XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/2012/01/19/fejlodes-nehez-idoszakban-stabil-penzugyi-hatterrel/

Témák A-Z

Fejlődés nehéz időszakban stabil pénzügyi háttérrel

2012. január 19. Egyéb

– Szinte mindenkiben felmerül a kérdés: hogy van az, hogy ilyen kevés adósság terheli a XIII. kerületet, miközben máshol ki nem látszanak belőle?

– Nem szeretnék kívülről okosnak mutatkozni és megmondani, máshol mit kellett volna tenni. Ami tény, a XIII. kerület másfél évtizedes nagyon kemény, tudatos gazdálkodásnak köszönhetően óriási fejlődésen ment keresztül, ez jelentkezik mostani eredményeinkben. Feltételeink azonosak voltak, nem kaptunk semmilyen kedvezményt, döntően magunkra támaszkodtunk. Tény, hogy mi nem dobtuk sutba a tervgazdálkodást. Éves és középtávú feladatainkat meglévő lehetőségeinkhez és gazdasági erőnkhöz igazítottuk, emiatt nem egyszer kellett népszerűtlen intézkedést hoznunk. Vágyaink természetesen voltak, milliárdokat el tudtunk volna költeni, de soha nem állítottunk magunk elé irreális célokat. Így értük el, hogy mára az önkormányzatunk 85 milliárdra növelte vagyonát, és az egy főre vetített adósság a kerületben egy lakosra vetítve mindössze 654 forint, miközben az ország nagy önkormányzatait súlyos, sokmilliárdos adósság terheli.

– Térjünk vissza 2011-re. Milyennek ítéli az elmúlt év önkormányzati munkájának körülményeit?

– Nem akármilyen évként szerepel majd az önkormányzatok történetében 2011. A pénzügyi és gazdasági válság rányomta a bélyegét a mindennapi munkánkra. Az általánosan tapasztalható bizonytalanságon túl tovább nehezítette munkánkat, a városirányítást a folyamatosan változó elképzelések lebegtetése, a működést meghatározó törvények gyökeres megváltozása. Az előrelátó gazdálkodás tervezését szinte lehetetlenné tette, hogy nem volt elegendő idő a 2012-ben életbelépő törvények áttanulmányozására, elemzésére.

– Ennek kapcsán egy húsbavágó kérdés: mi a helyzet az oktatás és az egészségügy államosításával, e területek önkormányzati vagyonával?

– A törvények elfogadására az év végén ömlesztett formában került sor. Azt szeretnénk, ha az elért eredményeinkből minél több megmaradna, ha a színvonal és a változások nem érintenék negatívan a kerület lakóit. Most vizsgáljuk ennek megoldási módozatait, ezért még korainak tartom az erről való beszélgetést. A változásokról időben, részletesen tájékoztatjuk majd a kerület lakóit.

– A bizonytalan, nehéz feltételek ellenére mégis tavaly több komoly elismerésben is részesült a kerület.

– Valóban. A Magyar Minőség Díját ítélték önkormányzatunknak. Szakmai, miniszteriális szervektől átvehettük a Kerékpáros-barát Település Díjat. Egy újabb díjjal is gyarapodtunk: az Országbíró lakótelep felújításának előkészítésénél a lakosság bevonását példamutatónak, példaadó módszernek tekintette a TÖOSZ. Ezek mellé odateszem: a kerületben folyó oktatási tevékenység, pedagógusaink magas színvonalú munkája nagyon értékes elismerésének tekintjük, hogy a kerületben érettségizők osztályzatának átlaga 4,36 volt. Mindanynyian büszkék vagyunk arra is, hogy 10 évre visszamenően a középiskolát befejező diákjaink átlag 20 százaléka kitűnően maturál.

– Mit tart az előző év munkájában a leginkább kiemelésre méltónak?

– Nagy értéknek tartom, és munkánk talán legnagyobb eredményének, hogy stabil gazdálkodással az önkormányzat meg tudta tartani működésének azt a magas színvonalát, amelyet az elmúlt évek teljesítménye alapján méltán várnak el tőlünk a kerület lakói. Törekvésünk sikeres voltát visszatükrözi egy szakmai összehasonlító értékelés: 23 megyei jogú város és 23 fővárosi kerület tevékenységét különböző gazdasági mutatók alapján elemezte a Progresszív Intézet. Ebbe beletartozott sok egyéb mellett az adósságállomány, a gazdálkodás, az útépítés, a szociális és az oktatási terület vizsgálata. Az összesítés és az összevetés alapján a szakemberek meggyőző fölénnyel az önkormányzatok élére sorolták a XIII. kerületet, kimagaslóan legjobbnak a mi tevékenységünket ítélték. Az elismerés nemcsak minket illet: ezúton is szeretném megköszönni a kerület lakóinak, a gazdasági társaságok vezetőinek, munkatársainak az együttműködését, a képviselő-testület, a polgármesteri hivatal, a 2000 közalkalmazott munkáját.

– Mi van az elismerések mögött? A városrész hosszú évek óta dinamikusan fejlődik. Maradt a lendületből a tavalyi évre is?

– Igaz, nem 25 daru magasodott a kerületben, mint korábban, de az a körülbelül 10 működő daru jelezte, hogy a nehezebb körülmények közepette, ha nem is a korábban megszokott ütemben, de folytatódott a kerület fejlesztése. Megépítettük a Radnóti Miklós Művelődési Központot 3,5 milliárdból, április 14-én avattuk fel. Átadtuk a Visegrádi közben a főváros talán legkorszerűbb óvodáját, bölcsődéjét, a Hajdú utcában bölcsődét építettünk. Felújítottuk a Futár utcai és a Zöldág Tagóvodát. Ezeken felül gyermekorvosi rendelő készült az Ipoly utcában. Nem feledkeztünk meg korosabb lakóinkról sem: új idősek klubjával bővítettük a meglévőket. Folyamatosan bővítjük, remélhetőleg a közeljövőben a Róbert Károly körútig megvalósítjuk a házankénti szelektív hulladékgyűjtési rendszert. Mindezeket az önkormányzat saját erőből, külső támogatás nélkül tette. Komoly cégberuházások is indultak 2011-ben. Csaknem egy éve tettünk le alapkövet a Kassák Lajos utcában a Skanska és a Váci úton az Atenor irodaházak építésének megkezdésekor. Lakóház-építkezés kezdődött a Hajdú utca és a Rozsnyai út, valamint a Frangepán és a Teve utca sarkánál.

– Jellemzően messze az átlag fölötti a kerületben a szociálisan rászorultakkal való törődés, a juttatásokra fordított összeg. A nehezedő gazdasági helyzet mennyire hatott erre a területre?

– Tény, hogy megnőtt a szociálisan rászorultak köre. Önkormányzatunk ezt érzékelve a támogatásra amúgy is átlag felett fordítható összeget 28 százalékkal megnövelte. A beruházásoknak köszönhetően további 250 férőhellyel bővült a kerületi bölcsődék befogadóképessége, amelyekben továbbra is ingyenesen helyezhetik el kisgyermekeiket a szülők, és 375-tel több óvodásnak tudunk színvonalas elhelyezést biztosítani gyermekintézményeinkben. Arra is szívesen emlékezem, hogy 450 családot részesítettünk nyáron étkezési támogatásban, vagy arra, hogy bevezettük az ingyenes wifi-rend-szert, és ma már közel 10 ezer az Angyalföld-kártya tulajdonosainak a száma.

– Hogy indulnak neki az új évnek? Változtatnak-e az eddigi értékrendjükön?

– Munkánk középpontjában idén is Angyalföld, Újlipótváros és Vizafogó lakosainak képviselete áll. Értékeink megőrzése mellett nem mondunk le megújulásunk folytatásáról. Nem változtatjuk meg azt a felfogásunkat a képviselő-testületben, hogy a kerületben élők életminőségén idén is szeretnénk javítani, számukra jobb életfeltételeket kialakítani. De számolunk azzal, hogy mindezt olyan körülmények között kell tennünk, amikor a már nem tagadott, hosszan elnyúló pénzügyi, gazdasági válság időszakát éljük, amikor az állami felelősségvállalás folyamatos csökkenését tapasztaljuk.

– Egy éve, január 16-án fogadta el a képviselő-testület a Közösen a XIII. kerületért nevű négy évre szóló programot. Hogy látja most: a folyamatosan változó körülmények közepette van-e realitása a kitűzött célok megvalósításának?

– A program 2014-ig foglalja magába a különböző területeken elvégzendő feladatainkat. Készítésekor az előző évek gyakorlatához híven, elsősorban a saját erőnket vettük számításba, és tudjuk, amint korábban, terveink megvalósításakor sem lesz ez másképpen. Döntően önmagunkra, a kerületben élők összefogására számíthatunk, önerőnkre támaszkodhatunk. De ne felejtsük el, ez nagy erő! A programban kiszámíthatóságot, biztonságot és nyugalmat igyekszünk közvetíteni a kerület lakói felé, azzal az üzenettel, hogy a városrész megfontolt fejlesztését ebben a nehéz helyzetben is biztosítani tudjuk. Hogy erre képesek vagyunk, és erőnk is van hozzá, azt ma óriási értéknek tartom ebben a békétlen világban.

J.G.

Vissza

Díjaink, elismeréseink