XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/2019/02/12/helyi-valasztasi-iroda-vezetojenek-22019-hatarozata/

Témák A-Z

Helyi Választási Iroda vezetőjének 2/2019. határozata

2019. február 12. Európai Parlamenti választások - 2019

Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Iroda Vezetőjének 2/2019. (II. 12.) határozata
a Budapest XIII. kerületi szavazókörök számáról, sorszámáról és területi beosztásáról, valamint a szavazóhelyiségek címének meghatározásáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 79. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a következők szerint állapítom meg:

Szavazókör sorszáma Szavazóhelyiségek címe
1. Radnóti Miklós u. 8-10. Gárdonyi Géza Általános Iskola
2. Radnóti Miklós u. 8-10. Gárdonyi Géza Általános Iskola
3. Tátra u. 11. Háziorvosi rendelő
4. Radnóti Miklós u. 35. Herman Ottó Általános Iskola
5. Radnóti Miklós u. 35. Herman Ottó Általános Iskola
6. Tátra u. 11. Háziorvosi rendelő
7. Radnóti Miklós u. 8-10. Gárdonyi Géza Általános Iskola
8. Radnóti Miklós u. 8-10. Gárdonyi Géza Általános Iskola
9. Radnóti Miklós u. 35. Herman Ottó Általános Iskola
10. Radnóti Miklós u. 35. Herman Ottó Általános Iskola
11. Radnóti Miklós u. 35. Herman Ottó Általános Iskola
12. Hegedűs Gyula u. 43. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete
13. Visegrádi u. 47/C Szakorvosi rendelő
14. Visegrádi u. 47/C Szakorvosi rendelő
15. Radnóti Miklós u. 35. Herman Ottó Általános Iskola
16. Thurzó u. 6-8. Napsugár Tagóvoda
17. Thurzó u. 6-8. Napsugár Tagóvoda
18. Thurzó u. 6-8. Napsugár Tagóvoda
19. Visegrádi u. 47/C Szakorvosi rendelő
20. Tutaj u. 7-11. Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola
21. Tutaj u. 7-11. Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola
22. Tutaj u. 7-11. Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola
23. Tutaj u. 7-11. Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola
24. Tutaj u. 7-11. Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola
25. Kassák Lajos u. 17. Meséskert Tagóvoda
26. Kassák Lajos u. 17. Meséskert Tagóvoda
27. Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola
28. Kárpát u. 49-53. Berzsenyi Dániel Gimnázium
29. Vizafogó sétány 2. Vizafogó Általános Iskola
30. Vizafogó sétány 2. Vizafogó Általános Iskola
31. Vizafogó sétány 2. Vizafogó Általános Iskola
32. Vizafogó sétány 2. Vizafogó Általános Iskola
33. Vizafogó sétány 2. Vizafogó Általános Iskola
34. Kárpát u. 49-53. Berzsenyi Dániel Gimnázium
35. Visegrádi u. 96/B Idősek Klubja
36. Váci út 57. Prizma Általános Iskola és Óvoda EGYMI
37. Váci út 57. Prizma Általános Iskola és Óvoda EGYMI
38. Váci út 57. Prizma Általános Iskola és Óvoda EGYMI
39. Tüzér u. 56-58. Prevenciós Központ
40. Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola
41. Kassák Lajos u. 38. Idősek Klubja
42. Tüzér u. 56-58. Prevenciós Központ
43. Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola
44. Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola
45. Tüzér u. 56-58. Prevenciós Központ
46. Szegedi út 17. Szakorvosi rendelő
47. Szegedi út 17. Szakorvosi rendelő
48. Petneházy u. 69-71. Napraforgó Tagóvoda
49. Szegedi út 17. Szakorvosi rendelő
50. Csata u. 20. Csata Utcai Általános Iskola
51. Csata u. 20. Csata Utcai Általános Iskola
52. Pap Károly u. 10. Háziorvosi rendelő
53. Lomb u. 20. Prizma Általános Iskola és Óvoda EGYMI
54. Karikás Frigyes u. 3. Hunyadi Mátyás Általános Iskola
55. Karikás Frigyes u. 3. Hunyadi Mátyás Általános Iskola
56. Karikás Frigyes u. 3. Hunyadi Mátyás Általános Iskola
57. Karikás Frigyes u. 3. Hunyadi Mátyás Általános Iskola
58. Petneházy u. 69-71. Napraforgó Tagóvoda
59. Országbíró u. 10. Pitypang Tagóvoda
60. Országbíró u. 10. Pitypang Tagóvoda
61. Pap Károly u. 22/C Idősek Klubja
62. Országbíró u. 10. Pitypang Tagóvoda
63. Országbíró u. 10. Pitypang Tagóvoda
64. Futár u. 18. Eötvös József Általános Iskola
65. Futár u. 18. Eötvös József Általános Iskola
66. Futár u. 18. Eötvös József Általános Iskola
67. Futár u. 18. Eötvös József Általános Iskola
68. Futár u. 18. Eötvös József Általános Iskola
69. Futár u. 18. Eötvös József Általános Iskola
70. Fiastyúk u. 47-49. Hegedüs Géza Általános Iskola
71. Röppentyű u. 62. Ady Endre Gimnázium
72. Fiastyúk u. 47-49. Hegedüs Géza Általános Iskola
73. Fiastyúk u. 47-49. Hegedüs Géza Általános Iskola
74. Nővér u. 15-17. Németh László Gimnázium
75. Jász u. 130. Idősek Klubja
76. Jász u. 130. Idősek Klubja
77. Nővér u. 15-17. Németh László Gimnázium
78. Göncöl u. 28-30. Háziorvosi rendelő
79. Újpalotai út 14. Idősek Klubja
80. Gyöngyösi sétány 7. Számítástechnikai Általános Iskola
81. Göncöl u. 28-30. Háziorvosi rendelő
82. Nővér u. 15-17. Németh László Gimnázium
83. Tomori u. 2. Tomori Pál Általános Iskola
84. Madarász Viktor u. 3. Madarász Viktor Tagóvoda
85. Madarász Viktor u. 3. Madarász Viktor Tagóvoda
86. Gyöngyösi sétány 7. Számítástechnikai Általános Iskola
87. Gyöngyösi sétány 7. Számítástechnikai Általános Iskola

A szavazókörök területi beosztását, a választópolgárok szavazókörönkénti számát a határozat melléklete tartalmazza.

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Budapest XIII. kerület megnevezést tartalmaz, a kijelölt 34. szavazókörben (Budapest XIII., Kárpát u. 49-53. Berzsenyi Dániel Gimnázium) szavazhatnak.

Elrendelem a határozatnak az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.budapest13.hu), valamint a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tizenöt napra történő közzétételét.

Határozatom ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – fellebbezés nyújtható be Budapest Főváros XIII. Kerületi Választási Iroda vezetőjéhez (1139 Budapest, Béke tér 1., fax: 452‑4143, e-mail: jegyzo@bp13.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. február 27-én 16 óráig megérkezzen, mely határidő jogvesztő. A fellebbezés illetékmentes, elbírálására a Fővárosi Választási Iroda vezetője jogosult.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

I n d o k o l á s

A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson.

A Ve. 79. § (1) bekezdése szerint a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást.

A Ve. 80. §-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tennie, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá
a Ve. 78. §-a alapján a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókört is.

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el három napon belül.

A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése vonatkozik.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Budapest, 2019. február 12.

Dr. Bujdosó Sándor s. k.

HVI vezető

 

Melléklet:

Szavazókörök területi beosztása, a választópolgárok szavazókörönkénti száma

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink