XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/2019/04/04/az-europai-parlament-tagjainak-2019-evi-valasztasarol/

Témák A-Z

Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásáról

2019. április 04. Európai Parlamenti választások - 2019

2019. május 26-án vasárnap lesz az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása A választás arányos választási rendszerben, listás szavazással történik. A választáson Magyarország területe egy választókerületet alkot. A választójog gyakorlása a választópolgár szabad elhatározásán alapul, de ugyanazon választópolgár az Európai Uniónak csak egy tagállamában gyakorolhatja választójogát.

Magyarországon az Európai Parlament tagjainak választásán szavazhat minden magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar választópolgár, kivéve azt, aki valamely másik uniós tagállamban kíván voksolni. Az Európai Unió más tagállamainak választópolgárai, ha rendelkeznek magyarországi lakóhellyel, szintén leadhatják szavazatukat Magyarországon. Ezenkívül a Magyarországon élő, lakcímmel nem rendelkező és az Európai Unió területén kívüli lakóhellyel rendelkező magyar választópolgárok is gyakorolhatják a választójogukat.

Azok a választópolgárok, akik legkésőbb 2019. március 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek, az erről szóló értesítést 2019. április 5-ig kapják meg a Nemzeti Választási Irodától. A Nemzeti Választási Iroda elérhetőségei:1054 Budapest, Alkotmány u.3., postai cím: 1397 Budapest, Pf.:547., Telefon: 06-1-795-3310, email: visz@nvi.hu, honlap: http://www.nvi.hu.

Aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, a Helyi Választási Irodától 2019. május 24-én (péntek) 16.00 óráig új értesítőt igényelhet. Aki 2019. március 20-át követően kerül a szavazóköri névjegyzékébe a Helyi Választási Irodától kap értesítőt. Az értesítő tartalmazza annak a szavazókörnek a számát és címét, ahol a szavazás napján a választópolgár leadhatja a szavazatát. 87 szavazókör van a kerületben. 2018. évi országgyűlési választáshoz képest változás, hogy a Gogol utca 32. szám alatt lévő Hétszín Tagóvoda épületének felújítása miatt a 19. szavazókör választópolgárai a Visegrádi u. 47/C szám alatt található Szakorvosi rendelőben, a 20. szavazókör választópolgárai a Tutaj u. 7-11. szám alatt lévő Pannónia Általános Iskolában adhatják le voksaikat.

Listát a bejegyzett pártok állíthatnak. Két vagy több párt közös listát is állíthat. Ugyanaz a párt csak egy – önálló vagy közös – listát állíthat. A listán a jelöltek a párt (pártok) által bejelentett sorrendben szerepelnek. A listaállításhoz legalább 20 000 ajánlás szükséges. A lista ajánlására választójoggal rendelkező választópolgár jogosult. Csak hitelesített ajánlóívvel lehet ajánlást gyűjteni. Az ajánlóívre fel kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját és magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg írja alá, de az adatait más is rávezetheti az ajánlóívre. A választópolgár több listát is ajánlhat, de egy listát csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.

A szavazóköri névjegyzék 2019. május 24-én (péntek) 16.00 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban (Béke tér 1. III. emelet 322.) és hivatali munkaidőben névjegyzékkel kapcsolatos információ kérhető a 452-4145-ös telefonszámon.

A XIII. Kerületi Helyi Választási Iroda a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatalban (1139 Bp. XIII., Béke tér 1.) működik és elérhető a 452‑41-38 vagy a 350-17-65 telefonszámon, személyesen az I. emelet 104. szobában mindennap Hivatali munkaidőben, valamint a kérdéseket, észrevételeket epvalasztas2019@bp13.hu e-mail címen is fogadja.

Vissza

Díjaink, elismeréseink