XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/2018/10/29/emlektablat-avattak-vigyazo-miklosnak/

Témák A-Z

Emléktáblát avattak Vigyázó Miklósnak

2018. október 29. - Frissítve Kulturális hírek

Október 28-án a Szent Mihály templom plébániaépületének falán, a Babér utca 17/b. szám alatt bensőséges hangulatú ünnepségen avatták fel az egykori esperes-plébános, protonotárius kanonok, a kerület díszpolgára, Vigyázó Miklós emléktábláját, aki 1992-től 2013-ban bekövetkezett haláláig a plébánián szolgált.

Az eseményen, amelyen dr. Tóth József polgármester, Borszéki Gyula alpolgármester mellett megjelent Hodász András a plébánia kormányzója, Pál Ferenc plébános-helyettes  és számos más egyházi személyiség, ott voltak Vigyázó Miklós testvérei és rokonai, valamint a hívek képviselői, elsőként dr. Tóth József polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait az egybegyűltekkel.

A polgármester  Vigyázó Miklós életútjának felidézését követően hangsúlyozta, hogy a néhai esperes-plébános mindig részvéttel és együttérzéssel fordult a szegényekhez és a rászorulókhoz, akiknek minden rendelkezésére álló módon igyekezett segíteni. Ennek bizonyítéka volt az is, hogy a polgárok szavazatai alapján 2010-ben elnyerte az önkormányzat által alapított Ember Esélyegyenlőségi  díjat. Mindezek mellett emlékezetes marad elkötelezettsége a plébánia és az önkormányzat együttműködése iránt, amely többek között az idén már 25. alkalommal megrendezett Szent Mihály-napi búcsú elindításában, majd megszervezésében történt közreműködésében öltött testet.

A plébánia képviseletében Pál Ferenc atya emlékezett az esperes-plébánosra, emlékeztetve arra, hogy ha valami távol állt Vigyázó Miklóstól, az a hivatalos és ünnepi köszöntők világa volt. A plébános-helyettes az ünnepelt legfontosabb személyiségjegyeként a másokért érzett tevékeny szeretetet emelte ki, azt a képességét, hogy mindenkihez teljes bizalommal közeledett, és bármely időpont alkalmas volt számára, hogy meghallgassa a hozzá fordulókat. –Olyan embernek avatunk emléktáblát, akire e nélkül is emlékeznénk, hiszen egész élete, munkásságának példája elevenen él bennünk –mondotta végezetül Pál Ferenc.

Az ünnepi köszöntők elhangzását követően dr. Tóth József polgármester és Hodász András plébániai kormányzó együtt leplezték le Vigyázó Miklós emléktábláját, majd miután Hodász András megáldotta azt, az önkormányzat, a plébánia és a jelenlévők elhelyezték a tisztelet és az emlékezés koszorúit és virágait a ma is köztiszteletben és közszeretetben álló egyházi személyiség, kerületünk díszpolgára emlékhelyénél.

Vigyázó Miklós esztergomi protonotárius, kanonok, esperes-plébános  életének 70., papságának 35 évében, 2013. január 21-én hunyt el, még abban az esztendőben posztumusz a kerület díszpolgárai közé választották.

Vissza

Díjaink, elismeréseink