XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2020/09/28/a-bkk-visszavonta-ujlipotvarosi-forgalomcsillapitasi-javaslatat/

Témák A-Z

A BKK visszavonta újlipótvárosi forgalomcsillapítási javaslatát

2020. szeptember 28. Közlekedési hírek

A Fővárosi Önkormányzat kezdeményezte, hogy egy mintaprojekt során ideiglenes, kis léptékű beruházásokkal csökkenjen az átmenő autós forgalom Újlipótvárosban. A kezdeményezésre a BKK javaslatot készített, melyet önkormányzatunk lakossági véleményezésre bocsájtott, megkeresett társasházi közös képviselőket, civil és szakmai szervezeteket. A beérkezett véleményeket összegezve módosítási javaslatokat tett az önkormányzat a BKK részére. A BKK a javaslatok meghallgatása után úgy döntött, visszavonja javaslatát.

A XIII. Kerületi Önkormányzat ahogy eddig, úgy ez után is támogatja az újlipótvárosi átmenő forgalom csökkentését, a gyalogos és a kerékpáros közlekedési lehetőségek bővítését. Önkormányzatunk régóta tesz intézkedéseket annak érdekében, hogy forgalomszabályozással, közterületek humanizálásával enyhítse a meglévő feszültségeket. A teljesség igénye nélkül az utóbbi évek néhány intézkedése:

 • Pozsonyi út déli végén a Jászai Mari tér irányába a járműforgalom tiltása, ezzel az átmenő forgalom jelentős csökkentése, járdák zöldítése, a közterületek humanizálása
 • a Hollán Ernő utca déli szakaszán az autóforgalom megszüntetése, sétálóutca kialakítása
 • a Ruttkai Éva park kialakítása, a korábbi garázssor helyén park létrehozása
 • a Ditrói Mór utcában az autóforgalom megszüntetése, sétálóutca kialakítása
 • egyirányúsítások,
 • pályázati rendszer működtetése, „Tiszta utca, rendes ház” pályázat
 • várakozási övezet folyamatos bővítése, „matricáért garázs” projekt, SMART parkolás pilotprojekt,
 • épülettömbökön belüli mélygarázsok létesítésére tanulmánytervek készítése (Palatinus házak, Pannónia – Balzac – Tátra – Csanády, közterületi mélygarázs építéséhez pályázatok kiírása),
 • járdán való parkolás megszüntetése több utcában (pl. Pozsonyi út, Hollán Ernő utca)
 • kerékpáros közlekedési infrastruktúra fejlesztése,
 • köztisztaság javítása érdekében tett intézkedések,
 • újlipótvárosi mobilitási terv kidolgozása, bevezetése, ennek részeként legfontosabb intézkedésként a Tempo 30 zóna bevezetése a forgalomcsillapítás és a közlekedésbiztonság javítása érdekében. A tömegközlekedéssel terhelt utakon ugyancsak kezdeményeztük a 30-as sebességkorlátozás bevezetését a forgalomtechnikáért felelős fővárosi társaságnál, mely 40 km/h-ban maximalizálta a sebességet az érintett utakon
 • sebességcsillapító kiemelések építése a kereszteződésekben
 • parkolásgátló oszlopok telepítése
 • több, mint 100 kerékpártámasz kihelyezése

A fenti intézkedések csökkentették a feszültséget, de a parkolóhely hiánya és a forgalomnövekedés továbbra is jellemző. Újlipótvárosban a honos gépjárművek száma 10 000 felett van, miközben a közterületi parkolóhelyeké 6450.

A BKK által készített újlipótvárosi mintaprojekt javaslat két célt fogalmaz meg. Az egyik az egyéni átmenő gépjárműforgalom csökkentése, a másik az autóparkolás dominálta közterületek átrendezése. A mintaprojekt céljaival egyetértettünk.

A BKK által készített javaslatot társadalmi vitára bocsátottuk. A kérdőívet a 2020. szeptember 1-15. közötti időszakban volt lehetőség kitölteni. Közel 1000 szöveges vélemény és több, mint 2000 szavazat érkezett. A mintaprojekt megvalósítását támogató és ellenző szavazatok száma közel azonos volt. A társadalmi egyeztetés keretében beérkezett vélemények és a szakmai, civil szervezetek ajánlásai alapján a terv módosítását kezdeményeztük az alábbi szempontok figyelembevételével:

 • nem támogatjuk a Katona József utca, Borbély utca, Kádár utca forgalmi rendjének megváltoztatását,
 • nem támogatjuk a parkolóhelyek számának jelentős csökkentését,
 • nem támogatjuk a Pozsonyi út kétszeri megtörését, javasoljuk újragondolni a Pozsonyi út – Victor Hugo utca kereszteződés forgalmi rendjének módosítását,
 • a Fővárosi Önkormányzat vizsgálja meg az átmenő forgalom kizárásának lehetőségét Újlipótváros északi és déli, illetve keleti és nyugati határán, figyelembe véve a Nyugati téri felüljáró tervezett elbontását is.
 • javasoljuk felülvizsgálni azt, hogyan tárható fel a Hegedüs Gyula utca, illetve a Pannónia utca Radnóti-Balzac utcák közötti szakaszai,
 • a tesztüzem bevezetése előtt és a bevezetést követő 1 hónap után a Fővárosi Önkormányzat végezzen forgalomszámlálást és levegőminőség mérést a változtatással érintett terület több pontján, legalább 5 helyszínen, azokon a mellékutcákon is, melyekre a Pannónia utca és a Hegedűs Gyula utca forgalmát elvezeti (Radnóti utca, Balzac utca, Kresz Géza utca)
 • a tesztüzem előtt és után a BKV vizsgálja az érintett területen áthaladó tömegközlekedési eszközök kihasználtságát,
 • a Fővárosi Önkormányzat vizsgálja meg az észak-déli irányú forgalom megtörése céljából létrehozott szuperblokk (Hegedűs Gyula utca és Pannónia utca) északabbra történő helyezését,
 • a tesztüzem alatt folyamatos monitoring készüljön, beleértve Újlipótváros környezetében gyakorolt forgalmi hatásokról (Váci út, Carl Lutz rakpart, Újpesti rakpart), valamint Újlipótvároson belül azokat az utcákat, melyekre a forgalmat terelik a Hegedűs Gyula és a Pannónia utcáról (Kresz Géza utca, Balzac utca, Radnóti Miklós utca),
 • a tesztüzem alatt lehetőséget kell biztosítani a lakossági vélemények, észrevételek folyamatos fogadására,
 • planténeres növények telepítését nem javasoljuk, annak negatív köztisztasági hatása miatt,
 • a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. a VII. kerületben bevezetett forgalomcsillapítási projekt során szerzett tapasztalatokat is vegye figyelembe a módosítások során,
 • a tesztüzem kezdetét a kivitelezéshez és a lakossági tájékoztatásokhoz szükséges időtartamok figyelembevételével határozzuk meg,
 • a tesztüzem tartama 3 hónap legyen,
 • a tesztüzem befejezését követően a tapasztalatok és vélemények összegzése alapján javaslat készüljön arról, hogy a változtatások érvényben maradjanak, vagy az eredeti állapot kerüljön visszaállításra,

Önkormányzatunk kezdeményezte, hogy a fenti szempontok alapján a BKK készítsen módosított terveket, azonban a BKK úgy döntött, hogy visszavonja forgalomcsillapítási javaslatát, nem módosítja és dolgozza át azt a lakossági véleményezés alapján beérkezett javaslatok figyelembevételével.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj