XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/tajekoztatas-gazkedvezmenyekkel-kapcsolatban/

Témák A-Z

Tájékoztatás a családi fogyasztói közösségek földgáz-kedvezményeinek igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállításához

A 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet alapján, ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy lakás rendeltetési egység található, a települési önkormányzat kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

A hatósági bizonyítvány kiállítása során nem kell figyelembe venni
a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint
b) a lakások műszaki megosztására
vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

OTÉK 105. §:
„105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).
(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.
(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.”

A hatósági bizonyítvány kiállításához az alábbiak benyújtása szükséges magánszemélyektől papír alapon az ügyfélszolgálaton vagy postán, vagy e-papíron, ügyfélkapun keresztül, cégektől pedig kizárólag cégkapun keresztül:

 • Kérelem, amely tartalmazza az ingatlan, a lakások címét, a kérelmező nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét.
 • Nyilatkozat a kormányrendeletben meghatározottaknak megfelelően a lakóegységek számáról.
 • Amennyiben van, használatbavételi engedély.
 • A lakások alaprajza szintenként, amely lehet kézzel rajzolt is, de arányos.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele a lakás rendeltetési egységeknek az OTÉK 105.§-ban előírt követelményeknek való megfelelése.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Korm. rendelet 4/A. alcím 7/A.§ (11) bekezdése szerint, amennyiben az egyetemes szolgáltató, a hatóság illetve a felügyeleti szerv észleli, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában, abban az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget az 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

További kérdés esetén a Főépítészi Irodát keressék bizalommal a foepitesz@bp13.hu e-mail címen, vagy a 452-4100/5113 telefonszámon.

Letölthető dokumentumok:

Frissítve: 2023. január 11.


Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj