XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/rendelet/2009-12/

Témák A-Z

12/2009. (IV. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

Budapest, XIII. kerület Reitter Ferenc utca - Frangepán utca - Szent László út - Petneházy utca által határolt terület szabályozásáról szóló 34/2008. (XII. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról

Aktuális változat

Időállapot váltás


12/2009. (IV. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

Budapest, XIII. kerület Reitter Ferenc utca – Frangepán utca – Szent László út – Petneházy utca által határolt terület szabályozásáról szóló 34/2008. (XII. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdés és a 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Budapest XIII. kerület Reitter Ferenc utca – Frangepán utca – Szent László út – Petneházy utca által határolt terület szabályozásáról szóló 34/2008. (XII. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotja:

1. § A Rendelet az alábbi 3. §-sal egészül ki:

„3. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.”

2. § A Rendelet 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3. § E rendelet 2009. május 15. napján lép hatályba.

Dr. Prehlik Lajos s. k. Dr. Tóth József s. k. jegyző polgármester

Melléklet a 12/2009. (IV. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj