XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/13kerulet/orszaggyulesi-valasztasok-2022/

Témák A-Z

Országgyűlési választások és országos népszavazás – 2022

Közlemény a népszavazás időpontjának kitűzéséről
Az Országgyűlés 2021. november 9-én egyhangúlag döntött arról, hogy népszavazást az országgyűlési képviselők általános választásának napján is lehessen tartani.

A folyamatban lévő népszavazási kezdeményezések közül négy kérdés tekintetében biztosítottak a jogi feltételek a népszavazás kitűzésére.

A választási eljárási és a népszavazási eljárási törvényi határidőket figyelembe véve e négy kérdésben csak április 3-án vagy április 10-én lehet egyidőben tartani a népszavazást és az általános választásokat.

Erre tekintettel a 32/2021 (XI. 30.) Országgyűlési határozatban elrendelt négy kérdésről a népszavazást 2022. április 3-ára tűzöm ki.

Áder János
Magyarország köztársasági elnöke

Az országgyűlési képviselők 2022. évi választása az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény alapján egyfordulós 199 parlamenti képviselő (106 országgyűlési egyéni választókerületi képviselő és 93 országgyűlési képviselő országos listáról) kerülhet be a választás eredményeként a Parlamentbe. A 106 egyéni országgyűlési választókerület közül a XIII. kerület közigazgatási területén lakcímmel rendelkező választópolgárok lakcímüktől függően a 07. számú vagy a 11. számú országgyűlési egyéni választókerület képviselő jelöltjeire szavazhatnak. A XIII. kerület Meder u. – Babér u. – Flesch Árnin köz – Gyöngyösi u. – Béke u. – Keszkenő u. – Jász u. – Futár u. határvonalától délre eső terület a 07. számú országgyűlési egyéni választókerületbe tartozik, melynek székhelye a XIII. kerület, míg az ugyanezen határvonaltól északra eső terület a 11. számú országgyűlési egyéni választókerületbe tartozik, melynek székhelye a IV. kerület.

Az országgyűlési egyéni választókerületek térképe a www.valasztas.hu és a www.budapest13.hu honlapon elérhető.

A Budapest Főváros 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjai

Választott tagok:

Földes Tamás elnök

Dr. Őr Mária elnökhelyettes

Zavaros József

 

Póttagok:

Bagdiné Balogh Ilona

Hajdú Györgyné

Helyi Választási Iroda

A Választási Iroda a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatalban (1139 Budapest, Béke tér 1.) működik. A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos jogi, szervezési, informatikai tájékoztatás, felvilágosítás kérhető a 452 41-38-as telefonszámon, illetve személyesen a 104. szobában minden nap a Hivatal teljes munkaideje alatt. A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos tájékoztatás a 452-4145-ös telefonszámon kérhető.

A Választási Iroda az országgyűlési képviselők választásával és az országos népszavazással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket valasztas2022@bp13.hu e-mail címen is fogadja.

A Budapest Főváros 07. számú Egyéni Országgyűlési Választókerületi Választási Bizottság sorsolása alapján a szavazólapon a jelöltek sorrendje a következő:

1. dr. Aleva Márta Magyar Kétfarkú Kutya Párt
2. Hiszékeny Dezső Demokratikus Koalíció, JOBBIK Magyarország Mozgalom, LMP – Magyarország Zöld Pártja, Magyar Szocialista Párt, Momentum Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt
3. Halmi Bajnok Megoldás Mozgalom
4. dr. Varga István Károly Normális Élet Pártja
5. Nagy Zsolt Mi Hazánk Mozgalom
6. Harrach Tamást FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt

VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA

Az a választópolgár, aki 2022. január 26-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, az erről szóló értesítést 2022. február 11-ig kapja meg a Nemzeti Választási Irodától. Az értesítő tartalmazza annak a szavazókörnek a számát és címét, ahol a szavazás napján a választópolgár leadhatja a szavazatát. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, a XIII. Kerületi Helyi Választási Irodától (továbbiakban: Választási Iroda) 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig új értesítőt igényelhet. Azt a választópolgárt, aki 2022. január 26-át követően kerül a szavazóköri névjegyzékbe, a Választási Iroda 2022. április 1‑jén (péntek) 16.00 óráig értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.

A szavazóköri névjegyzék 2022. január 12. napjától 2022. április 1. napja (péntek) 16.00 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban (Béke tér 1.) a Választási Irodán hivatali munkaidőben Ezen időszak alatt lehet személyesen vagy írásban kérelmet benyújtani a névjegyzékből való kihagyás, törlés, illetve névjegyzékbe felvétel miatt a Választási Iroda vezetőjéhez. Névjegyzékkel kapcsolatos kérdések a 452-4145 telefonszámon tehetők fel.

a./     Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén, vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát, ha kérte a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a Választási Iroda vezetőjétől 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig lehet kérni, személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy a www.magyarorszag.hu honlapon. A kérelemnyomtatvány személyesen is igényelhető a Választási Irodán.

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig módosíthatja annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a választójogát gyakorolni kívánja.

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

A külképviseleten 2022. április 3-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2022. április 2-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni.

b./     Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár lakóhelye szerinti választási iroda az átjelentkezőt a kérelem alapján törli a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből, egyidejűleg felveszi azon településnek az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván.

Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.

Az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmének 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a Választási Irodához. Az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig módosíthatja. Az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig, személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig vonhatja vissza.

Az átjelentkezés személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető. A kérelemnyomtatvány igényelhető személyesen a Választási Irodán is.

c./      A választópolgár kérheti, hogy a központi névjegyzékben kerüljön feltűntetésre nemzetiségének megnevezése és az, hogy az országgyűlési képviselők választásán is nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni. Amennyiben a választópolgár az országgyűlési képviselők választásán is nemzetiségi választópolgárként kíván részt venni, nem a pártlistára, hanem a nemzetiség országos önkormányzata által állított listára szavazhat és erre vonatkozó nyilatkozatát 2022. március 18-án (péntek) 16.00 óráig teheti meg.

A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben. A választópolgár személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig, levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig kérheti nemzetiségi hovatartozása törlését és módosíthatja az országgyűlési választásra kiterjedő hatály ügyében tett nyilatkozatát.

d./     Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe mozgóurnát kérhet. A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazással, levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy a www.magyarorszag.hu honlapon lehet benyújtani. A meghatalmazás akkor minősül teljes bizonyító erejű magánokiratnak, ha azt saját kezűleg írták és aláírták, a nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá. A tanúk lakcímét az okiraton fel kell tűntetni. A mozgóurna iránti kérelmet személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig, levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig lehet a Választási Irodához benyújtani. Ezt követően a kérelmet elektronikus azonosítással elektronikus úton a Választási Irodához, meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy kézbesítésével az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz lehet benyújtani. A kérelemnek a szavazás napján 2022. április 3. (vasárnap) legkésőbb 12.00 óráig be kell érkeznie.

e./     A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson a kérelmet a Választási Irodához kell benyújtani 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig.

f/     A látássérült választópolgár, 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig kérheti előzetesen formanyomtatványon Braille-írással ellátott szavazósablon igénybevételét a szavazás segítése céljából.

A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell személyes, ajánlott levél vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, elektronikus azonosítással elektronikus úton történő benyújtás esetén a választópolgár nevét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár megadhatja a postacímét, email címét vagy telefax számát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés megküldését kéri.

 

Az adatokat a személyi okmányokban szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. Nem pontos adatközlés esetén a kérelmet el kell utasítanunk.

JELÖLÉS

Az egyéni országgyűlési képviselőjelöltet 2022. február 25-én (péntek) 16.00 óráig lehet ajánlani az erre a célra rendszeresített ajánlóíven.

Az ajánlóíveket 2022. február 12. és 2022. február 25. között igényelhetik a jelöltek, illetve a jelölő szervezetek.

Az ajánlóívek sorszámozottak, egyedi azonosítóval ellátottak, és az átadásuk átvételi elismervény kiállításával történik. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy is feltűnteti nevét személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát – és aláírását.

 

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven teheti meg. A jelölt ajánlására az a választópolgár jogosult, aki a választókerületben választójoggal rendelkezik. A XIII. kerület Meder u. – Babér u. – Flesch Ármin köz – Gyöngyösi u. – Béke u. – Keszkenő u. – Jász u. – Futár u. határvonalától délre eső területen lakcímmel rendelkező választópolgárok a 07. számú országgyűlési egyéni választókerületi jelölt, míg az ugyanezen határvonaltól északra eső területen lakcímmel rendelkező választópolgárok a 11. számú országgyűlési egyéni választókerületi jelölt ajánlására jogosultak. Az országgyűlési egyéni választókerületek térképe a www.valasztas.hu és a www.budapest13.hu honlapon elérhető.

Az ajánlóívre fel kell vezetni az ajánló választópolgár családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját. Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, de az adatait más is rávezetheti az ajánlóívre. A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.

A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.

A jelöltet legkésőbb 2022. február 25-én (péntek) 16.00 óráig lehet bejelenteni – a megfelelő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek leadásával együtt – az illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnál (07. sz. OEVB XIII., Béke tér 1., 11. sz. OEVB 1042 Budapest, István út 15.)

SZAVAZÁS

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerinti szavazókörben lehet.

Átjelentkezéssel szavazni a kijelölt 88. számú szavazókörben (Budapest XIII., Kárpát u. 49-53. Berzsenyi Dániel Gimnázium) lehet.

A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – kérésére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. A mozgóurna iránti kérelmet személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig, levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig lehet a Választási Irodához benyújtani. Ezt követően a kérelmet elektronikus azonosítással elektronikus úton a Választási Irodához, meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy kézbesítésével az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz lehet benyújtani. A kérelemnek a szavazás napján 2022. április 3. (vasárnap) legkésőbb 12.00 óráig be kell érkeznie.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

– lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy

lakcímigazolvány ÉS

személyazonosító igazolvány vagy

útlevél vagy

– 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.

Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán szavazni két szavazólapon lehet. Az egyik szavazólapon az országos listát állító jelölő szervezetek, a másikon az adott (07. vagy 11. számú) választókerületi országgyűlési egyéni képviselő jelöltek szerepelnek. Az országos nemzetiségi önkormányzati listára azon választópolgárok szavazhatnak, akik kérték a nemzetiségi hovatartozásuk névjegyzékben történő feltüntetését az országgyűlési választásra is kiterjedő hatállyal, ebben az esetben azonban ők a jelölő szervezetek (pártok) országos listájára nem szavazhatnak.

Fontos, hogy az a választópolgár, aki átjelentkezéssel lakóhelyén kívül szavaz, a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.

Az országos népszavazás négy kérdésére külön szavazólapon lehet szavazni.

Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez két-két szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. Ha a választópolgár, nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor általa választott segítőt, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét veheti igénybe.

A látássérült választópolgár, amennyiben azt előzetesen formanyomtatványon kérte, Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.

ÉRVÉNYESEN szavazni az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni jelöltre és egy országos listára lehet, a lista, a jelölt neve, illetve alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X).

ÉRVÉNYESEN szavazni az országos népszavazáson csak a hivatalos szavazólapon szereplő kérdésre lehet, az igen vagy a nem válasz alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X).

07. sz. Országos Egyéni Választási Bizottság döntései

Országgyűlési képviselő jelöltek nyilvántartásba vételéről

Pártok nyilvántartásba vételéről

Egyéb határozatok, döntések

XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottság döntései

Országgyűlési választások 2022. dokumentumai

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj