XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2023/12/20/onkormanyzati-energiamerlegunk-kevesebb-fogyasztas-tobb-kiadas/

Témák A-Z

Önkormányzati energiamérlegünk: kevesebb fogyasztás, több kiadás

2023. december 20. Városfejlesztési hírek

Tovább takarékoskodnak a gázzal, a távhővel és az árammal önkormányzati intézményeink, energiakiadásaik mégis növekednek. Gázból például már feleannyit használunk fel, mint 4 éve, a drasztikusan csökkentett mennyiségért azonban majdnem két és félszer annyit fizettet a szolgáltató. Energiaszámlánk ugyan egyre emelkedik, mégsem csökkentjük szociális kiadásainkat.

 Továbbra is takarékoskodik önkormányzatunk a gáz, a távhő és az áram felhasználásával, de ennek dacára sem csökkennek, sőt jelentősen növekednek energiakiadásaink. Ez derült ki, amikor a legfrissebb, az idei év első kilenc hónapjának adatait összevetettük a covid előtti utolsó „békeév”, 2019 hasonló időszakának adataival az önkormányzati intézményeink esetében.

AZ ÁREMELÉS MIATT NŐNEK KIADÁSAINK

Energiamonitoringunk azt mutatja, hogy gázból az említett két időszakot összevetve feleannyit (-50,28 százalék) használtunk föl, ezért mégis több mint a kétszeresét kellett fizetnünk (+234.83 százalék). Távhőből csaknem egyharmadával kevesebbet használtunk (-29,23 százalék), a csökkentett mennyiség viszont a háromszorosába került (+293,80 százalék). Villamosenergiából több mint egytizedével kevesebbet használtunk (-12,21%), de ennek ára több mint másfélszeresével növekedett (+169,59%). Hogyan fordulhat ez elő? Úgy, hogy az önkormányzatok és intézményeik már tavaly kikerültek a kedvezményes, egyetemes energiaszolgáltatás köréből, valódi kihívás elé állította városrészünket is

Fogyasztás mennyiségének változása

2023-ban a 2019 évihez képest

 

 Energiafajta Változása

a fogyasztás mennyiségének

Változás

%-ban

Gáz -436 387 m3 -50,28 %
Távhő -4 963 GJ -29,23 %
Villamosenergia -891 928 kWh -12,21 %

 

Költségek változása

2023-ban a 2019 évihez képest

Energiafajta Változás

a költségek tekintetében

Változás

%-ban

Gáz 334 541 ezer Ft 234,83 %
Távhő 408 405 ezer Ft 293,80 %
Villamosenergia 482 264 ezer Ft 169,59 %

A táblázatok fogyasztási oszlopai az adott év I-III. negyedév tényleges fogyasztását, az összeget tartalmazó oszlopok az adott félévben pénzforgalmilag teljesült kifizetéseket mutatják. Negatív előjellel a megtakarítást, míg pozitív előjellel a többletet jelöltük.

 ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK

A takarékoskodást önkormányzatunk ennek ellenére is folytatja. Az ugyanis nem jöhet szóba, hogy miközben intézményeink a kevesebb fogyasztás dacára többet fizetnek az energiáért, emiatt csökkentsük a rászoruló kerületi lakóknak nyújtott szociális támogatásokat, amelyeket a dráguló megélhetés ellensúlyozására folyósítunk pályázatok keretében.

A takarékoskodás eszközének a szociális kiadások visszafogása helyett azt választottuk, hogy kidolgoztunk egy több évre szóló energetikai korszerűsítési programot. Műszaki tartalmát három fő szempont alapján határoztuk meg, ezek egyike volt a napelemek felszerelése – kiegészítve a meglévő fűtési rendszerek mellé telepítendő hőszivattyús hálózatok és a LED-világítások kialakításával.  A program végrehajtása három ütemben zajlik.

Az első ütem hamarosan befejeződik. Ebben a körben megtörtént a napelemek és a hőszivattyúk telepítése az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban (AJAMK) és az Angyalföldi Sportközpontban (ASK), valamint hőszivattyú segíti majd a Gondozóház működtetését is. Ezzel párhuzamosan már tart a második és a harmadik ütem tervezése is, ennek keretében 2024-ben várhatóan a Radnóti Miklós Művelődési Központ (RaM), az Újpalotai Sporttelep, valamint a Napsugár, a Pöttyös, a Zöldág és a Futár Tagóvoda, továbbá a Boribon és az Igazgyöngy Bölcsőde épületére kerülhetnek napelemek.

A jelenlegi szabályozás szerint a napelemes rendszerek kiépítése abban az esetben gazdaságos, ha azok az azonnali felhasználáshoz elegendő mennyiséget termelik meg. Ezért a hálózatokat speciális védelemmel látjuk el, így később – ha a jogszabályi környezet lehetőséget ad az elektromos energia visszatáplálására – a rendszerbővítés lehetősége is adott lesz. A további korszerűsítések tervezésénél figyelembe vesszük az energiaárak alakulásának kiszámíthatatlanságát, a változó megtérülési időket és a már megvalósult projektek működési tapasztalatait.

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj