XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/kozossegi-szallashely-nyilvantartas/

Témák A-Z

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely

A nem üzleti célú, szabadidős szálláshely végzésére irányuló szándékot az üzemeltetőnek be kell jelentenie a szálláshely fekvése szerinti hatóságnál.


A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatási tevékenységről szóló 173/2003. (X.28.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 2. számú melléklete alapján a nem üzleti célú, szabadidős szálláshely üzemeltetője a szolgáltatás kezdetét megelőzően köteles minősíteni a szálláshelyet. A bejelentést követően az üzemeltető megkezdheti tevékenységét.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezéseinek megfelelően a természetes és jogi személyek számára Hivatalunk a jogszabályokban meghatározott esetekben biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az Eüsztv. rendelkezései alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett. A természetes személyek, azaz magánszemélyek számára is nyitva áll az elektronikus út választása, de nem kötelezettség. Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon beérkező beadványok nem alkalmasak a kívánt eljárások megindítására.

 Hatóságunk az e-Papír (https://epapir.gov.hu/), illetve az E-önkormányzat portálon (https://ohp.asp.lgov.hu vagy http://e-onkormanyzat.gov.hu) keresztül biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét ügyfelei számára.

Az e-Papír szolgáltatás használata során a bejelentkezést követően az alábbi menüpontokat szükséges kiválasztani:

 • TÉMACSOPORT: önkormányzati igazgatás
 • ÜGYTÍPUS: kereskedelmi ügyek
 • CÍMZETT: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés során kizárólag hitelesített dokumentumok fogadhatók el. Tájékoztató a dokumentumok hitelesítéséről:

 • Természetes személyek esetén:

– eSZIG (https://hiteles.gov.hu/cikk/50/eszig_e-alairas_informaciok)

– AVDH (https://www.nisz.hu/)

Felhívjuk figyelmét, hogy

 • gazdálkodó szervezet ügyfél az Eüsztv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.
 • természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – a rendelkezési nyilvántartásban szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el.

Csatolandó dokumentumok:

A bejelentéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a szolgáltatás nyújtására való jogosultságot igazoló okirat (cégkivonat / vállalkozói igazolvány / alapító okirat),
 • a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okirat,
 • vásárlók könyve,
 • üzemeltető által elkészített minősítés,
 • aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás.

A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkező változást (pl. cégnév, székhely stb.) nyolc napon belül, a megszűnést pedig haladéktalanul köteles bejelenteni.

Jogszabályok:

Ügyintéző elérhetőségei:

Hajek Ildikó Katinka
1139 Budapest, Béke tér 1. III. emelet 315. szoba
452-4100/5062 mellék
hajekildiko@bp13.hu

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj