XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/intelligens-kerulet/tajekoztatok/

Témák A-Z

Tájékoztatók

Érezzük jól magunkat a XIII. kerületben – de ezért tegyünk is közösen!

A XIII. kerület önkormányzata 2019. február 7-én egyhangú szavazással elfogadta az Intelligens Kerület Koncepciót, mely meghatározza az Intelligens Kerület Stratégia alapjait és készítésének módját. A következő időszakban a témához kapcsolódó írásokat, tájékoztatásokat, felhívásokat olvashat, melyekhez kérjük írja meg véleményét, kérdéseit, javaslatait a SmartCity@bp13.hu címre. A Koncepciót itt olvashatják: https://www.budapest13.hu/wp-content/uploads/2019/03/smart_city_koncepcio.pdf

 

 

Kedves Olvasó!

Hogy érzi magát? Ugye mindig lehetne jobb? Hogy jobb legyen, egy nagyszerű kezdeményezésben való aktív részvételre hívjuk.

Szakítva azzal a felfogással, hogy az önkormányzatnak kell megoldania a város/kerület valamennyi problémáját, az önkormányzat feladata át kell alakuljon. Intenzív, céltudatos és interaktív kommunikációval fel kell mérje az igényeket, megoldandó problémákat (e kettő nem ugyanaz!), a helyi gazdaság szereplőivel, a civil társadalommal egyeztetve megoldási javaslatokat kell kidolgoznia ezekre, majd a közpénzek optimális felhasználását biztosítva koordinálnia kell a megvalósítást (nem biztos, hogy a „legolcsóbb” az optimális, és az esetek többségében majdnem biztos, hogy nem az önkormányzatnak kell megvalósítani).

Az intelligens megoldások kézzelfogható eredményeket jelentenek, amelyek javítják az emberek életét. A korlátozott erőforrásokkal rendelkező világunkban azonban egyre nehezebbé válik az egyes városok sajátosságainak megfelelő „smart city” prioritások meghatározása. Nincs két egyforma település, így nincs két egyforma „smart city” stratégia sem.

A fentiek alapján a XIII. kerületnek – az önkormányzat kezdeményezésére és koordinációjával – valamennyi érintett és érdekelt szereplője, azaz a lakosság, a gazdasági és civil szervezetek, valamint az egyházak (inter-)aktív részvételével partnerségi alapon kell megteremtenie a következő 10-15 évre kitekintő Smart Kerület Stratégiát.

A kerület önkormányzata az utóbbi években számos fejlesztést valósított meg, indított el, melyek smart megoldásoknak mondhatók, azonban ezek nem illeszkedtek egy egységes koncepcióba. Európában jelenleg kevesebb, mint 30 városnak van átfogó, integrált szemléletű smart city stratégiája. Ezek példája azt bizonyítja, hogy az összehangolt, tudatos koncepcióra épülő fejlesztések hatékonyabbak, olcsóbbak, eredményesebbek. Valamennyi esetben kiemelik, hogy a szemléletformálás hatása további társadalmi-gazdasági és környezeti előnyökkel is jár.

Az átalakulás megkezdődött: a XIII. kerület önkormányzata elhatározta, hogy csatlakozik Európa progresszív városaihoz és az Integrált Településfejlesztési Stratégiában rögzítettek szerint a „smart city” horizontális szempontot átfogó stratégiaként kezeli. A „smart” gondolkodás változást igényel a tervezés, városirányítás, végrehajtás, de legfőképpen a partnerségre alapuló közös gondolkodásban. A Smart Kerület Stratégia kidolgozása során erre is tekintettel kell lenni, és olyan megoldásokat javasolni, amelyek segítik ezt a folyamatot.

A Smart Kerület Stratégia nem csak egy hagyományos terv-dokumentum, sokkal inkább egy folyamat szabályozásához szükséges rendszerterv. Magyarországon sajnálatosan ritka, hogy egy önkormányzat mer távlatosan, 10-15 évre előre tekintve célokat, megoldási javaslatokat kidolgozni. Legyünk ezért nagyon büszkék, hogy ez a kerületben megvalósulhat!

Aktív részvételével mindenki részese lehet a stratégia kidolgozásának, így nem másoktól várva a megoldást, majd utólag mások cselekedeteit kritizálva, a nem feltétlen komfortos helyzetben magát rosszul érezve él itt.

Érezzük jól magunkat a XIII. kerületben – de ezért tegyünk is közösen!

Kérem, olvassa el a Koncepciót: https://www.budapest13.hu/wp-content/uploads/2019/03/smart_city_koncepcio.pdf

 

Véleményére, javaslataira számítunk: SmartCity@bp13.hu

szerző: Szokolay Örs urbanista, városfejlesztési szakértő

 

 

 

Kedves Olvasó!

A digitális forradalom őrületes tempóban változtatja meg az ember környezetét – és magát az embert is: kultúrájában, viselkedésében, szokásaiban, szervezeti kultúrában, de még biológiailag is.

A jórészt az ember közreműködésével kialakult globális válságokra és az emberiség előtt álló hatalmas kihívásokra adott válaszokat egyre inkább a városok képesek megadni. A demográfiai, környezeti és gazdasági változások hatására a városok szerepe felértékelődött. Ma a városok világában élünk, és bolygónk egyre inkább urbánus jelleget ölt. 2050-re a világ lakosságának több mint 70% -a él városokban. A városok a globális gazdaság új növekedési motorjai, a globális GDP 80% -áért felelősek.

Méretüktől függetlenül, a városok a termelés, az innováció és a kreativitás csomópontjaivá válnak. Az intelligens technológiák révén a városok a főszereplők a fenntarthatósági kihívások kezelésében, mint például a növekvő népesség, a forgalmi torlódások és a szűkülő erőforrások – beleértve a vizet, az energiát és a lakhatást.

Ma már nem is az országok versenyeznek egymással, hanem a városok. Minden városnak versenyelőnyt kell szereznie, hogy megkülönböztesse magát a többitől. Az életrevaló, rugalmas városok a sikeresek, ezek képesek a folyamatosan változó környezetükhöz alkalmazkodni, erőforrásaikkal jól gazdálkodni és gazdasági, társadalmi és kulturális lehetőségeket kínálni polgáraiknak.

Mindezt a digitális megoldások és a hatékony kooperáció teszi lehetővé. A sikeres városok a jövő tendenciáit vizsgálva, külső és belső partnerségi hálózatokat építve, a verseny közben is egymást segítve, egymástól tanulva nagyon szigorú tervezési kultúrát kialakítva működnek. Mindennek az alapja a digitalizáció, az információs és kommunikációs technológia (ICT) és a Dolgok Internete (IoT), ahol a digitális eszközök intelligens hálózatba szervezve adatot gyűjtenek, továbbítanak, elemeznek és a valós idejű adatok alapján előrejelzéseket adnak.

A „smart city”, „intelligens város” kifejezés az urbanizációról és a digitalizációról szóló egyre növekvő szakirodalomban a 2000-es évek elején vált népszerűvé. Számomra az intelligens város olyan, amely ösztönzi és megkönnyíti a polgárok részvételét a fizikai és digitális terekben, valamint az online és offline folyamatokban. Az intelligens város megkönnyíti az életet, felméri és kielégíti az igényeket, és növeli a polgárok jólétét. Az intelligens város a helyi sajátosságok figyelembe vételével, valamint a holisztikus és rendszer-elvű megközelítés alkalmazásával folyamatosan, tervezetten alakul át.

Úgy vélem, hogy a magánszektornak fontos szerepe és felelőssége van ebben a tekintetben.

A Smart Kerület Keretkoncepciót itt olvashatja: https://www.budapest13.hu/wp-content/uploads/2019/03/smart_city_koncepcio.pdf

Véleményét, észrevételét, vagy a stratégia-készítésben való részvételi szándékát jelezze: SmartCity@bp13.hu

szerző: Szokolay Örs urbanista, városfejlesztési szakértő

 

 

Kedves Olvasó!

 SMARTX!!! STRATÉGIA
FOLYAMAT-TERV

A XIII. kerületi önkormányzat városfejlesztési tevékenységének köszönhetően a kerület épített és természeti környezete jelentősen átalakult. Az új fejlesztések révén a fővárosban egyedülálló koncentrációjú technológiai cég, az Információs és Kommunikációs Technológiát használó vállalkozás talált új otthonra. Megújult és épült számtalan lakás, ahol már energiahatékony, „okos” otthonokban élnek a lakók. Az önkormányzat szolgáltatásai közül is „intelligens” megoldásokat alkalmaznak.

A három horizontális cél: „felelős önkormányzás”, „meghatározó fővárosi szerepkör”, „rugalmas alkalmazkodás” és „intelligens város”.  Az ITS így fogalmaz: „Az „intelligens város” koncepció lényege, hogy átfogó módon közelít a technológiai, stratégiai, politikai, környezetvédelmi, társadalmi és pénzügyi szempontokhoz, figyelembe véve az alapvető városi szolgáltatások rendszerét. A meglevő adottságokat, beleértve a víz- és energiaszolgáltatást, a közlekedést, az iroda- és lakóépületeket, egészségügyi és közbiztonsági szolgáltatásokat, hulladékkezelést, oktatást, kultúrát, idegenforgalmat és közigazgatást.”

Ennek megfelelően a Keretkoncepció a „smart kerület stratégiát” egy folyamatként határozza meg, mely a kerület valamennyi „stakeholderének”, a lakóknak, gazdasági és civil szervezeteknek, önkormányzatnak, egyházaknak a partnerségi alapon történő alakítása. Ennek a folyamatnak a kerület adottságait, lehetőségeit és közös céljait figyelembe véve, a nemzetközi példák tapasztalataira alapulva saját kerületi stratégia megalkotása a célja. Azt is rögzíti, hogy a stratégia a következő szempontok alapján kell készüljön:

 •   saját értelmezésű smart city program fejlesztése,
 •   az innovációs eszközök, eljárások becsatornázása a fejlesztési és üzemeltetési tevékenységbe,
 •   eredmények mérhetővé tétele,
 •  partnerségen alapuló tervezés, végrehajtás,
 •  integrált szemlélet.

A Koncepciót itt olvashatja: https://www.budapest13.hu/wp-content/uploads/2019/03/smart_city_koncepcio.pdf

Ha érdekli a program, javaslatát, véleményét, részvételi szándékát küldje el: SmartCity@bp13.hu

szerző: Szokolay Örs urbanista, városfejlesztési szakértő

Kedves Olvasó!

Érezzük jól magunkat a XIII. kerületben – de ezért tegyünk is közösen!

Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzat az Intelligens Kerület Keretkoncepciója a „smart kerület stratégiát” egy folyamatként határozza meg. (A Keretkoncepció itt olvasható: : https://www.budapest13.hu/wp-content/uploads/2019/03/smart_city_koncepcio.pdf

A stratégia készítés folyamatáról a legfontosabb információkat az alábbi táblázatokban foglaltuk össze. Bárki részt vehet a stratégia kialakításában, kérjük szándékát jelezze a : SmartCity@bp13.hu e-mail címen.

 

SMARTX!!! STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁNAK 3 FŐ PILLÉRE

 

STRATÉGIAI GONDOLKODÁS KIALAKÍTÁSA (szemléletformálás):

A kerület integrált fejlesztési stratégiájára épülő, ahhoz szervesen kapcsolódó, ahhoz technológiai alapokat biztosító stratégia megalkotása, illetve a kerület általános ICT infrastruktúrájának fejlesztéséhez szükséges átfogó program kidolgozása

INNOVÁCIÓS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS (tudásmegosztás):

Közösségi tervezésre alapuló stratégiai folyamat megtervezése, beindítása, folyamatos működtetése a kerület valamennyi stakeholderének aktív részvételét biztosító feltételekkel, erős kommunikációs munkával

PARTNERSÉGRE ALAPULÓ KERÜLETI INNOVÁCIÓS RENDSZER KIALAKÍTÁSA (PPP):

A kerület közössége által meghatározott fejlesztési irányok mentén összegyűjtött igények és lehetőségek, adottságok figyelembe vételével konkrét projektek, programok, pénzügyi támogatási lehetőségek rendszerének kidolgozása, a közösség által kiválasztott, megvalósítható projektek kivitelezése

 

 

A SMARTX!!! STRATÉGIA-KÉSZÍTÉS ALAPELVEI

 

FELHASZNÁLÓ (POLGÁR)-BARÁT

ALAPÉRTELMEZÉSBEN NYITOTT RENDSZER

TECHNOLÓGIA-VEZÉRELT

FORRÁS-OPTIMALIZÁLÓ

FELELŐSSÉGRE VONHATÓ, TRANSZPARENS

KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTELRE ÉPÜL, KÖZÖSSÉGEKET HOZ LÉTRE

BEFOGADÓ, A KISEBBSÉGEK, HÁTRÁNYOS HELYZETTEL ÉLŐK SZÁMÁRA IS SZOLGÁLÓ

ELLENÁLLÓ, RUGALMAS ÉS A VÁLTOZÓ KÖRÜLMÉNYEKHEZ ALKALMAZKODÓ

 

 

SMARTX!!! STRATÉGIA-ALKOTÁS FOLYAMATTERVE

Előkészítés: a SmartCity koncepció ismertetése, érdeklődés felkeltése, kulcs partnerek megtalálása

A SMARTX!!! Stratégia tartalmának meghatározása a partnerekkel közösen – ehhez felhívás a kerület cégei, szervezetei és a lakosság felé.

Milyen területen gondolja, hogy a „smart” megoldások javíthatják az életkörülményeket a kerületben

Milyen „smart” megoldási javaslatai vannak, amit a kerület érdekében hasznosítandónak gondol

A felvetett tartalmi elemek közös elfogadása

A tartalmi témacsoportok kialakítása (pl. energiahatékonyság)

A témacsoportokon belüli javaslatok projektté alakítása (témacsoportonként 2-4 projekt-javaslat)

A projektek megoldási alternatíváinak kidolgozása (40-60%-os készültséggel)

A kidolgozott projekt-alternatívák közül a megvalósítandók közös kiválasztása

A kiválasztott projektek közös rangsorolása, prioritások megállapítása

Forrás-kutatás (önkormányzat, szponzorok, közösségi finanszírozás, PPP)

A rövid távon (max 1-2 év) megvalósítható projektek megvalósíthatósági tervének elkészítése

Kivitelezés

Monitoring

szerző: Szokolay Örs urbanista, városfejlesztési szakértő

 

 

 

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj