XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/hivatal/jegyzo/

Témák A-Z

Dr. Bujdosó Sándor jegyző
 Dr. Bujdosó Sándor jegyzőA polgármester – pályázat útján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.

jegyzo@bp13.hu

Tel: 350-1765,

Fax: 452-4143

 

 

 

A jegyző vezeti a Polgármesteri Hivatalt, megszervezi annak munkáját:

 • gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról
 • a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői és fizikai dolgozói tekintetében. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz – a polgármester által maghatározott körben – a polgármester egyetértése szükséges.
 • döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket
 • dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester részére átad
 • tanácskozási joggal vesz részt a testület, a testület bizottságainak ülésén
 • dönt a hatáskörébe utalt ügyekben
 • rendszeres tájékoztatást ad a testületnek, a bizottságoknak, a polgármesternek és az alpolgármestereknek az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról
 • a polgármesterrel együtt aláírja a rendeletet, gondoskodik annak kihirdetéséről
 • tájékoztatja a testületet a Hivatal munkájáról

A jegyző köteles jelezni a testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel.

A jegyző egyéb feladatai:

 • javaslatot tesz a polgármesternek a Hivatal ügyrendjére
 • rendszeresen ügyfélfogadást tart
 • ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben előírt államigazgatási feladatokat, hatósági jogköröket
 • ellátja a közigazgatási tevékenység korszerűsítésével és fejlesztésével összefüggő feladatokat
 • gondoskodik a helyi kisebbségi önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatának kihirdetéséről
 • gondoskodik a hivatali dolgozók rendszeres továbbképzéséről
 • gondoskodik a különböző kerületi önszerveződő közösségek, érdekképviseleti szervek megfelelő tájékoztatásáról (például információs anyagok, tájékoztató prospektusok, szaklapok hozzáférhetővé tételéről).
 • a Hivatal útján végzi az önkormányzati intézmények pénzügyi- gazdasági ellenőrzését.
 • biztosítja a Hivatal operatív gazdálkodási feladatainak ellátását.

A polgármester a jegyző javaslatára – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – aljegyzőt nevez ki a jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására. Az aljegyző kinevezése határozatlan időre szól.

A jegyző fogadóórája: általában a hónap második hétfőjén, 13.30-16.00 (előzetes bejelentkezés szükséges)

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj