XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/idokozi-onkormanyzati-kepviseloi-valasztas-2020-marcius-1/

Témák A-Z

Időközi önkormányzati képviselői választás – 2020. március 1.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottság a 227-H/2019. (XII.6.) Budapest Főváros XIII. Kerületi HVB számú határozatával a Budapest XIII. kerületi 9. számú önkormányzati egyéni választókerületben az időközi önkormányzati képviselő-választás időpontját 2020. március 1. napjára (vasárnapra) tűzte ki.

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottság tagjai:
elnöke: Földes Tamás
helyettese: Dr. Prehlik Lajos
tagja: Szabó Ágoston

A XIII. Kerületi Helyi Választási Iroda vezetője:
Dr. Bujdosó Sándor jegyző

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottság, a Budapest XIII. Kerületi Helyi Választási Iroda vezetője hivatali helyiségének címe, telefonszáma, fax-száma, elektronikus levélcíme, a Helyi Választási Bizottság határozatainak közzétételére szolgáló internetes oldal elérhetősége:

Budapest XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal
1139 Budapest, Béke tér 1.
telefonszáma: 452-4138
fax-száma: 452-4143
e-mail címe: idokozival2020@bp13.hu
internetes oldal: www.budapest13.hu

A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos jogi, szervezési, informatikai tájékoztatás, felvilágosítás kérhető a 452-4138, 452‑4100/5004, 350-1765 telefonszámokon, illetve személyesen a 104. szobában minden nap a Hivatal teljes munkaideje alatt.

1/      VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA

Azt a választópolgárt, aki 2019. december 25-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 2020. január 10-ig értesítő megküldésével tájékoztatja a névjegyzékbe történt felvételről. Azt a választópolgárt, aki 2019. december 25-ét követően kerül a szavazóköri névjegyzékbe, a helyi választási iroda 2020. február 28‑án 16.00 óráig értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.

A szavazóköri névjegyzék a választás kitűzésétől 2020. február 28. (péntek) 16.00 óráig tekinthető meg – a nem nyilvános adatok kivételével – a Polgármesteri Hivatalban (Budapest, XIII. Béke tér 1.) működő Választási Irodán hivatali munkaidőben. Névjegyzékkel kapcsolatos kérdések a 452-4145 telefonszámon tehetők fel.

a/   Az időközi választáson átjelentkezésre csak abban az esetben van lehetőség, ha a választópolgár lakóhelye és tartózkodási helye ugyanazon választókerületben van.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. november 6-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2020. március 1-ig tart.

Az átjelentkezés személyesen, levélben, elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton (www.valasztas.hu honlapon), vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton (ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon) kérhető. A kérelemnyomtatvány igényelhető a választási irodán. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2020. február 26-án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkező választópolgár levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén 2020. február 26-án 16.00 óráig, személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén 2020. február 28-án 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2020. február 28-án tartózkodási helyét megszünteti.

b/   Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelmet a Helyi Választási Irodához levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2020. február 26-án (szerda) 16.00 óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2020. február 28-án (péntek) 16.00 óráig kell benyújtani. Ezt követően elektronikus azonosítással elektronikus úton a Helyi Választási Irodához, meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy kézbesítésével az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz legkésőbb 2020. március
1-én (vasárnap) 12.00 óráig
nyújtható be kérelem.

c/   A fogyatékossággal élő választópolgárok a szavazást segítő többféle kérelmet terjeszthetnek elő. A fogyatékossággal élő választópolgár legkésőbb 2020. február 21. (péntek) 16.00 óráig kérheti a Helyi Választási Irodánál Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben vagy a mozgóurnás szavazás során.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2020. február 26-án (szerda) 16.00 óráig kéri, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a Helyi Választási Iroda akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át. Az értesítő tartalmazza, hogy a szavazóhelyiség akadálymentes vagy nem.

A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár megadhatja a postacímét, e-mail címét vagy telefax számát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés megküldését kéri. Az adatokat a személyi igazolványban szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. A nem megfelelő adatközlés a kérelem elutasítását vonja maga után.

2/      JELÖLÉS

Az egyéni választókerületi képviselőjelöltet 2020.január 27-én 16.00 óráig lehet ajánlani az erre a célra rendszeresített ajánlóíven.

Az ajánlóíveket 2020. január 11. és 2020. január 27. között vehetik át a jelöltek, illetve a jelölő szervezetek.

Az ajánlóívek sorszámozottak, egyedi azonosítóval ellátottak, és az átadásuk átvételi elismervény kiállításával történik. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy is feltünteti nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát – és aláírását.

A választópolgár a lakóhelye szerinti választókerületben jogosult jelöltet ajánlani. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg írja alá, de az adatait más is rávezetheti az ajánlóívre. A választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.

Az egyéni választókerületi képviselőjelölt jelöléshez az adott választókerület választópolgárai legalább 1%-ának érvényes ajánlása szükséges.

A képviselőjelöltet legkésőbb 2020. január 27-én 16.00 óráig lehet bejelenteni – a megfelelő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek leadásával együtt – a XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottságnál (Budapest, XIII. Béke tér 1.).

3/      SZAVAZÁS

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye, átjelentkezés esetén tartózkodási helye szerinti szavazókörben lehet.

A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

– lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy

lakcímigazolvány ÉS     – személyazonosító igazolvány vagy

– útlevél vagy

– 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.

 

Az „Értesítőt” a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében célszerű felmutatni.

 

A szavazólapon az egyéni választókerületi önkormányzati képviselőjelöltek szerepelnek.

 

Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez két-két szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltésekor csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor általa választott segítőt – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét – veheti igénybe.

A látássérült választópolgár, amennyiben azt előzetesen formanyomtatványon kérte, Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.

ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni jelöltre, lehet, a jelölt neve alatti, melletti vagy feletti körbe, tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X).

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj