XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2017/08/01/ifjusagpolitikai-koncepcio-nem-helyettuk-kozosen-veluk/

Témák A-Z

Ifjúságpolitikai koncepció: nem helyettük – közösen velük

2017. augusztus 01. - Frissítve Ifjúsági hírek

A képviselő-testület júniusi ülésén elfogadta a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Ifjúságpolitikai koncepciójának időarányos végrehajtásáról szóló beszámolót. A kerület 1995 óta rendelkezik ifjúságpolitikai koncepcióval. Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti az ifjúság helyzetének elemzését, vizsgálatát, javítását, az úgynevezett „ifjúságbarát” környezet megteremtését. A koncepció az eddigi gyakorlatot kívánja folytatni, igazodva a kerületi sajátosságok és körülmények változásaihoz, a kor igényeiből fakadó új elvárásokhoz.

A koncepcióban megfogalmazásra került, az önkormányzat szándéka, hogy a fiatalok és közösségeik tevékeny részesei legyenek a kerület életének. A célunk továbbra is az, hogy a fiatalok otthonuknak tekintsék a XIII. kerületet, itt maradva alapítsanak családot, éljenek aktív életet, civil közösségeket megtalálva járuljanak hozzá a kerület fejlődéséhez.

Az ifjúság körülményeivel való foglalkozás ágazatok közötti feladat, köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelődési, sport, gazdasági területhez egyaránt tartozik. Nem nélkülözheti az önkormányzati intézmények, nem önkormányzati szervezetek, hatóságok és a civilek együttműködését. A hatékony munka az egyes résztvevők tevékenységének összehangolását, közös célok és egységes szemlélet meglétét feltételezi.

 A képviselő-testület megállapította, hogy a koncepció elfogadott értékrendje és alapelvei ma is aktuálisak:

 • Részvétel: az ifjúsági korosztályok tagjai és közösségeik, társadalmi kohéziós erőt jelentenek, egyenrangú résztvevői, alakítói a róluk szóló döntéseknek.
 • Szolidaritás és felelősség: kiinduló pont az öngondoskodás, ugyanakkor felelősek vagyunk a nehezebb helyzetben lévő embertársaikért is.
 • Érvényesülés és értékteremtés: az ifjúság új értékek hordozója, társadalmi erőforrás.
 • Átláthatóság: a helyi ifjúságpolitikában a döntések átláthatóak, nyilvánosak.

A beszámoló időszakának intézkedései a fiatalok közösségi aktivitásának erősítését, a lokálpatriotizmus és a XIII. kerületi identitás kialakítását, megerősítését  szolgálták. Megkülönböztetett  figyelem irányult a személyiségfejlődéshez való hozzájárulásra, a sajátos életszakaszok igényeinek és lehetőségeinek megfelelően.

A munka a szakemberek összefogásán, együttműködésén alapult. Az ifjúsági feladatok végrehajtása elsősorban az önkormányzat intézményeinek, szakembereinek közreműködésével és a civil szervezetekkel együtt biztosított. Közös pont a hatékony együttműködés, a közös munka, melyhez a szükséges forrást az önkormányzat biztosítja.

További feladat a XIII. kerületet, mint lakóhelyet még vonzóbbá tenni a fiatalok számára. A fiatalok életviszonyainak kiszámíthatóbbá tétele, a felmerülő problémák esetében szakértői segítség biztosítása. Az önkormányzat azokat a feladatokat vállalja fel, amelyeket az ifjúság önszervező módon nem tud megoldani, nem helyettük, hanem velük közösen munkálkodik a kitűzött célok megvalósításán.

 

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj