XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/szervezetiegyseg/a-hivatal-minosegpolitikaja/

Témák A-Z

Szervezeti egységek

A Hivatal minőségpolitikája

a Hivatal minőségpolitikája

Szociális és Köznevelési Osztály

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10.

Térképen

ph-szko@bp13.hu

Tel: (1) 452-4100, (1) 452-4300, Fax: (1) 452-4147

Vezető neve: Karácsonyi Magdolna osztályvezető, aljegyző

Vezető elérhetőségei:

Telefon: (1) 452-4100/5141-es mellék
Fax: (1) 452-4147
E-mail: karacsonyimagdolna@bp13.hu

A Szociális és Köznevelési Osztály dönt a pénzbeli és természetbeni támogatások elbírálásáról. Kérelmet nyújthat be azok az állampolgárok, akik szociális helyzetük miatt rendszeres vagy átmeneti támogatásra jogosultak. A Szociális és Köznevelési Osztály látja el a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és az óvodák szakmai felügyeletét.

Pénzügyi Osztály

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10.

Térképen

penzugy@bp13.hu

Tel: (1) 452-4100/5121-es mellék, Fax: (1) 452-4301

Vezető neve: Liczek Péter osztályvezető

Vezető elérhetőségei:

Telefon: (1) 452-4100/5121-es mellék
Fax: (1) 452-4301
E-mail: penzugy@bp13.hu

Az önkormányzat és szerveinek pénzforgalmának tervezését végzi, előkészíti a költségvetést, számviteli feladatokat lát el.

Jegyzői és Jogi Osztály

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10.

Térképen

jog@bp13.hu

Tel: (1) 452-4138, Fax: -

Vezető neve: dr. Kiss Norbert osztályvezető, aljegyző

Vezető elérhetőségei:

Telefon: (1) 452-4138
Fax: -
E-mail: kissnorbert@bp13.hu

A Jogi Osztály feladata a XIII. kerületi önkormányzat képviselő-testületének és a Polgármesteri Hivatal jogi ügyeinek intézése, továbbá az önkormányzati intézményekhez kapcsolódó jogi ügyintézés. Ellátja a jegyző törvényességi felügyeleti jogkörébe tartozó ellenőrző, jelző, koordináló és kezdeményező feladatokat.

Igazgatási Osztály

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10.

Térképen

igazgatas@bp13.hu

Tel: (1) 452-4100, Fax: (1) 452-4172

Vezető neve: Szabó-Tátrai Gabriella osztályvezető

Vezető elérhetőségei:

Telefon: (1) 452-4100/5060-as mellék
Fax: (1) 452-4172
E-mail: igazgatas@bp13.hu

Az Igazgatási Osztály látja el az anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatokat, s itt kezelik a hagyatéki ügyeket is. Ez a szervezeti egység adja ki a működési, illetve a telephelyengedélyeket, s más ipar-kereskedelmi üggyel kapcsolatban szintúgy ide fordulhatnak az ügyfelek. A XIII. kerületben működő üzletekről és telepekről nyilvántartást vezet. Az Igazgatási Osztály működteti az Ügyfélszolgálati Irodát.

Főépítészi Iroda

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10.

Térképen

foepitesz@bp13.hu

Tel: (1) 452-4128,

Vezető neve: Massányi Katalin főépítész

A településrendezéssel és a településfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat szervezi, az ezekkel kapcsolatos programok, koncepciók kidolgozásáról gondoskodik. Városrendezési és építészeti tervpályázatok lebonyolításában működik közre.

Adóügyi Osztály

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10

Térképen

adougy@bp13.hu

Tel: (1) 452-4100, Fax: (1) 452-4136

Vezető neve: Szabó László osztályvezető

Vezető elérhetőségei:

Telefon: (1) 452-4100/5020-as mellék
Fax: (1) 452-4136
E-mail: adougy@bp13.hu

A XIII. kerület adóhatósága. Itt intézhetik ügyeiket a kerületi lakosok és az itteni székhellyel rendelkező vállalkozások a telekadóval, az építményadóval és a gépjárműadóval kapcsolatosan.

Polgármesteri Iroda

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10.

Térképen

polgarmester@bp13.hu

Tel: (1) 350-1045, Fax: (1) 340-3120

Vezető neve: Dr. Tóth József polgármester

Vezető elérhetőségei:

Telefon: (1) 350-1045,
Fax: (1) 340-3120
E-mail: polgarmester@bp13.hu

A polgármester és az alpolgármesterek hivatali munkáját segíti. Kapcsolatot tart a sajtóval, gondoskodik az önkormányzati hírek megjelenéséről, és közreműködik a kerületi újság megjelenésében. Ápolja a testvérvárosi kapcsolatokat, szervezi az ezzel kapcsolatos programokat, rendezvényeket, a külföldi vendégek fogadását, programját.

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj