XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2023/10/20/a-kornyezetvedelmi-program-regi-es-uj-feladatai/

Témák A-Z

A Környezetvédelmi Program régi és új feladatai

2023. október 20. Környezetvédelmi hírek

2023. október 5-én a Képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta a 2018–2023 közötti Környezetvédelmi-fenntarthatósági Programról szóló beszámolót, illetve a 2023–2029 közötti időszakra vonatkozó új Környezetvédelmi Programot tervezetét. A kerületi önkormányzat – a 1995. évi LIII. törvény előírásai alapján – köteles önálló környezetvédelmi programot kidolgozni, és gondoskodni a feladatok megvalósításáról. A 2018–2023-as Környezetvédelmi-fenntarthatósági programban olyan konkrét feladatokat határoztunk meg, amelyek a Klímastratégiában kitűzött célok eléréséhez is szükségesek. Képviselő-testületünk 2020 októberében fogadta el a kerület aktuális Klímastratégiáját (2020–2024), amely a korábbi stratégia tapasztalatainak figyelembevételével és a Klímabarát Települések Szövetsége által kidolgozott ajánlás alapján készült. Az új Környezetvédelmi Program folytatja a korábbi célkitűzéseket – összhangban a XIII. Kerület Hosszú távú Fejlesztési Koncepciójával, az Integrált Településfejlesztési Stratégiával, a Lendületben 2.0 ciklusprogrammal és az ágazati programokkal.

A 2018–2023-as időszakban egyre inkább éreztük a klímaváltozás káros hatásait, a szélsőséges időjárási viszonyokat, az évszakok közti átmenet eltűnését, az enyhe teleket és forró nyarakat. Olyan folyamatnak vagyunk elszenvedői, amelyek az emberi tevékenységgel függenek össze.

Mivel a Környezetvédelmi-fenntarthatósági programunk 2018-as elfogadása óta tovább szűkült az önkormányzatok feladat- és hatásköre, szembesültünk azzal: egyes célok már nem valósíthatók meg az önkormányzat eszközeivel.

Ezzel együtt a programunk célkitűzései teljesültek. Röviden összegezzük ezeket.

A közlekedésszervezésben hozott döntésekkel, a forgalomcsillapított övezetek bővítésével, a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével, az aktív mikromobilitási eszközök elterjedésével hozzájárultunk a levegő minőségének javításához. A közlekedési módokban preferált gyalogos, kerékpáros, tömegközlekedési, egyéni gépjármű használati prioritási sorrend a jövőbeni célok elérését szolgálja.

Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 1,3 millió négyzetméter kerületi zöldterület, több mint 31 ezer fasori és parki fa gondozása, üzemeltetése mellett – a környezettudatosságra nagy hangsúlyt helyezve – tovább fejlesztettük a kerületi zöldfelületeket. A legnagyobb növekedést a Vizafogó park és a Thurzó park megépítésével értük el két korábbi építési telek helyén. Újlipótvárosban a Katona József utca, a Csanády utca, a Wein János park átalakításával, a Gergely Győző utca felújításával, a Márquez park bővítésével és felújításával bővítettük a zöldfelületeket, ezzel csökkentve a nyári hősziget hatás intenzitását.

Az intézményfejlesztések terén eddig is élen jártunk a környezettudatos, megújuló energiát is magába foglaló beruházások megvalósításában, a passzív technológia alkalmazásában. Minden intézményünk rendelkezik energiamegtakarítási intézkedési tervvel. Az elmúlt években megújult a Gogol utcában a Hétszín Tagóvoda és Szivárvány bölcsőde, a Gyöngyösi utcában a Csicsergő Tagóvoda, az Angyalföldi úton a Napraforgó Bölcsőde. Folyamatban van a Gyöngyösi sétányon az ország első smart óvodájának építése és a Madarász Viktor utcai Nyitnikék Tagóvoda rekonstrukciója. Átadtuk a Jász utca 72. szám alatti passzív jellegű 35 lakásos lakóépületet, és épül a Petneházy utca 90. szám alatt egy újabb 68 lakásos önkormányzati bérház. A 10 éves intézményfelújítási programon túl a Képviselő-testület 2022 decemberében elfogadta energetikai korszerűsítési programját. A társasházak, lakásszövetkezetek felújításához biztosítottuk a kamatmentes támogatást, ezzel a magántulajdonban lévő ingatlanok korszerűsítéséhez járultunk hozzá.

A köztisztaság javítása érdekében járdatakarító gépeket vásároltunk. Átfogó köztisztasági akciókat szerveztünk és gondoskodtunk az illegálisan kihelyezett hulladékok folyamatos elszállításáról. A társasházak részére magasnyomású járdatakarító gép beszerzésére írtunk ki pályázatot. Több mint 400 ebürülékgyűjtő edény ürítését láttuk el, az őszi lombgyűjtési akció keretében ingyenesen biztosítottuk a gyűjtőzsákokat a lakosság részére, megszerveztük évente két alkalommal a veszélyeshulladék-gyűjtést.

Budapest Főváros XIII. Kerület Építési Szabályzatáról szóló rendeletnek az elmúlt években elfogadott módosításaival az irodafejlesztések esetén a zöldhomlokzatok, zöldfelületek kialakításának kötelezettsége bővült, a lakófejlesztések esetén a zöldfelületi minimumok bővítésére került sor. A lakáspiaci fejlesztések hatására a jó műszaki állapotú, korszerű energiafelhasználású épületek aránya növekszik a kerületi lakásállomány egészében, melynek eredményeként a lakásállomány által kibocsájtott környezetterhelés csökken.

A Környezetvédelmi Alap forrásait felhasználva gondoskodtunk a tavaszi és őszi fatelepítésekről, az újonnan telepített fák fenntartásáról, a társasházaknak, lakásszövetkezeteknek szóló környezetvédelmi és udvarzöldítési pályázatok kiírásáról, a gyermekeknek szóló szemléletformáló programok megszervezéséről. A szemléletformálást szolgálta a lakossági levegőminőség-mérő eszközök beszerzésére vonatkozó pályázat kiírása, levegőminőség-mérő eszközök telepítése az óvodákba, a zöld szemlélet a bölcsődei, óvodai nevelés programokban, a lakossági zöldterület védnökségi pályázat, a közterületi önkormányzati rendezvényeken, a lakóközösségi napokon megjelenő „zöld sátor” és az évente kétszer megszervezett bringásreggelik.

A XIII. kerület 2020-ban a Klímabarát Települések Szövetsége által először meghirdetett pályázaton Klímabarát Díjat nyert. Ezt az elismerést a klímavédelmi tevékenységének összességéért ítélték oda kerületünknek. Nemcsak szlogen, hogy az önkormányzat tevékenységének minden területén érvényesülnek a klímavédelmi szempontok.

Az új Környezetvédelmi Program folytatja a korábbi célkitűzéseket. A törvény által meghatározott helyi önkormányzati feladatok között van, amit a kerület saját hatáskörben tud teljesíteni, más feladatok a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartoznak.

A zöldfelület gazdálkodási és a köztisztasággal kapcsolatos feladatok továbbra is prioritást élveznek. A légszennyezettség-csökkentéshez lokális intézkedésekkel, energetikai felújításokkal tudunk hozzájárulni, ugyanakkor a célok eléréséhez nélkülözhetetlen a többi önkormányzat ez irányú tevékenysége és a lakosság aktív együttműködése. A zajterhelés csökkentésében, különösen a repülőgépek okozta zajok csökkentésében nélkülözhetetlen a jogalkotó, a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi, agglomerációs önkormányzatok együttműködése. A hulladékgazdálkodás területén bevezetett új szabályok gyakorlati tapasztalatait értékelve kell megfogalmazni az új feladatokat. A Kerületi Építési Szabályzat jövőbeli módosítása során vizsgálni kell a zöldfelületekkel kapcsolatos előírások további szigorításának, a megújuló energia használatának ösztönzési lehetőségeit, és azt is, mely területeken lehet bővíteni az egyes, fejlesztés előtt álló tömbökben a közforgalom számára megnyitott zöldfelületek kialakítási kötelezettségének az előírását. Ösztönözni kell a barnamezős, rozsdaövezeti területek megújulását.

Az új program is összhangban van a XIII. Kerület Hosszú távú Fejlesztési Koncepciójával, az Integrált Településfejlesztési Stratégiával, a Lendületben 2.0 ciklusprogrammal és az ágazati programokkal.

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj