XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2017/01/04/megallapodas-a-tankerulettel-az-iskolak-atadasarol/

Témák A-Z

Megállapodás a tankerülettel az iskolák átadásáról

2017. január 04. Kulturális hírek

A túlcentralizált, forráshiányos és működési nehézségekkel küzdő oktatási rendszerben 2017. január 1-jétől újra nagy változások következnek. A hibák sokaságára a jogszabályalkotó nem a megfelelő válaszokat adta. Továbbra sem biztosított a lehetőség az önkormányzatok számára, hogy az iskolák fenntartói jogát visszavegyék, és saját hatáskörben lássák el a helyi oktatásirányítás valamennyi feladatát.

 

A 2013-ban kezdődött államosítás és ezzel az önkormányzatiság kiüresítése tovább folytatódik. A vagyonkezelői jog létesítése mellett 2017. január 1-jével a tankerületi központ foglalkoztatotti állományába kerültek az intézmény működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók.

Az elmúlt 4 évben az önkormányzat saját forrásból magas színvonalon látta el az iskolák üzemeltetését. A működtetés területén a személyi és tárgyi feltételek folyamatosan biztosítottak voltak. Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezésére 2013. január 1-je óta egyetlen pályázat sem jelent meg, amelyen az önkormányzatunk indulhatott volna. Az elmaradt felújítási munkák következtében a karbantartási igény megnövekedett, amelyre az önkormányzat csak az elmúlt 2 évben közel 450 millió Ft-ot fordított. Emellett több intézmény esetében halaszthatatlan felújítási munkákra is sor került – melyet a KLIK nem tudott finanszírozni – további 220 millió Ft ráfordítással.

Az iskolákban dolgozó 150 fő technikai dolgozó munkájával a diákok, a szülők, a pedagógusok elégedettek voltak, a gyermekeknek megfelelő körülményeket biztosítottak tanulmányaik végzéséhez. A kollégáknak az alapbérükön felül az önkormányzat a munkájuk elismeréseként biztosította a keresetkiegészítést, a cafetériát és évente kétszer jutalmat.

A kötelező tartalmi elemek mellett azok a megállapítások is szerződésbe lettek foglalva, amelyek az önkormányzatnál maradó gyermekétkeztetési feladatok ellátását, a vagyon használatának ellenőrzését, az önkormányzati feladatok ellátását és a lakosság érdekeit szolgálják.

 

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj