XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2022/11/16/az-ujlipotvarosi-mobilitasi-terv-2022-ben-megvalositott-fejlesztesei/

Témák A-Z

Az Újlipótvárosi Mobilitási terv 2022-ben megvalósított fejlesztései

2022. november 16. Városfejlesztési hírek

A XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. november 3-án elfogadta az Újlipótváros közlekedés- és gyalogos-biztonságát szolgáló Mobilitási terv cselekvési programjának eddigi szakaszairól szóló beszámolót és a javaslatokat a további feladatokra. Újlipótváros Budapest meghatározó multikulturális városrésze. Az önkormányzat kiemelt fejlesztési szempontja a gyalogos-közlekedés biztonságának javítása, a kényelmes járdahasználat biztosítása, a kerékpáros-közlekedés és az egyre népszerűbb mikromobilitási eszközök (például: roller, elektromos roller) közlekedési feltételeinek javítása és infrastrukturális helyzetének fejlesztése. Emellett a zöldfelületek növelése, a környezetterhelés mérséklése, továbbá a parkolási problémák kezelése is hangsúlyos. Az Újlipótvárosi Mobilitási tervben kitűzött célok eddigi megvalósítása alátámasztja a prioritások helyes megválasztását, s ösztönzőleg hat a további munkára. Fontos, hogy megtaláljuk a közlekedési módok közötti megfelelő egyensúlyt.

Forgalmi viszonyok rendezése, a gyalogos biztonság javítása

A tömegközlekedési útvonalakon a sebességkorlátozást tovább csökkentettük 40 km/h sebességről 30 km/h-ra. 2022-ben új típusú forgalomcsillapító párnákat helyeztünk ki – Budapesten először – az Újpesti rakparton.  A gyalogosbiztonságot erősítettük a Radnóti Miklós utca felújítása során is: a Gárdonyi Géza Általános Iskola kérésére az iskola bejárata előtt kialakítottunk egy fogadóteret, ahol a szülők várakozni tudnak a gyermekekre.

Biztonságos és kényelmes gyalogosfelületek kialakítása

Újlipótvárosban a gyalogosközlekedés intenzív. Az elmúlt évek forgalomtechnikai fejlesztésekor bevezettük a TEMPO30-t. Az úttesten a gyalogos – betartva az elsőbbségi előírásokat – bárhol átmehet. A gyalogos-közlekedés zavartalanságát a járdán parkolás akadályozza. A problémás utcaszakaszokon a járdák „felszabadítása” kiemelt célunk. Az egyik oldalon jellemzően párhuzamos, a másikon ferde parkolás lehetséges. Idén a Radnóti Miklós utca (Kresz Géza utca és Visegrádi utca között) felújítása és az északi oldali járda „felszabadítása” (41,7 millió Ft), illetve a Katona József utca (Tátra utca és Hegedűs Gyula utca között) felújítása és mindkét oldali járda felszabadítása (130,5 millió Ft) történt.

2022-ben összesen 175 millió Ft fordítottunk 6 szakasz járdafelújítására:

 • Visegrádi utca (Visegrádi utca 29. – Csanády utca között),
 • Hegedűs Gyula utca (Gyöngyház utca – Csanády utca között),
 • Katona József utca felújítása (Tátra utca – Hegedűs Gyula utca között),
 • Radnóti Miklós utca felújítása (Visegrádi utca – Kresz Géza utca között),
 • Gogol utca óvoda, bölcsőde előtt parkoló és kapcsolódó járdák felújítása,
 • Csanády utca (Kresz Géza utca – Váci út között).

 

Kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása

Az új gyalogátkelőhelyek kijelölése mellett a régi gyalogátkelőhelyek jól láthatóságának fenntartása, a lekopott burkolati jelek újrafestése is jelentősen növeli a gyalogosközlekedés biztonságát. Az elkészült gyalogátkelőhelyek üzemeltetése a Budapest Közút Zrt. feladatkörébe tartozik, ugyanakkor az önkormányzatunk önként vállalt feladatként folyamatosan gondoskodik a kerület gyalogátkelőhelyeinek megújításáról.

2022-ben 7 új gyalogátkelőhelyet létesítettünk Újlipótvárosban, illetve néhány még folyamatban van. Radnóti Miklós utca – Újpesti rakpart kereszteződése, Budai Nagy Antal utca – Hollán Ernő utca kereszteződése, Hegedűs Gyula utca – Katona József utca kereszteződése, Ipoly utca – Pozsonyi út kereszteződése, Ipoly utca – Újpesti rakpart kereszteződése, Pannónia utca – Bessenyei utca kereszteződése, Pannónia utca – Thurzó utca kereszteződése. Újlipótváros területén 9 csomópontban újrafestjük a gyalogátkelőhely burkolati jeleit.

Lakossági várakozási hozzájárulások rendszerének felülvizsgálata, a kiadási feltételek módosítása

Újlipótvárosban 2022. augusztus 31-ig összesen 8971 2022-re érvényes lakossági várakozási hozzájárulást adtunk ki (lakásonként elsőt: 8579-t, másodikat: 392-t, harmadik és negyedik engedélyt nem adtunk ki). 1833 engedéllyel kevesebbet adtunk ki idén, mint 2020-ban. A lakosok a közterületi engedély kiváltása helyett alternatív tárolási módot tudtak találni gépjárműveiknek.

Kizárólagos lakossági parkolóhelyek kijelölése

A Szent István körút – Nyugati tér – Váci út – Lehel tér – Lehel utca – Dévai utca – Váci út – Dráva utca – Újpesti rakpart által határolt területen megvizsgáltuk a kizárólagos lakossági parkolóhelyek kijelölésének lehetőségét.  Az érintett területen a közterületi parkolóhelyek 30 %-ának (1903) kijelölése megtörtént, itt 18 óráról reggel 7 óráig csak lakossági várakozási hozzájárulással lehet parkolni a táblával jelölt helyeken. A forgalomtechnikai és kiviteli tervet a Budapest Közút Zrt. jóváhagyta. Egy hónapos türelmi időt követően 2022. szeptember 1-től a Közterület-felügyelet ellenőrzi a területeket és szankciót alkalmaz a szabálysértőkkel szemben.

 Parkolási díjtétel- és üzemidőváltozás

A Szent István körút–Carl Lutz rakpart–Dráva utca–Dózsa György út–Szabolcs utca–Bulcsú utca – Lehel utca – Váci út által határolt területen 600 Ft/órára változott a díjtétel (525 Ft/óráról), az üzemidő vége pedig ezen a területen egységesen 22:00 órára változott, ezzel is segítve a kerületi lakosok esti, éjszakai parkolását.

Smart parkolás bővítése

A Smart parkolás fejlesztését – az Intelligens Kerület koncepciójának részeként – 750 közterületi parkolóhelyen szenzorok telepítésével valósítjuk meg még 2022-ben, ami kapcsolódik a Szent István parknál lévő 100 érzékelős rendszerhez. A fejlesztés helyszíne a Pozsonyi út – Victor Hugo utca – Tátra utca és a Szent István körút által határolt terület. A kijelölt területen 15 mozgáskorlátozott hely, valamint több helyen időkorláttal ellátott rakodási terület is található. A parkolási rend vegyes, megtalálható párhuzamos és merőleges várakozó hely is.

Kerékpáros közlekedés, mikromobilitási pontok

Újlipótvárosban a kerékpárral közlekedők száma folyamatosan emelkedik, ugrásszerű növekedést mutat a különféle mikromobilitási eszközök – főként elektromos és hagyományos rollerek – használata is. A kerékpáros infrastruktúra hálózata a kerület egészét és a lokációt tekintve is kiváló, fővárosi viszonylatban átlag feletti minőségű és méretű. A kapcsolódó kerékpár-hálózati fejlesztések megvalósultak, de további igények fogalmazódtak meg a kerékpártámaszok számának növelésére.

A tavaly kialakított 120 rollerparkoló mellé 2022-ben 32 új mikromobilitási pontot alakítottunk ki kerékpárok és rollerek tárolására, mely nem akadályozza sem a gépjármű-, sem a gyalogos közlekedést. 2022-ben összesen 115 új kerékpártámaszt helyeztünk ki, 81-et a mikromobilitási pontokon. Két új közterületi kerékpárpumpát telepítettünk – a Szent István park főbejárata elé és a Gergely Győző parkba.

Zöldterület növelése

Kiemelt projektünk 2022-ben a Thurzó utcai park kialakítása: közel 5 ezer m2 új zöldterület jön létre 2023-ban a korábban parkolóként használt építési területen. A Csanády utcai zöldsétány kivitelezésekor 16 fát telepítettünk, közel 600 m2 zöldfelületet alakítottunk ki. A Katona József utca (Hegedűs Gyula utca és Tátra utca között) felújításakor kapcsán 4 fát és 1365 cserjét ültettünk 22 kiemelt növényágyásba, összesen 450 m2-en. Az utcazöldítések mellett kiemelt figyelmet fordítunk a meglévő zöldterületek gondozására, megújítására, védelmére is. Elvégeztük a Pozsonyi úti növénykazetták megújítását és kiskerítések létesítését a Budai Nagy Antal utca és a Radnóti Miklós utca között. A Gergely Győző utca Hollán Ernő utca és Tátra utca közötti, valamint a Tátra és Pannónia utca közötti szakaszának környezetrendezése 2022-ben megvalósul.

Javaslatok a további feladatokra

Forgalmi viszonyok rendezése

Egyeztetéseket kezdeményezünk a Fővárosi Önkormányzattal, a Budapest Közúttal és a BKK-val a további forgalomcsillapítási lehetőségek kapcsán.

A kizárólagos lakossági parkolás bevezetésének tapasztalatai alapján folytatjuk az egyeztetéseket.

Tovább vizsgáljuk az Újpesti rakpart forgalomcsillapítási lehetőségeit, kiemelten a Szent István park melletti szakaszon.

Gyalogos átkelőhely fejlesztéseink során az Újpesti rakparton is megvizsgáljuk a lehetséges helyszíneket.

Megkezdjük a meglévő kerékpáros hálózati elemek felülvizsgálatát, közlekedésbiztonsági auditját, azok szerint javítjuk a forgalombiztonságot közvilágítás kialakítással kombinálva.

Útbaigazító jelzőtábla-rendszert és a kerület nevezetességeit bemutató tájékoztató táblarendszert alakítunk ki.

 

Biztonságos és kényelmes gyalogosfelületek kialakítása

A Katona József utcában megkezdett járdafelszabadítási akciót tovább folytatjuk a Katona József utca III. szakaszának felújításával a Hegedűs Gyula utca – Visegrádi utca közötti szakaszon. Itt is átalakítjuk a parkolási rendet. Zöldfelületek és a közműhelyzet figyelembevételével faültetéseket tervezünk.

Kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása

A beérkezett lakossági igényeket és a szakmai szempontokat figyelembe véve 2023-ban új gyalogátkelőhelyek kijelölését tervezzük az Ipoly utca – Hegedűs Gyula utca, a Visegrádi utca – Thurzó utca kereszteződéséhez, és 28 helyszínen tervezzük az újlipótvárosi gyalogátkelőhelyek felújítását.

Kerékpáros közlekedés, mikromobilitási pontok tervezése és kijelölése

A mikromobilitási pontok hálózatának üzemeltetésekor 2023 legfontosabb feladata a kihasználtság monitorozása lesz. Ezen felül mind a kerékpáros, mind a mikromobilitási infrastruktúra további bővítését tervezzük jövőre is.

Pályázati lehetőséget dolgozunk ki a társasházak, esetleg munkahelyek számára korszerű (fedett, kényelmes, biztonságos) kerékpártárolók kiépítésére, ehhez szükség szerint a közterületet biztosítjuk. Fizetős, lopásbiztos, fedett, kényelmes kerékpártárolási szolgáltatás (pl. BringaBox) bevezetését készítjük elő azokon a helyeken, ahol nincs lehetőség az ingatlanon belül megfelelően tárolni a kerékpárt (pl. panelházaknál).

Zöldterület növelése

Az Újlipótváros Gyalogos- és Zöldfelület-fejlesztési tanulmány alapján tervezzük előkészíteni Újlipótváros újabb fásítási programját. A tanulmány vizsgálati területe Újlipótváros középső, a Duna – Gogol utca – Váci út – Balzac utca által határolt része. Az előzetes közműfeltárás alapján jó eséllyel fásíthatók közműkiváltás nélkül: Pannónia utca (Balzac utca és Csanády utca közötti szakasz), Visegrádi utca (Balzac utca és Gogol utca közötti szakasz), Balzac utca (Visegrádi utca és Pozsonyi út közötti szakasz).

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj