XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/2011/09/09/elfogadta-a-kozmuvelodesi-koncepciot-a-kepviselotestulet/

Témák A-Z

Elfogadta a közművelődési koncepciót a képviselőtestület

2011. szeptember 09. Kulturális hírek

A XIII. kerületben kiemelt cél a kulturális értékek megismerése, a hagyományok őrzése, a közösségi együttlétélményének és szerepének támogatása. Ennek érdekében a XIII. kerületi önkormányzat fontosnak tartja:

  • a differenciált kulturális szükségletek kielégítését az önkormányzati közművelődési színterek biztosításával
  • az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtését
  • a XIII. kerület környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása érdekében
  • az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozását
  • az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását
  • a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítését
  • a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését
  • a szabadidő kulturált eltöltéséhez a feltételek biztosítását
  • egyéb művelődést segítő lehetőségek megteremtését

Mindennek érdekében a XIII. kerületi képviselő-testület szeptemberi ülésén megalkotta és elfogadta a 2011-2014-es időszakra vonatkozó közművelődési koncepcióját, amelyet olvasóink dokumentumaink között megtalálhatnak.

Vissza

Díjaink, elismeréseink