XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/telepulesi-tamogatas-lakas-karbantartasa-es-akadalymentesitese-koltsegeihez-valo-hozzajarulasra/

Témák A-Z

Települési támogatás lakás karbantartása és akadálymentesítése költségeihez való hozzájárulásra

A pályázat általános célja lakás karbantartása és akadálymentesítése költségeihez való hozzájárulásaként lakás karbantartási, akadálymentesítési támogatás nyújtása a kerületben élő bérlő, illetve tulajdonosnak.


Pályázatot a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő azon állampolgár nyújthat be, aki a kérelem benyújtását megelőző öt évben az önkormányzat közigazgatási területén a támogatással érintett lakásban lakóhellyel rendelkezik és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 600 %-át, (tárgyévben 171.000,- Ft.)

A bizottság a pályázat elbírálás során figyelembe veszi, hogy a támogatás

 • orvos szakértői szerv által kiadott szakértői vélemény alapján akadálymentesített lakókörnyezet kialakításához: a lakás helyiségein belül korlátok, kapaszkodók felszerelése, elektromos szerelvények, aljzatok, kapcsolók áthelyezése, a fogyatékosságnak megfelelő fürdőszobai és konyhai berendezések elhelyezése, áthelyezése, átalakítása vagy kialakítása, csaptelepek, szerelvények, eszközök felszerelése, kialakítása, mosdó- és mellékhelyiségek kialakítása, átalakítása, kádak, zuhanytálcák elhelyezése, beszerelése, beépítése, ajtók kiszélesítése, küszöbök megszüntetése, padlóburkolat csúszásmentesítése;
 • festéshez, mázoláshoz, burkoláshoz;
 • elektromos hálózat, vízvezeték-hálózat cseréjéhez, javításához;
 • nyílászáró cseréjéhez;
 • kémény felújításához

nyújtható.

A pályázati adatlapot Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális és Köznevelési Osztály lehet benyújtani, egész évben folyamatosan.

A pályázati adatlap beszerezhető Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon, a Hivatal ügyfélszolgálatán (1139 Budapest, Béke tér 1.), valamint kerületi fenntartású szociális intézményekben, továbbá számítógépes hálózaton is elérhető a www.budapest13.hu weboldalon.
Ha a döntésre történő előkészítés során a Szociális és Köznevelési Osztály ügyintézője hiányt észlel, a benyújtási határidőt követően írásbeli hiánypótlási felhívást küld határidő kitűzésével. A felhívási határidő eredménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek minősül, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.

A pályázatot a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság a pályázat beérkezését követő – az előterjesztésre vonatkozó szabályok betartásával – soros ülésén bírálja el.
A nyertes pályázókat a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság írásban értesíti.
A pályázat benyújtása:
– személyesen: a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán, vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben (1139 Budapest, Béke tér 1.),
– elektronikusan, szkennelve: ph-szko@bp13.hu e-mail címre eljuttatva.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A SZOCIÁLIS PÁLYÁZATOK ÉS TÁMOGATÁSI KÉRELMEK ÜGYINTÉZÉSE SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj