XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/onkormanyzati_valasztasok_2019/

Témák A-Z

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása – 2019

Tájékoztató a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról

A köztársasági elnök a 308/2019. (VII. 26.) KE határozatával
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának időpontját 2019. október 13. napjára (vasárnapra) tűzte ki.

Budapest Főváros XIII. kerületében a választópolgárok 15 képviselőt egyéni választókerületben választanak, 6 fő kompenzációs listáról kerülhet a testületbe, így a megválasztott polgármesterrel együtt 22 fős képviselő-testület alakulhat.

A XIII. Kerületi Helyi Választási Iroda a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatalban (1139 Bp. XIII., Béke tér 1.) működik. A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos jogi, szervezési, informatikai tájékoztatás, felvilágosítás kérhető a 452-4138, 452‑4100/5004, 350-1765 telefonszámokon, illetve személyesen a 104. szobában minden nap a Hivatal teljes munkaideje alatt.

A Helyi Választási Iroda az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket onkvalasztas2019@bp13.hu e-mail címen is fogadja.

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának napjára – tűzte ki. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának tudnivalóiról külön tájékoztatót adunk ki.

VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 2019. augusztus 8-23. között értesítő megküldésével tájékoztatja a névjegyzékbe történt felvételről. Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a szavazóköri névjegyzékbe, a helyi választási iroda 2019. október 11‑én 16.00 óráig értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.

A szavazóköri névjegyzék a választás kitűzésétől 2019. október 11. (péntek) 16.00 óráig tekinthető meg – a nem nyilvános adatok kivételével – a Polgármesteri Hivatalban (Budapest, XIII. Béke tér 1.) működő Választási Irodán hivatali munkaidőben. Névjegyzékkel kapcsolatos kérdések a 452-4145 telefonszámon tehetők fel.

a/ Az a választópolgár, aki a lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig, 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített, bejelentett tartózkodási helyén átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár lakóhelye szerinti választási iroda az átjelentkezőt kérelme alapján törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

Az átjelentkezési kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én (szerdán) 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkezés személyesen, levélben, elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton (www.valasztas.hu honlapon), vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton (ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon) kérhető. A kérelemnyomtatvány igényelhető a Választási Irodán. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.

Az átjelentkező választópolgár levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton benyújtott kérelme esetén legkésőbb 2019. október 9-én (szerdán) 16.00 óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton benyújtott kérelme esetén legkésőbb 2019. október 11-én (pénteken) 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A választópolgárt akkor is vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig a tartózkodási helyét megszünteti.

b/ Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelmet a Helyi Választási Irodához levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én (szerda) 16.00 óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én (péntek) 16.00 óráig kell benyújtani. Ezt követően elektronikus azonosítással elektronikus úton a Helyi Választási Irodához, meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy kézbesítésével az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz 2019. október 
13-án (vasárnap), legkésőbb 12.00 óráig nyújtható be kérelem.

c/ A fogyatékossággal élő választópolgárok a szavazást segítő többféle kérelmet terjeszthetnek elő. A fogyatékossággal élő választópolgár legkésőbb 2019. október 4. (péntek) 16.00 óráig kérheti a Helyi Választási Irodánál Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben vagy a mozgóurnás szavazás során.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. október 9-én (szerda) 16.00 óráig kéri, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a Helyi Választási Iroda akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át. Az értesítő tartalmazza, hogy a szavazóhelyiség akadálymentes vagy nem.

A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár megadhatja a postacímét, e-mail címét vagy telefax számát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés megküldését kéri. Az adatokat a személyi igazolványban szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. A nem megfelelő adatközlés a kérelem elutasítását vonja maga után.

JELÖLÉS

Az egyéni választókerületi képviselőjelöltet, polgármesterjelöltet 2019. szeptember 
9-én 16.00 óráig lehet ajánlani az erre a célra rendszeresített ajánlóíven.

Az ajánlóíveket 2019. augusztus 24. és 2019. szeptember 9. között vehetik át a jelöltek, illetve a jelölő szervezetek.

Az ajánlóívek sorszámozottak, egyedi azonosítóval ellátottak, és az átadásuk átvételi elismervény kiállításával történik. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy is feltünteti nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát – és aláírását.

A választópolgár a lakóhelye szerinti választókerületben jogosult jelöltet ajánlani. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg írja alá, de az adatait más is rávezetheti az ajánlóívre. A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet is ajánlhat. Egy jelöltet jelölési fajtánként csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.

Az egyéni választókerületi képviselőjelölt jelöléshez az adott választókerület választópolgárai legalább 1%-ának érvényes ajánlása szükséges.

Polgármesterjelölt az a személy lehet a XIII. kerületben, akit legalább 500 kerületi választópolgár jelöltnek ajánlott.

Főpolgármester-jelölt az a személy lehet, akit legalább 5000 fővárosi választópolgár jelöltnek ajánlott.

A képviselő- és polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig lehet bejelenteni – a megfelelő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek leadásával együtt – a XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottságnál (Budapest, XIII. Béke tér 1.).

 

SZAVAZÁS

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye, átjelentkezés esetén tartózkodási helye szerinti szavazókörben lehet.

A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:
– lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy
lakcímigazolvány ÉS – személyazonosító igazolvány vagy
– útlevél vagy
– 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.

Az „Értesítőt” a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében célszerű felmutatni.

Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település megnevezését tartalmazza, a Budapest XIII. kerület Országbíró utca 10. szám alatti Pitypang Tagóvodában működő, 62. számú szavazókörben szavazhatnak.

Szavazni három szavazólapon lehet. Az egyik szavazólapon az önkormányzati egyéni választókerületi képviselőjelöltek, a másik szavazólapon a polgármesterjelöltek, a harmadik szavazólapon a főpolgármester-jelöltek szerepelnek.

Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez két-két szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltésekor csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor általa választott segítőt – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét – veheti igénybe.

A látássérült választópolgár, amennyiben azt előzetesen formanyomtatványon kérte, Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.

ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni jelöltre, polgármesterjelöltre, főpolgármester-jelöltre lehet, a jelölt neve alatti, melletti vagy feletti körbe, tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X).

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj