XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/ugy/adobizonyitvany-ertekbizonyitvany/

Témák A-Z

Adó- és értékbizonyítvány

Az adóhatóság kérelemre az alábbi hatósági bizonyítványokat adja ki:

  • Adó –és értékbizonyítvány
  • Adóhatósági bizonyítvány (adóigazolás)
  • Költségmentességi igazolás
  • Vagyoni bizonyítvány

A hatáskörrel rendelkező, szerv neve

Adóügyi Osztály

Illetékességi területe

Budapest Főváros XIII. kerület

Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az önkormányzati adóhatóság állítja ki az illetékességi területén található ingatlanok esetében az adó- és értékbizonyítványokat. Az adó- és értékbizonyítvány igazolja az adott ingatlan jellemzői alapján, annak meghatározott forgalmi értékét. Kiállítása jogszabály alapján megkeresésre (hagyatéki, gyámhatósági, végrehajtási eljárások), illetve – külön jogszabályban meghatározott esetekben – az ügyfél kérelmére történik.

Adó- és értékbizonyítványhoz szükséges dokumentumok

  • Kérelem (amely tartalmazza a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, levelezési címét, esetleg telefonos és email elérhetőségét, a kérelem célját, az ingatlan adatait (helyrajzi szám, cím)).
  • képviselet esetén – az ügyvédi meghatalmazás esetét kivéve – 2 tanúval ellátott meghatalmazás,
  • adásvételi, ajándékozási szerződés másolata (amennyiben az adó- és értékbizonyítványt adásvétellel, ajándékozással összefüggésben kérik, pl. gyámhatósági eljárásban),
  • amennyiben az eljárás nem illetékmentes (az illetékmentes eljárások körét lsd. alább), ingatlanonként 4000 Ft illeték befizetését igazoló csekk feladóvevénye, vagy az átutalási megbízás teljesítéséről szóló igazolás.

 Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Amennyiben az eljárás nem illetékmentes, ingatlanonként 4000 Ft, amelyet Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzat illeték beszedési számlájára 11784009-15513003-03470000 kell teljesíteni.

A hagyatéki, gyámhivatali, és bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadása illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

Jogszabályok:

 

Ügyfélfogadási cím és idő:

1139 Budapest, Béke tér 1. III. em. 318.

Vitanov Ágnes
Telefon: 452-4100/5035
e-mail: adougy@bp13.hu

Hétfő:    13:30 – 18:00
Szerda:  08:00 – 16:30
Péntek:  08:00 – 11:30

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink