XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/szervezetiegyseg/a-hivatal-minosegpolitikaja/

Témák A-Z

Szervezeti egységek

A Hivatal minőségpolitikája

a Hivatal minőségpolitikája

Szociális és Köznevelési Osztály

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10.

Térképen

ph-szko@bp13.hu

Tel: (1) 452-4100, (1) 452-4300, Fax: (1) 452-4147

Vezető neve: Karácsonyi Magdolna; fogadóóra: hétfő 13:30-18:00 (32. szoba)

Vezető elérhetőségei:

(1) 452-4100

A Szociális és Köznevelési Osztály dönt a pénzbeli és természetbeni támogatások elbírálásáról. Kérelmet nyújthat be azok az állampolgárok, akik szociális helyzetük miatt rendszeres vagy átmeneti támogatásra jogosultak. A Szociális és Köznevelési Osztály látja el a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és az óvodák szakmai felügyeletét.

Pénzügyi Osztály

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10.

Térképen

penzugy@bp13.hu

Tel: (1) 452-4100/5121-es mellék, Fax: (1) 452-4301

Vezető neve: Liczek Péter

Vezető elérhetőségei:

(1) 452-4100/5121-es mellék

Az önkormányzat és szerveinek pénzforgalmának tervezését végzi, előkészíti a költségvetést, számviteli feladatokat lát el.

Jegyzői és Jogi Osztály

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10.

Térképen

jog@bp13.hu

Tel: (1) 452 4100,

Vezető neve: dr. Kiss-Szebeni Norbert

Vezető elérhetőségei:

(1) 452-4138

A Jogi Osztály feladata a XIII. kerületi önkormányzat képviselő-testületének és a Polgármesteri Hivatal jogi ügyeinek intézése, továbbá az önkormányzati intézményekhez kapcsolódó jogi ügyintézés. Ellátja a jegyző törvényességi felügyeleti jogkörébe tartozó ellenőrző, jelző, koordináló és kezdeményező feladatokat.

Igazgatási Osztály

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10.

Térképen

igazgatas@bp13.hu

Tel: (1) 452-4100, Fax: (1) 452-4172

Vezető neve: Tátrai Gabriella

Vezető elérhetőségei:

(1) 452-4100/5060 mellék

Az Igazgatási Osztály látja el az anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatokat, s itt kezelik a hagyatéki ügyeket is. Ez a szervezeti egység adja ki a működési, illetve a telephelyengedélyeket, s más ipar-kereskedelmi üggyel kapcsolatban szintúgy ide fordulhatnak az ügyfelek. A XIII. kerületben működő üzletekről és telepekről nyilvántartást vezet. Az Igazgatási Osztály működteti az Ügyfélszolgálati Irodát.

Építésügyi Osztály

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Térképen

epites@bp13.hu

Tel: (1) 452-4100/5051-es mellék, Fax: (1) 452-4301

Vezető neve: Szántóné Pásztor Judit osztályvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő

Vezető elérhetőségei:

(1) 452-4100/5051-es mellék

Építéshatósági feladatokat lát el. Intézi az építési, elvi építési, összevont építési, használatbavételi, fennmaradási és bontási engedélyekkel kapcsolatos ügyeket. Hatósági ellenőrzéseket folytat az engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően végzett építkezések kapcsán. A környezetvédelmi hatósági feladatokat ugyancsak az Építésügyi Osztály végzi, emellett növény- és állatvédelmi hatósági feladatokat lát el.

Főépítészi Iroda

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10.

Térképen

foepitesz@bp13.hu

Tel: (1) 452-4128,

Vezető neve: Bodnár Magdolna főépítészi feladatokat ellátó köztisztviselő

A településrendezéssel és a településfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat szervezi, az ezekkel kapcsolatos programok, koncepciók kidolgozásáról gondoskodik. Városrendezési és építészeti tervpályázatok lebonyolításában működik közre, illetve vezeti az ingatlanvagyon-nyilvántartást.

Adóügyi Osztály

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10

Térképen

adougy@bp13.hu

Fax: (1) 452-4136

Vezető neve: Szabó László

Vezető elérhetőségei:

(1) 452-4100

A XIII. kerület adóhatósága. Itt intézhetik ügyeiket a kerületi lakosok és az itteni székhellyel rendelkező vállalkozások a telekadóval, az építményadóval és a gépjárműadóval kapcsolatosan.

Polgármesteri Iroda

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10.

Térképen

polgarmester@bp13.hu

Tel: (1) 350-1045, Fax: (1) 340-3120

A polgármester és az alpolgármesterek hivatali munkáját segíti. Kapcsolatot tart a sajtóval, gondoskodik az önkormányzati hírek megjelenéséről, és közreműködik a kerületi újság megjelenésében. Ápolja a testvérvárosi kapcsolatokat, szervezi az ezzel kapcsolatos programokat, rendezvényeket, a külföldi vendégek fogadását, programját.

Díjaink, elismeréseink