XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/2021/09/21/kozlemeny-kiemelt-beruhazassa-nyilvanitott-ingatlanfejlesztesrol/

Témák A-Z

Közlemény kiemelt beruházássá nyilvánított ingatlanfejlesztésről

2021. szeptember 21. Városfejlesztési hírek

A XIII. kerületi Népfürdő utca-Bodor utca-Jakab József utca-Dagálysétány utca által határolt ingatlan fejlesztését az 523/2021. (IX. 6.) Korm. rendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították. A rendelettel több ponton felülírták a XIII. Kerület Építési Szabályzatát, aminek következtében a korábbinál jóval nagyobb épületet lehet építeni a területen. Az eljárás a városfejlesztési, illeszkedési szempontokat és a környéken élők érdekeit veszi semmibe.

A 25872/3 helyrajzi számú ingatlan Jakab József utca felőli részére egy sportcsarnok, a Népfürdő utca felőli részére lakóház építése van tervbe véve. A nagy tömegű lakóház koncepciótervét a Kerületi Tervtanács 2021. május 21-ei ülésén nem támogatta, ezért új terv készítését kérte a tervezőtől.

A kormányrendeletben foglalt előírásokkal az épület a korábban sem támogatott elképzelésnél még hatalmasabb lehet, településképi szempontból nem fog illeszkedni a kialakult környezethez és nincs összhangban a városfejlesztési elképzelésekkel. A beépíthetőség 10%-kal növekszik (mintegy 1240 m2), a zöldfelületi minimum 5%-kal csökken (mintegy 620 m2), az előírt parkolóhelyek 70%-át kell csak biztosítani. A szabályok megváltoztatásával kis méretű, élhetetlen lakások lesznek kialakíthatók, akár teljesen északi tájolással. A zöldfelületi minimum csökkentésével, a zöldtetők megváltoztatott kedvezőbb beszámíthatóságával a klímavédelmi szempontok nem érvényesülnek. Azáltal, hogy az önkormányzat kezéből kivették a településképi véleményezés lehetőségét, nem biztosított az épület környezethez való illeszkedése.

Nem szokványos, hogy egy ilyen viszonylag kis alapterületű, lakóövezetben, beépült területen elhelyezkedő ingatlant nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítsanak. Egyértelmű, hogy a Kerületi Tervtanács által nem támogatott beépítési elképzelésekre – illetve még nagyobb, környezetébe egyáltalán nem illeszkedő beépítésre – szabva született meg a kormányrendelet módosítása, vált kiemelt beruházássá a projekt.

Álláspontunk, hogy a döntés teljesen szakmaiatlan, semmibe veszi a Kerületi Építési Szabályzat előírásait, a városfejlesztési, illeszkedési szempontokat. A kormány rendeletével kiszolgálja a befektetők érdekeit, a profit maximalizálását a környék lakosaival szemben.

Felszólítjuk a Kormányt és a beruházás koordinációjára kijelölt Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat, hogy a befektetőkkel szemben a környéken élők érdekeit tekintsék elsődlegesnek, a Kormány helyezze hatályon kívül rendeletét és ne vonja ki a hatályos kerületi építési szabályozás alól a beruházást.

Vissza

Díjaink, elismeréseink