XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/2022/11/16/az-ujlipotvarosi-mobilitasi-terv-2022-ben-megvalositott-fejlesztesei/

Témák A-Z

Az Újlipótvárosi Mobilitási terv 2022-ben megvalósított fejlesztései

2022. november 16. Városfejlesztési hírek

A XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. november 3-án elfogadta az Újlipótváros közlekedés- és gyalogos-biztonságát szolgáló Mobilitási terv cselekvési programjának eddigi szakaszairól szóló beszámolót és a javaslatokat a további feladatokra. Újlipótváros Budapest meghatározó multikulturális városrésze. Az önkormányzat kiemelt fejlesztési szempontja a gyalogos-közlekedés biztonságának javítása, a kényelmes járdahasználat biztosítása, a kerékpáros-közlekedés és az egyre népszerűbb mikromobilitási eszközök (például: roller, elektromos roller) közlekedési feltételeinek javítása és infrastrukturális helyzetének fejlesztése. Emellett a zöldfelületek növelése, a környezetterhelés mérséklése, továbbá a parkolási problémák kezelése is hangsúlyos. Az Újlipótvárosi Mobilitási tervben kitűzött célok eddigi megvalósítása alátámasztja a prioritások helyes megválasztását, s ösztönzőleg hat a további munkára. Fontos, hogy megtaláljuk a közlekedési módok közötti megfelelő egyensúlyt.

Forgalmi viszonyok rendezése, a gyalogos biztonság javítása

A tömegközlekedési útvonalakon a sebességkorlátozást tovább csökkentettük 40 km/h sebességről 30 km/h-ra. 2022-ben új típusú forgalomcsillapító párnákat helyeztünk ki – Budapesten először – az Újpesti rakparton.  A gyalogosbiztonságot erősítettük a Radnóti Miklós utca felújítása során is: a Gárdonyi Géza Általános Iskola kérésére az iskola bejárata előtt kialakítottunk egy fogadóteret, ahol a szülők várakozni tudnak a gyermekekre.

Biztonságos és kényelmes gyalogosfelületek kialakítása

Újlipótvárosban a gyalogosközlekedés intenzív. Az elmúlt évek forgalomtechnikai fejlesztésekor bevezettük a TEMPO30-t. Az úttesten a gyalogos – betartva az elsőbbségi előírásokat – bárhol átmehet. A gyalogos-közlekedés zavartalanságát a járdán parkolás akadályozza. A problémás utcaszakaszokon a járdák „felszabadítása” kiemelt célunk. Az egyik oldalon jellemzően párhuzamos, a másikon ferde parkolás lehetséges. Idén a Radnóti Miklós utca (Kresz Géza utca és Visegrádi utca között) felújítása és az északi oldali járda „felszabadítása” (41,7 millió Ft), illetve a Katona József utca (Tátra utca és Hegedűs Gyula utca között) felújítása és mindkét oldali járda felszabadítása (130,5 millió Ft) történt.

2022-ben összesen 175 millió Ft fordítottunk 6 szakasz járdafelújítására:

  • Visegrádi utca (Visegrádi utca 29. – Csanády utca között),
  • Hegedűs Gyula utca (Gyöngyház utca – Csanády utca között),
  • Katona József utca felújítása (Tátra utca – Hegedűs Gyula utca között),
  • Radnóti Miklós utca felújítása (Visegrádi utca – Kresz Géza utca között),
  • Gogol utca óvoda, bölcsőde előtt parkoló és kapcsolódó járdák felújítása,
  • Csanády utca (Kresz Géza utca – Váci út között).

 

Kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása

Az új gyalogátkelőhelyek kijelölése mellett a régi gyalogátkelőhelyek jól láthatóságának fenntartása, a lekopott burkolati jelek újrafestése is jelentősen növeli a gyalogosközlekedés biztonságát. Az elkészült gyalogátkelőhelyek üzemeltetése a Budapest Közút Zrt. feladatkörébe tartozik, ugyanakkor az önkormányzatunk önként vállalt feladatként folyamatosan gondoskodik a kerület gyalogátkelőhelyeinek megújításáról.

2022-ben 7 új gyalogátkelőhelyet létesítettünk Újlipótvárosban, illetve néhány még folyamatban van. Radnóti Miklós utca – Újpesti rakpart kereszteződése, Budai Nagy Antal utca – Hollán Ernő utca kereszteződése, Hegedűs Gyula utca – Katona József utca kereszteződése, Ipoly utca – Pozsonyi út kereszteződése, Ipoly utca – Újpesti rakpart kereszteződése, Pannónia utca – Bessenyei utca kereszteződése, Pannónia utca – Thurzó utca kereszteződése. Újlipótváros területén 9 csomópontban újrafestjük a gyalogátkelőhely burkolati jeleit.

Lakossági várakozási hozzájárulások rendszerének felülvizsgálata, a kiadási feltételek módosítása

Újlipótvárosban 2022. augusztus 31-ig összesen 8971 2022-re érvényes lakossági várakozási hozzájárulást adtunk ki (lakásonként elsőt: 8579-t, másodikat: 392-t, harmadik és negyedik engedélyt nem adtunk ki). 1833 engedéllyel kevesebbet adtunk ki idén, mint 2020-ban. A lakosok a közterületi engedély kiváltása helyett alternatív tárolási módot tudtak találni gépjárműveiknek.

Kizárólagos lakossági parkolóhelyek kijelölése

A Szent István körút – Nyugati tér – Váci út – Lehel tér – Lehel utca – Dévai utca – Váci út – Dráva utca – Újpesti rakpart által határolt területen megvizsgáltuk a kizárólagos lakossági parkolóhelyek kijelölésének lehetőségét.  Az érintett területen a közterületi parkolóhelyek 30 %-ának (1903) kijelölése megtörtént, itt 18 óráról reggel 7 óráig csak lakossági várakozási hozzájárulással lehet parkolni a táblával jelölt helyeken. A forgalomtechnikai és kiviteli tervet a Budapest Közút Zrt. jóváhagyta. Egy hónapos türelmi időt követően 2022. szeptember 1-től a Közterület-felügyelet ellenőrzi a területeket és szankciót alkalmaz a szabálysértőkkel szemben.

 Parkolási díjtétel- és üzemidőváltozás

A Szent István körút–Carl Lutz rakpart–Dráva utca–Dózsa György út–Szabolcs utca–Bulcsú utca – Lehel utca – Váci út által határolt területen 600 Ft/órára változott a díjtétel (525 Ft/óráról), az üzemidő vége pedig ezen a területen egységesen 22:00 órára változott, ezzel is segítve a kerületi lakosok esti, éjszakai parkolását.

Smart parkolás bővítése

A Smart parkolás fejlesztését – az Intelligens Kerület koncepciójának részeként – 750 közterületi parkolóhelyen szenzorok telepítésével valósítjuk meg még 2022-ben, ami kapcsolódik a Szent István parknál lévő 100 érzékelős rendszerhez. A fejlesztés helyszíne a Pozsonyi út – Victor Hugo utca – Tátra utca és a Szent István körút által határolt terület. A kijelölt területen 15 mozgáskorlátozott hely, valamint több helyen időkorláttal ellátott rakodási terület is található. A parkolási rend vegyes, megtalálható párhuzamos és merőleges várakozó hely is.

Kerékpáros közlekedés, mikromobilitási pontok

Újlipótvárosban a kerékpárral közlekedők száma folyamatosan emelkedik, ugrásszerű növekedést mutat a különféle mikromobilitási eszközök – főként elektromos és hagyományos rollerek – használata is. A kerékpáros infrastruktúra hálózata a kerület egészét és a lokációt tekintve is kiváló, fővárosi viszonylatban átlag feletti minőségű és méretű. A kapcsolódó kerékpár-hálózati fejlesztések megvalósultak, de további igények fogalmazódtak meg a kerékpártámaszok számának növelésére.

A tavaly kialakított 120 rollerparkoló mellé 2022-ben 32 új mikromobilitási pontot alakítottunk ki kerékpárok és rollerek tárolására, mely nem akadályozza sem a gépjármű-, sem a gyalogos közlekedést. 2022-ben összesen 115 új kerékpártámaszt helyeztünk ki, 81-et a mikromobilitási pontokon. Két új közterületi kerékpárpumpát telepítettünk – a Szent István park főbejárata elé és a Gergely Győző parkba.

Zöldterület növelése

Kiemelt projektünk 2022-ben a Thurzó utcai park kialakítása: közel 5 ezer m2 új zöldterület jön létre 2023-ban a korábban parkolóként használt építési területen. A Csanády utcai zöldsétány kivitelezésekor 16 fát telepítettünk, közel 600 m2 zöldfelületet alakítottunk ki. A Katona József utca (Hegedűs Gyula utca és Tátra utca között) felújításakor kapcsán 4 fát és 1365 cserjét ültettünk 22 kiemelt növényágyásba, összesen 450 m2-en. Az utcazöldítések mellett kiemelt figyelmet fordítunk a meglévő zöldterületek gondozására, megújítására, védelmére is. Elvégeztük a Pozsonyi úti növénykazetták megújítását és kiskerítések létesítését a Budai Nagy Antal utca és a Radnóti Miklós utca között. A Gergely Győző utca Hollán Ernő utca és Tátra utca közötti, valamint a Tátra és Pannónia utca közötti szakaszának környezetrendezése 2022-ben megvalósul.

Javaslatok a további feladatokra

Forgalmi viszonyok rendezése

Egyeztetéseket kezdeményezünk a Fővárosi Önkormányzattal, a Budapest Közúttal és a BKK-val a további forgalomcsillapítási lehetőségek kapcsán.

A kizárólagos lakossági parkolás bevezetésének tapasztalatai alapján folytatjuk az egyeztetéseket.

Tovább vizsgáljuk az Újpesti rakpart forgalomcsillapítási lehetőségeit, kiemelten a Szent István park melletti szakaszon.

Gyalogos átkelőhely fejlesztéseink során az Újpesti rakparton is megvizsgáljuk a lehetséges helyszíneket.

Megkezdjük a meglévő kerékpáros hálózati elemek felülvizsgálatát, közlekedésbiztonsági auditját, azok szerint javítjuk a forgalombiztonságot közvilágítás kialakítással kombinálva.

Útbaigazító jelzőtábla-rendszert és a kerület nevezetességeit bemutató tájékoztató táblarendszert alakítunk ki.

 

Biztonságos és kényelmes gyalogosfelületek kialakítása

A Katona József utcában megkezdett járdafelszabadítási akciót tovább folytatjuk a Katona József utca III. szakaszának felújításával a Hegedűs Gyula utca – Visegrádi utca közötti szakaszon. Itt is átalakítjuk a parkolási rendet. Zöldfelületek és a közműhelyzet figyelembevételével faültetéseket tervezünk.

Kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása

A beérkezett lakossági igényeket és a szakmai szempontokat figyelembe véve 2023-ban új gyalogátkelőhelyek kijelölését tervezzük az Ipoly utca – Hegedűs Gyula utca, a Visegrádi utca – Thurzó utca kereszteződéséhez, és 28 helyszínen tervezzük az újlipótvárosi gyalogátkelőhelyek felújítását.

Kerékpáros közlekedés, mikromobilitási pontok tervezése és kijelölése

A mikromobilitási pontok hálózatának üzemeltetésekor 2023 legfontosabb feladata a kihasználtság monitorozása lesz. Ezen felül mind a kerékpáros, mind a mikromobilitási infrastruktúra további bővítését tervezzük jövőre is.

Pályázati lehetőséget dolgozunk ki a társasházak, esetleg munkahelyek számára korszerű (fedett, kényelmes, biztonságos) kerékpártárolók kiépítésére, ehhez szükség szerint a közterületet biztosítjuk. Fizetős, lopásbiztos, fedett, kényelmes kerékpártárolási szolgáltatás (pl. BringaBox) bevezetését készítjük elő azokon a helyeken, ahol nincs lehetőség az ingatlanon belül megfelelően tárolni a kerékpárt (pl. panelházaknál).

Zöldterület növelése

Az Újlipótváros Gyalogos- és Zöldfelület-fejlesztési tanulmány alapján tervezzük előkészíteni Újlipótváros újabb fásítási programját. A tanulmány vizsgálati területe Újlipótváros középső, a Duna – Gogol utca – Váci út – Balzac utca által határolt része. Az előzetes közműfeltárás alapján jó eséllyel fásíthatók közműkiváltás nélkül: Pannónia utca (Balzac utca és Csanády utca közötti szakasz), Visegrádi utca (Balzac utca és Gogol utca közötti szakasz), Balzac utca (Visegrádi utca és Pozsonyi út közötti szakasz).

Vissza

Díjaink, elismeréseink