XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2015/10/08/sikeres-az-onkormanyzat-idosugyi-programja/

Témák A-Z

Sikeres az önkormányzat Idősügyi Programja

2015. október 08. Szociális hírek

Az elmúlt évben az önkormányzat az idősügy területén minden kötelező szolgáltatását megszervezte, az egyes ellátások működési költségét az előírt központi normatíván felül biztosította. Az idősek életminőségét javító szociális szolgáltatásokra több, mint 850 millió Ft-ot fordított, 73%-át saját forrásból.

Az aktív és méltó öregkor feltételeinek biztosítása érdekében a parkok, közösségi terek arculati, szolgáltatásbeli kialakításánál az önkormányzat figyelembe vette a környéken élők korösszetételét és igényeit. A korosztály igényeinek megfelelően készült fitneszpark az Országbíró és Kárpát utcai lakótelepen, a Tüzér 56-58. szám alatti intézmény udvarában, a Gyermek téren, a RaM kertben, a Jász utca 116. szám alatt és a Cziffra György parkban.

Néhány ellátás az idősek részére pozitív diszkriminációt biztosít. 2014. évben szociális segélyezésre több, mint 871 millió Ft-ot fordított az önkormányzat, a támogatások 51%-a az időskorúak részére megállapított valamilyen ellátás fedezete volt. A segélyezésben 6967 idős érintett valamilyen formában. A normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultak közel fele időskorú. A támogatást kiegészíti az önkormányzati forrásból megállapított közüzemi kompenzáció, valamint a fűtési támogatás.

2014 decemberétől a Partner Kártyát minden kerületi állampolgár térítésmentesen kapja. A 4987 fő időskorú évente egy alkalommal burgonya, hagyma akcióban vehet részt, a sportcsarnokot és a WIFI-t használhatja és egyéb szabadidős programokat vehet igénybe.

Az idősek klubjai lefedik az egész kerületet, könnyen elérhetőek az idősek számára. A szolgáltatást 1223 fő vette igénybe. Az idősek 10 éve minden év szeptemberében üdülnek a Gyermek és Ifjúsági táborban Velencén, turnusonként átlagosan 90 fővel. Lehetőség van a kerületben pedikűrös, masszőr, fodrász, gyógytornász rendszeres igénybe vételére is. Az „Internetkávézót” térítésmentesen használhatják a Napfény Idősek Klubjában, 10 számítógépen ezen kívül az összes többi klubban 2-2 számítógépen.

A szociális boltokban átlagosan 150 000 vásárló fordul meg évente. Jelenleg 4212 igényjogosultat tartanak nyilván: többségük szerény körülmények között élő idős ember és kismama. Az elmúlt évben 31 idős lakásában 13 esetben, a fürdőszobákban a kádat cserélték ki zuhanyzóra, 8 esetben küszöböt szűntettek meg, 10 esetben kapaszkodókat szereltek fel fürdőszobában, szobában.

Távegészség ellenőrzőrendszer indult 2011-ben a Jász u. 130. szám alatti Idősek Klubjában. 2012-től a rendszer bővült az Őszikék Idősek Klubjával. Mindkét intézményben vérnyomás-, vércukorszint-, koleszterinmérő, EKG berendezések működnek. Ezzel 250 idős egészségi állapotát tudja ellenőrizni a rendszer. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 279 fő részére, mint önként vállalt feladat folyamatos készenléti rendszerben működik.

Az Idősügyi Koncepció célkitűzései

A kerület Hosszú Távú Fejlesztési Koncepciója célul tűzi ki, hogy a városban lakó emberek tiszta, biztonságos, kényelmes, kellemes, megkímélt környezetben élhessenek. Az eddigi eredményekre építve a „Lendületben a XIII. kerület” program középpontjában a kerületi állampolgárok életminőségének javítása és a kerület fejlesztése áll.

Általános cél az idősek életminőségének javítása, mely lehetővé teszi minden korosztály aktív részvételét a közösségi tevékenységekben. Mindenkit tisztelettel kezelnek, függetlenül a koruktól. A program segít, hogy az emberek egészségesek és aktívak maradjanak, még a legidősebb korosztály is. A fizikai akadályok megszüntetése mellett a gondolkodásmód megváltoztatását is célozza.

Az utóbbi években az idősödéssel kapcsolatban új szemlélet erősödött meg, amely a sikeres öregedésre koncentrál. Ezt kívánja erősíteni a kibővített új kerületi program is. Az idősekről való gondoskodásban a meglévő képességek megőrzése, a szunnyadó készségek előhívása kerül előtérbe. Az Európai Bizottság szerint az Aktív öregedés elemei az élethosszig való tanulás, a hosszabb ideig folytatott munka, a későbbi nyugdíjba vonulást követő aktív élet és a képességfokozó és készségfenntartó tevékenységekben való részvétel.

A kerületben összesen 30.329 fő 60 év feletti él, közülük 18.868 nő, 11.461 férfi. Az egyedül élő idősek aránya 62%. Öregségi nyugdíjban részesülők száma: 2014. évben 22 961 fő volt, átlag jövedelmük 142 820 Ft.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj