XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2015/07/16/fiatalok-reszvetele-a-kozeletben/

Témák A-Z

Fiatalok részvétele a közéletben

2015. július 16. Ifjúsági hírek

A képviselő-testület elfogadta a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Ifjúságpolitikai koncepciójának időarányos végrehajtásáról szóló beszámolót és 2015 II. félév – 2019.-re vonatkozó koncepcióját. Az önkormányzat 1995 óta rendszeresen foglalkozik a gyermek- és ifjúsági korosztály helyzetével. Az önkormányzat jelentős többletforrást fordított az esélyegyenlőség megteremtésére, a tehetséggondozásra, a kulcskompetenciák fejlesztésére, a kötelező tanórákon túli szabadidő értékteremtő módon történő eltöltésére.

Az önkormányzat rendeletben helyi támogatással nyújt segítséget azoknak, akik a XIII. kerületben lakást vásárolnak, építenek vagy lakásukat korszerűsítik, felújítják. A fecskelakások mellett kamatmentes támogatást biztosít az első lakáshoz jutáshoz. Fiatal házaspárok részére, a megszületett gyermekek számától függően, vissza nem térítendő. A 35. életévüket be nem töltött fiataloknak nyújtható 4 millió Ft összegű helyi támogatás lehetőségét teremtette meg.

Az önkormányzat rendelet módosításával átvállalta a szertartás költségeit házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjat, közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjat, ha a házasuló vagy az élettársi kapcsolat bejegyzését kérő felek közül bármelyik, legalább egy éve a XIII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Az iskolákra épülő kapcsolatok többsége – az államosítást követően – megszűnt. Az önkormányzat fő feladatának tekintette, hogy segítséget adjon a kerületi fenntartású intézmények, társadalmi és civil szervezetek illetve csoportok részére, a vendégek fogadásában, a kiutazásukhoz, eszközökkel, programkínálattal és anyagiakkal.

A kerületünkben valamilyen okból hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények közt élő családok támogatása részben pénzbeli és természetbeni, részben szociális, gyermekjóléti szolgáltatások nyújtásával történik. A szociálisan rászorult hallgatók számára segítséget nyújt a minden évben meghirdetett Bursa Hungarica ösztöndíj is.

Lehetőséget biztosítunk a fiatalok rendszeres testmozgására. A kerületi sportegyesületekkel együttműködve termetünk alkalmat a sportolásra. Az önkormányzat a sportrendeletében és a sportkoncepciójában lefektetett elveknek megfelelően évente  támogatást nyújt  a kerületben működő sportegyesületek magas színvonalú utánpótlás-nevelő tevékenységéhez.

A velencei Gyermek- és Ifjúsági Táborban évente szervezzük a Testvérvárosok angol nyelvi táborát. A tábor célja a személyes, baráti kapcsolatok kialakítása a testvérvárosok fiataljaival. A Képviselő-testület támogatást ad a fenntartásában lévő iskolák diákönkormányzatai számára: az intézmények évente létszámarányosan támogatást kaptak. A támogatás célja, hogy annak felhasználásáról a diákok maguk dönthessenek.

A diákpolgármester minden évben személyesen beszámol a kerület polgármesterének az éves munkáról, a diákok helyzetéről. Részt vesznek az ifjúságot érintő előterjesztések előkészítésében, véleményezésében. Évenként három tábort szerveznek, tavasszal és ősszel háromnaposat, egy heteset nyáron.

A képviselő-testület meghatározta a további főbb feladatokat: az alapvető cél elősegíteni a fiatalok részvételét a közéletben, ezzel hozzájárulva az ifjúság bevonásához helyi ügyek alakításába. A kerületben élő fiatalok jobb életkörülményeinek és életesélyeinek biztosítása, a fiatalok közösségi aktivitásának, társadalmi szerepvállalásának erősítése.

A Gyermekjóléti Központ szakmai irányításával a veszélyeztetett, fiatal korosztály bűnmegelőzési programokban vehet részt. A programban kiemelkedő szerepet kapnak a szenvedélybetegségekkel, drogfogyasztással és ezek megelőzésével, kezelésével kapcsolatos beszélgetések, csoportfoglalkozások és táborok. A helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum külön figyelmet fordít a veszélyeztetett, fiatal korosztályra.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj