XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2024/02/21/gyermekvedelmi-tanacskozast-tartottunk/

Témák A-Z

Gyermekvédelmi tanácskozást tartottunk

2024. február 21. Szociális hírek

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ és Családi Bölcsődei Hálózat február 20-án, a polgármesteri hivatal Tanácstermében rendezte meg 2024. évi Gyermekvédelmi tanácskozását, amelyen a különböző szakterületek vezetői számot adtak a gyermekvédelem és a jelzőrendszer működtetése területén végzett 2023. évi munka eredményeiről, tapasztalatairól, és áttekintették a következő időszak legfontosabb feladatait.

Az eseményen megjelent szakemberek között ott volt Kálmándy-Pap Ágnes, Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi Főosztályának vezetője, Lányi Zsolt rendőr alezredes, a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitányság vezetője, dr. Dancs Anita, a XIII. Kerületi Kormányhivatal vezetője, Gálné Molnár Klára, a Közép-Pesti Tankerületi Központ főosztályvezetője, Varga Zsanett, az önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Művelődési bizottságának elnöke, Karácsonyi Magdolna aljegyző, a polgármesteri hivatal Szociális és Köznevelési osztályának vezetője, dr. Szabó Krisztina köznevelési referens, valamint több XIII. kerületi oktatási intézmény reprezentánsa is.

Holopné Schramek Kornélia alpolgármester asszonyyA résztvevőket Holopné Schramek Kornélia alpolgármester üdvözölte, ráirányítva a figyelmet a tanácskozás megrendezésének körülményeire, aktualitására is: A mai konferencián a helyi gyermekvédelemről beszélünk. E téma kiemelt jelentőségét többek között az adja, hogy a szakellátásban egy gyermekotthoni abúzus következtében előállt botránytól hangos a közbeszéd. Nőként, szülőként, érző emberként mérhetetlenül felháborított a kialakult helyzet mondotta bevezetőjében Holopné Schramek Kornélia, emlékeztetve arra, hogy az ügy lényeges körülményei máig nem ismeretesek. Önkormányzatunk évente vizsgálja a helyi gyermekvédelmi rendszer működését és határozottan mondhatom, hogy elkötelezettek vagyunk és felelősnek érezzük magunkat a gyermekjóléti alapellátások magas színvonalú biztosításáért, a feltételek megteremtéséért. Alapvető célnak tekintjük, hogy minél kevesebb gyermek kerüljön szakellátásba, minél több gyermek nevelkedjen saját családjában és mindaddig adjuk meg a lehetőséget a családoknak, amíg a szülők, a családi környezet a gyermek testi, lelki, szellemi fejlődését biztosítani tudják. Ezúton szeretném megköszönni a jelenlévő jelzőrendszeri tagoknak az elmúlt években kifejtett áldozatos tevékenységét.

Az elhangzottakat követően Németh Borbála, a tanácskozást rendező intézmény vezetője adott tájékoztatást a Prevenciós Központ tevékenységéről, a gyermekvédelmi területen folytatott munka helyzetéről, majd Lakat Kornélia szakmai vezető beszámolóját hallgatták meg az egybegyűltek a bölcsődékben folytatott gyermekvédelmi tevékenységről. Mint elhangzott, a bölcsődei szakemberek nem „megmondó emberek” akarnak lenni, hanem a segíteni akarás vezérli tevékenységüket. Az előadó aggasztónak nevezte, hogy a jelzések többségére családon belüli erőszak miatt került sor, és felhívta a figyelmet arra, hogy folyamatosan emelkedik a sajátos nevelési igényű gyermekek száma a városrész bölcsődéiben.

Erdélyi Nóra Egyesített Óvodák vezetőjeA következő előadó Erdélyi Nóra, az Egyesített Óvoda intézményvezetője volt, aki többek között arról tájékoztatta a jelenlévő gyermekvédelmi szakembereket, hogy az elmúlt egy évben 30%-kal nőtt az óvodákba járó autista gyermekek száma. A leggyakrabban tapasztalt problémák között a válásokhoz, a rendezetlen szülői felügyelethez tartozó konfliktusokat, új területként a túlsúlyos és az étkezési zavarral küzdő, valamint a digitális eszközhasználat miatt veszélyeztetett gyermekek növekvő esetszámát említette az Egyesített Óvoda vezetője, majd ismertette a jelenlévőkkel a 2023-2028. évi Egységes Nevelési Program legfontosabb célkitűzéseit. Beszámolója végén Erdélyi Nóra hangsúlyozta, hogy soha nem engedhetjük el egyetlen kisgyermek kezét sem.

Szedmák Eszter, a HÍD Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője az intézményben folyó gyermekvédelmi tevékenység sajátosságairól szólva elmondta, hogy évről-évre nő az orvosi ellátást igénylő pszichés-mentális problémával küzdő kamaszok száma, ami leginkább a családok szétesésére, a válások magas arányára, a családtagok elmagányosodására vezethető vissza. Az álláskeresők érdekében végzett munka eredményeiről, új módszereiről történt tájékoztatást követően az előadó örömmel említette meg, hogy 2023-ban minden korábbinál több adomány érkezett az intézményhez a szükséget szenvedők megsegítése érdekében.

A következő előadó, Speizer Mónika szakmai vezető arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy gyermekvédelmi területen töltött 23 éves munkája során megbizonyosodott arról: a gyermekvédelem minőségét, eredményességét alapvetően határozza meg a jelzőrendszer működése. Mint elhangzott, Magyarországon az elmúlt esztendőben 110.000 veszélyeztetett kiskorú élt, a legtöbben Borsodban és Budapesten. A kerületi gyermekvédelmi intézményekhez 2023 évben 1300 intézkedést kiváltó jelzés érkezett. Évek óta folyamatosan növekszik a védelembe vett gyermekek száma – mondotta az előadó, emlékeztetve arra, hogy az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi rendszer szolgáltatásai ingyenesek, és nincs várólista sem.

Gáll Aletta tanácsadóGáll Aletta mentálhigiénés tanácsadó pár-, és családkonzultáció tárgyú előadásában arról beszélt, súlyos problémákat okoz, hogy a legtöbbször akkor fordulnak szakemberhez az érintettek, amikor már nagyon elmérgesedett a családon belüli helyzet. A probléma mértékét jelzi, hogy Magyarországon a KSH adatai szerint egyetlen év alatt (a legutóbbi adat 2022. évi) 22%-kal nőtt a válások, 11%-kal csökkent a házasságkötések száma. A Prevenciós Központban biztosított kapcsolati segítség keretén belül rendszeresen foglalkoznak a problémás egyénekkel és családokkal – kivéve azt az időszakot, amelynek során perben kívánják érvényesíteni elképzeléseiket korábbi családtagjaikkal szemben.

A tanácskozás utolsó előadója, Szabó Henriett a Prevenciós Központban működő Tanoda létrehozásának jogi alapjáról, az érintettek köréről, a tanodai szolgáltatás módszereiről, csoportjairól és célkitűzéseiről adott tájékoztatást. A tanodában folyó munka lényegét egy régi bölcseleten keresztül érzékeltette: munkatársaival azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy ne csak halat adjanak a foglalkozásokat látogató gyerekeknek, de megtanítsák őket a háló használatára is. Mint elhangzott, a Tanoda az általános iskolás korosztályra összpontosítja tevékenységét, de már van érettségire felkészítő csoportjuk is. Szabó Henriett egy kisfilm vetítésével zárta előadását, amely a Tanoda egy éves születésnapja alkalmából készült, és amelyben a tanodás gyerekek beszélnek arról, hogy miért szeretnek ebbe a közösségbe járni.

A Prevenciós Központ által megrendezett 2024. évi Gyermekvédelmi tanácskozás a hallgatóságban helyet foglaló szakemberek kérdéseinek megválaszolásával, majd Németh Borbála intézményvezető zárszavával fejezte be munkáját.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj