XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2017. június 26. János, Pál

Gondnokság NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

A gondnokság alá helyezési eljárást elindíthatja a beteg hozzátartozója, illetve bárki, aki a szükségességét észleli, valamint a gyámhivatal hivatalból. A gondnokság alá helyezési per megindítására a gondnokság alá helyezendő házastársa, egyenesági rokona, testvére, illetve a gyámhivatal és az ügyészség jogosult.

 

A gondnokság alá helyezési eljárás menete:

- kérelem benyújtása, bejelentés,

- a Gyámhivatal megvizsgálja gondnokrendelés szükségességét, ennek keretében beszerzi:

- a pszichiátriai szakvéleményt,

- meghallgatja a nevezett gondnokot, hozzátartozót,

- elkészítteti a vagyonleltárt,

- környezettanulmány készít.

Amennyiben indokolt és a jogszabályi háttér is megengedi a gyámhivatal ideiglenes gondnokot, illetve zárgondnokot rendelhet. A gondnok általános jelleggel vagy meghatározott ügycsoportokra kiterjedően a gondnokolt törvényes képviselője és vagyonkezelője. A gondnok a gyámhivatal folyamatos irányítása, felügyelete és ellenőrzése alatt áll.

 

Illetékesség:

A XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala az illetékes, ha a gondnokság alá helyezéssel érintett személy lakóhelye a XIII. kerületben van.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Jegyzőkönyv felvételéhez:

 • személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány

A gyámhivatal a gondnok kirendelés előtt beszerzi a gondnokrendelés okául szolgáló bizonyítékokat:

 • bírósági határozat
 • pszichiátriai szakvélemény (ideiglenes-, zár- és végleges gondok)
 • az ügyfél ismeretlen helyen való távollétét igazoló irat (eseti-, ügygondnok)
 • különös szakértelem szükségességét megalapozó irat (eseti gondnok)
 • fogamzás feltételezett időpontjára vonatkozó orvosi igazolást (méhmagzat gondnoka)

A gyámhivatal a gondnokság alá helyezési eljárása során beszerzi a gondnokolt:

 • gondnokság alá helyezésről szóló jogerős bírósági ítéletet
 • pszichiátriai szakvéleményt
 • személyi nyilvántartó lapját
 • születési anyakönyvi kivonatát
 • vagyonleltárt
 • birtokában lévő ingatlanok tulajdoni lapját
 • jövedelméről szóló igazolást

A gyámhivatal a gondnoktól - amennyiben számadásra köteles - bekéri a számadáshoz szükséges dokumentumokat:

 • a gondnokolt adott időszakra vonatkozó jövedelem igazolását
 • kiadásainak igazolását (számlák, csekkek, átvételi elismervények)

A gondnokolt ingatlan vagyonának értékesítése előtt az ügyfél által benyújtandó dokumentumok:

ingatlanra vonatkozó szerződés (egy eredeti és 3 hiteles másolat)

3 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítvány, vagy értékbecslés,

15 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (ügyfél kérésére a gyámhivatal is beszerezheti).

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Illetékmentes.

Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Cselekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő jogszabályok:

Jogszabályok:

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23) kormányrendelet 10. § b.), e.), 11. § (hatáskör)

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

 • A cselekvőképesség, cselekvőképtelenség meghatározása (11.§.,12.§., 12/A.§., 12/B.§., 12/C.§., 12/D.§., 13.§., 13/A.§., 13/B.§.)
 • A cselekvőképesség korlátozása, részleges korlátozása gondnokság alá helyezéssel (14.§., 14/A.§., 14/B.§.)
 • A cselekvőképesség kizárása gondnokság alá helyezéssel (15.§.)
 • Cselekvőképességet korlátozó, illetve kizáró gondnokság alá helyezettekre vonatkozó közös jogszabályok (16.§., 16/A.§.)
 • Cselekvőképtelenség gondnokság alá helyezés nélkül (17..§.)
 • Zárlat elrendelése és ideiglenes gondnok rendelése (18.§., 18/A.§.)
 • Gondnok rendelése (19.§., 19/A.§., 19/B.§., 19/C.§.)
 • A gondnok tevékenysége (20.§., 20/A.§.,20/B.§., 20/C.§. 20/D.§.)
 • A gondnokság alá helyezés megszüntetése, ill. módosítása (21.§.)

 

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) kormányrendelet

 • A gondnok kirendelése (127.§.-tól, 139.§.-ig.)
 • A gondnok működésének felügyelete, irányítása (140.§.-tól 143.§.-ig)
 • A gondnokság alá helyezés, felülvizsgálat, megszüntetés (144.§. 145.§.)
 • A törvényes képviselő vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyek (146.§. –tól 157.§.-ig.)
 • A gondnok számadásával kapcsolatos szabályok (158.§.159/A.§.-tól 162.§.-ig)

A gondnokság alá helyezési eljárást elindíthatja a beteg hozzátartozója, illetve bárki, aki a szükségességét észleli, valamint a gyámhivatal hivatalból. A gondnokság alá helyezési per megindítására a gondnokság alá helyezendő házastársa, egyenesági rokona, testvére, illetve a gyámhivatal és az ügyészség jogosult. A gondnokság alá helyezési eljárás menete:

 • kérelem benyújtása, bejelentés,
 • a Gyámhivatal megvizsgálja gondnokrendelés szükségességét, ennek keretében beszerzi:
 • a pszichiátriai szakvéleményt,
 • meghallgatja a nevezett gondnokot, hozzátartozót,
 • elkészítteti a vagyonleltárt,
 • környezettanulmány készít.

Amennyiben indokolt és a jogszabályi háttér is megengedi a gyámhivatal ideiglenes gondnokot, illetve zárgondnokot rendelhet. A gondnok általános jelleggel vagy meghatározott ügycsoportokra kiterjedően a gondnokolt törvényes képviselője és vagyonkezelője. A gondnok a gyámhivatal folyamatos irányítása, felügyelete és ellenőrzése alatt áll. A vagyonkezelésre vonatkozóan számadási kötelezettség terheli. A jogszabály által meghatározott jognyilatkozat érvényességéhez a gyámhivatal jóváhagyása is szükséges. Amennyiben indokolt a gondnokolt részére többes gondnokot, illetve helyettes gondnok is rendelhető. A gondnokság alá helyezést elrendelő ítélet rögzíti, illetve a beteg állapotának változása is szükségessé teheti a gondnokság alá helyezés felülvizsgálatát.

Ügyfélfogadás:

1139 Budapest, Béke tér 1.

Az eljárás bármikor megindítható.