XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-strategiak/klimastrategia/

Témák A-Z

Klímastratégia 2017-2020

Az Önkormányzat munkájában az éghajlatváltozással kapcsolatos feladatok 2011-ben, a Klímastratégia elfogadásával önálló területként jelentek meg. A stratégia kidolgozásának és megvalósításának célja a globális éghajlatváltozást előidéző folyamatok mérséklése, illetve a bekövetkező változásokra való felkészülés és ezekhez történő alkalmazkodás, a kerületi szinten rendelkezésre álló eszközökkel.

A legfontosabb célkitűzés már teljesült: a klímatudatosság beépült az Önkormányzat tervezési rendszerébe, az éghajlatvédelmi szempontok megjelennek a döntéshozatal minden szintjén. A 2013-ban elfogadott Hosszútávú Fejlesztési Koncepció önálló fejezetben foglalkozik a klímaváltozással, és mind a kompakt, mind a policentrikus város koncepciója a fenntarthatóság és a klímavédelem célkitűzése is. A környezetvédelmi programunkat a legkorszerűbb elveknek megfelelő Környezetvédelmi-fenntarthatósági Programmá bővítettük.

A Passzívház és a Passzívóvoda felépítésével a kerületben olyan nagy volumenű beruházások valósultak meg, melyek tényleges energia-megtakarítást és kibocsátás-csökkentést értek el, és példát mutatnak más helyi közösségek számára is. Önkormányzatunk 2012-2014-ben részt vett az „OrientGate – A klimatikus ismeretek politikai és területi tervezésbe integrálásának strukturált hálózata” című projektben, mely 13 országra kiterjedő együttműködésben vizsgálta az éghajlatváltozás hatásainak következményeit a társadalom és a gazdaság különböző területein.

Jelentőségének megfelelően, kiemelten kezeljük a lakosság egészségének klímaváltozással szembeni védelmét, az alkalmazkodás elősegítését. Ezen a területen van a legtöbb teendőnk, hiszen az éghajlatváltozás az emberi egészségre már ma számos közvetlen és közvetett hatást gyakorol – nemcsak az árvizek és a viharok, hanem a nyári hőhullámok is emberéleteket követelnek. Különösen veszélyeztettettek a gyerekek és az idősek, ezért nevelési, szociális és egészségügyi intézményeink már az eddigiekben is számos intézkedést tettek az extrém időjárási helyzetek kezelésére.

A helyi szintű klímavédelmi tevékenység egyik fontos célja a lakosság minél nagyobb arányú bevonása a folyamatokba, a demokratikus döntéshozatali elvek érvényesülése mellett különösen azért, mert a egyének együttműködése nélkül nem képzelhető el a problémakör hatékony kezelése, és egyúttal a lakosság hatásviselője is az éghajlatváltozásnak. Az elmúlt fél évtizedben a szakterületet alapvetően befolyásoló változások történtek globális és lokális léptékben is, ezek szükségessé teszik a stratégia megújítását. Ezzel célunk:

– számba venni a klímaváltozásnak a XIII. kerületben várható hatásait a jelenleg rendelkezésre álló adatok és előrejelzések alapján,

– azonosítani a kerület lakosságát és városi rendszereit (természeti és épített környezetét, infrastruktúráját) leginkább fenyegető időjárási kockázatokat,

– megjelölni a XIII. Kerületi Önkormányzatnak a klímaváltozással kapcsolatos legfontosabb feladatait mind a mitigáció, mind az adaptáció területén, az alkalmazkodás területére helyezve a hangsúlyt.

A stratégia célkitűzései a XIII. Kerületi Önkormányzat „hagyományos” értékeivel, mint a szociális érzékenység és a szolidaritás, párhuzamba állíthatók, sőt, ezek egymást erősítő törekvések. A kerület egésze számára kiemelkedő jelentőségű az éghajlatváltozás a problémaköre, ezért azt indokolt a jelenleg rendelkezésünkre álló eszközöket (stabil anyagi erőforrásokat, szaktudást és a területen szerzett tapasztalatokat) kihasználva proaktívan kezelni, céljainkat fenntartható módon megvalósítva fejleszteni tovább városrészünket.

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj