-12

 

II.sz. Gondozási Központ

1133 Bp. Visegrádi u 96/B.

Tel.: 329-42-26

nappali ellátás Azoknak a saját otthonukban élő időskorú (illetve 18. évet betöltött, de egészségi állapotuk indokolja) személyeknek biztosít ellátást, akik önálló életvitelre képesek. Az igénybevevő korának és egészségi állapotának, képességeinek, egyéni adottságinak megfelelő szolgáltatás. 10. telephelyen az Idősek Klubjaiban lehet igénybe venni. Lehetőség van a szabadidő hasznos eltöltésére, közösségi és egyéni igényeknek megfelelő programokon részt venni. Cél a meglévő képességek és készségek fejlesztése, szinten tartása. Segítséget nyújt az igénybevevő mindennapi életvitelében, mindennapi ügyeinek intézésében, életminőségének megtartásában. Az igénylővel segítő kapcsolat, támogató környezet kialakítása, szolgáltatásokhoz jutás elősegítése a cél.

 

A nappali ellátást nyújtó intézményeink korszerű, az életkori sajátosságoknak megfelelő berendezéssel felszerelt, biztonságot nyújtó, barátságos hangulatú, napközbeni tartózkodás lehetőségét kínálja a XIII. kerületi lakosok részére. A testi, szellemi és mentális egészség megtartása, az aktív időskor lehetőségének megteremtése, az anyagi biztonság megőrzése, az érdekképviselet kiemelt feladatunk.

Elsősorban a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúakat látja el, lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Továbbá felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapota miatt szorul erre az ellátási formára.

A Klubokban való felvétel nincs körzethatárhoz kötve, a felvétel előtt tájékozódhatnak a klubok tevékenységéről, így mindenki megtalálhatja saját érdeklődési körének megfelelő szabadidős programokat.

Évgyűrűk Idősek Klubja

1131 Bp., Jász u. 130. Tel: 350-3112

Derűs Szívek Idősek Klubja

1131 Bp., Gyermek tér 1. Tel.: 349-0739

Derűs Alkony Idősek Klubja

1138 Bp., Újpalota u. 14. Tel.:  320-1823

Nosztalgia ház Idősek Klubja

1135 Bp., Zsinór u. 14. Tel.: 349-8786

Indián Nyár Idősek Klubja

1139 Bp., Pap K. u. 22/c.  Tel.: 350-6159

Reménysugár Idősek Klubja

1134 Bp., Kassák L. u. 38. Tel:  349-01-80

Napfény Idősek Klubja

1133 Bp., Visegrádi u. 96/b. Tel.: 350-1109

Ezüst Kor Idősek Klubja

1134 Bp., Szabolcs u. 12-14. Tel.: 239-6451

Őszikék Idősek Klubja

1133 Bp., Kárpát u. 23-25. Tel.: 398-6270

Klub Kávézó

1137 Bp., Szent István krt. 8. Tel.: 239-5570, Tátra u. 5/b. Tel.: 239-7996

Családsegítés A szolgáltatás általános és speciális segítő szolgáltatása keretében az önkormányzat

segítséget  nyújt  a  működési  területén  élő  szociális  és  mentálhigiénés  problémái  vagy

krízishelyzete  miatt  segítséget  igénylő  személynek,  családnak  az  ilyen  helyzethez  vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség

megőrzése céljából.

Prevenciós Központ

 

XIII. Tüzér u. 56-58,

 

Telefon: 329 0804

Közösségi ellátások  

A közösségi ellátás a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátást, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást jelenti. A közösségi alapellátás a pszichiátriai vagy szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő támogatása az önálló életvitel fenntartásában, további gyógyulás és rehabilitáció elősegítése érdekében nyújtható szolgáltatás.

pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi és nappali ellátás:

Sotéria Alapítvány

elérhetőség:

email: soteria.hu@gmail.com

Telefon:  +3617970831, +3612503383

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 113.

 

szenvedély betegek részére nyújtott közösségi ellátás:

Félúton Alapítvány

elérhetőség: 06-1-258-6878

Szenvedélybetegek nappali ellátása Saját otthonukban élők részére a szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. Lehetőséget ad a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

elérhetőség: Budapest, XIII. Országbíró u. 16

Telefon: 06-1-320-82-53

Támogató szolgáltatás A támogató szolgáltatás a fogyatékkal élő személyek lakókörnyezetben történő ellátására irányuló szociális szolgáltatás. Ennek keretében biztosítani kell a személyi segítést, mint speciális segítségnyújtási formát az igénybevevő lakásán és lakókörnyezetében és a szállító szolgáltatást a közszolgáltatások elérésének segítése érdekében Motivációs Alapítvány

elérhetőség: 06-1 -17 – 4417

 

email: motivacio@motivacio.hu

szociális bolt Megélhetési gondok enyhítése érdekében olcsóbb élelmiszerek, alapvető háztartási cikkek, vásárlására nyílik lehetőség a szociális vegyesbolt hálózaton keresztül, az egyesületi  tagoknak.

helyszínek:

Tomori köz 5.,  Pannónia utca 34.,  Tahi u. 72-74.    Hegedűs Gyula utca 97/c.

A bolthálózat zártrendszerű, ami azt jelenti, hogy csak az egyesület tagjainak biztosít vásárlási lehetőséget, azaz ASZE tagkártyával lehet vásárolni az Angyalföldi Szociális Egyesület négy boltjában.

Mitől tud többet adni a mi bolthálózatunk?

·      Telefonon történő árurendelést is felvesz

·      Szükség szerint hazaszállítja az árut

·      A vevőt családias légkör fogadja

·      A kiszolgálása figyelmes és előzékeny

·      Kedvező árak, akciók

·      Emberközpontúság

·       Átvételi pont a varrodai szolgáltatásunkra

Angyalföldi Szociális Egyesület

 

elérhetőség: Budapest, XIII. Szekszárdi u. 34.

Telefon:06-1- 329 8029

email:asze@asze.hu

 

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj