XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2023/02/28/tiszta-utca-rendes-haz-nyertes-palyazok/

Témák A-Z

Tiszta utca, rendes ház: nyertes pályázók

2023. február 28. Környezetvédelmi hírek

Közterületeink rendje és tisztasága alapvetően befolyásolja a lakosság közérzetét, biztonságérzetét, a kerület arculatát. A Fővárosi, a kerületi önkormányzat, valamint a lakók hármas együttműködésén is múlik a köztisztaság. A kerületi lakóközösségeket ebben 2019 óta segíti a Tiszta utca, rendes ház program is. A tavalyi pályázaton 21 társasház vett részt. Vállalták, hogy az ingatlan előtti járdát, zöldsávot és útpadkát rendszeresen tisztán tartják a jogszabályi előírásoknak megfelelően a pályázati időszakban. A múlt év leggondosabb közösségeit az önkormányzat díjakkal ismerte el, amelyeket ma ünnepélyes keretek között vehettek át a Polgármesteri Hivatal üléstermében.

Dr. Tóth József polgármester átadja a díjat

 

A lakószövetkezetek, társasházak, illetve közös képviseletet ellátó szervezetek jogszabályban rögzített feladata az épületük előtti járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, hóeltakarítása és síkosságmentesítése. A Tiszta utca, rendes ház pályázat célja a közterületek tisztán tartása és gyommentesítése mellett a lakóközösségek jogszabályi kötelezettségeinek tudatosítása, az önkéntes jogkövető magatartás kialakítása, ösztönzése, a köztisztasági problémák hatékonyabb kezelése, a közterületek üzemeltetője és a lakóközösségek közötti kapcsolattartás és együttműködés erősítése.

A 2022-es Tiszta utca, rendes ház pályázaton 21 társasház indult: közösségeik átlagon felüli energiát és időt fordítottak a pályázati felhívásban foglaltak maradéktalan betartására és környezetük gondozására, ápolására – példát mutatva a többi társasház, lakóközösség számára. Mindegyik kapott pénzbeli díjazást.

A pályázatban vállalt köztisztasági feladatok ellenőrzését és dokumentálását a Közszolgáltató Zrt. végezte havonta legalább egy alkalommal a pályázati időszak alatt, előre nem egyeztetett időpontban. Pontozta a pályázatokat, majd az adott pontszámok alapján alakult ki a sorrend a 21 társasház között.

Az első három helyezett kiemelkedően teljesített. Nagy gondot fordítottak a járdafelületek és zöldsávok takarítására, a gyommentesítésre. Együttműködésük a pályázat időtartama alatt példaértékű volt. Az ellenőrzések alkalmával egyetlen kivételtől eltekintve minden esetben maximális pontszámot kaptak.

Első helyen végzett a Dagály utca 20-22. közössége: 400 ezer forint a díjazásuk. Második lett a Dagály utca 16-18., harmadik a Jász utca 97.; mindketten 350-350 ezer forintot nyertek el.

További díjazottak:

 1. Dagály utca 17-19. – 300 000 forint
 2. Katona József utca 27. – 300 000 forint
 3. Kassák Lajos utca 45-49. – 300 000 forint
 4. Hollán Ernő utca 22. – 250 000 forint
 5. Radnóti Miklós utca 19/B – 150 000 forint
 6. Budai Nagy Antal utca 3. – 150 000 forint
 7. Kresz Géza utca 51. – 150 000 forint
 8. Radnóti Miklós utca 25. – 150 000 forint
 9. Röppentyű utca 21-29., Petneházy utca 28-32. – 150 000 forint
 10. Reitter Ferenc utca 97/B-99. – 150 000 forint
 11. Tátra utca 5/D – 150 000 forint
 12. Pannónia utca 116. – 150 000 forint
 13. Csanády utca 19. – 150 000 forint
 14. Frangepán utca 53. – 100 000 forint
 15. Övezet utca 4. – 100 000 forint
 16. Tutaj utca 1/E – 100 000 forint
 17. Jász utca 70. – 50 000 forint
 18. Szent László út 100/A – 50 000 forint

 

Még lehet jelentkezni az idei pályázatra

Az idei Tiszta utca, rendes ház pályázat beadási határideje: 2023. március 17. A pályázatok befogadása a jelentkezés sorrendjében történik. A pályázaton – az előző évekhez hasonlóan – maximum 80 lakóközösség, XIII. kerületi társasházak, lakásfenntartó szövetkezetek vehetnek részt. Nem indulhat a pályázaton olyan társasház és lakásfenntartó szövetkezet, amely nem számolt el a korábban elnyert önkormányzati pályázati támogatással.

A pályázat keretösszege: 4 millió forint; maximum 400 ezer, minimum 50 ezer forint nyerhető el.

Az idei pályázati lehetőségekről minden közös képviselőt levélben is értesített az önkormányzat.

További információk: https://kozszolgaltato.bp13.hu/tevekenysegeink/palyazatok/tiszta-utca-rendes-haz-2023/

Tiszta utca rendes ház oklevelek

Kinek mi a feladata a közterületek tisztán tartásában a kerületben?

A közutak felületét a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a BKM Nonprofit Zrt. FKF Köztisztasági Divíziója köteles takarítani.

Az ingatlanok előtti járda és zöldsáv tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, hóeltakarítása és síkosságmentesítése az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) a kötelezettsége.

A kerületi önkormányzat a saját tulajdonában lévő ingatlanok előtti járda és zöldfelület takarításáról gondoskodik (az ingatlanüzemeltető révén), illetve feladata a kerületi parkok rendben tartása.

A XIII. kerületi Önkormányzat saját hatáskörén is túlmutató feladatokat vállal át.

A társasházak takarítási kötelezettségébe nem tartozó járdákat (17.210 m2) havi rendszerességgel, a díszburkolatos sétányainkat (38.005 m2) heti rendszerességgel takarítjuk.

Az évente két alkalommal megtartott köztisztasági, valamint lombgyűjtési akcióinkkal a kerület valamennyi járdáját és zöldsávját takarítjuk.

Folyamatosan gondoskodunk a kerület közterületeire illegálisan kirakott hulladék felszámolásáról.

A kerületben 416 kutyaürülék-gyűjtőedényt, 21 kutyafuttatót és 16 kutya illemhelyet üzemeltetünk. 2022-ben 107 ezer ebürülék-gyűjtőzsákot rendeltünk; 265 ezer forintba került. Idén 120 ezer környezetbarát zacskót szereztünk be, amelyek lebomlást segítő adalékanyagot tartalmaznak; ennek összköltsége 670 ezer forint volt.

Kiemelt figyelemmel kísérjük a köztisztasági feladatok ellátásával megbízott FKF Köztisztasági Divíziónak a kerületünkben folytatott tevékenységét. A mindennapos feladatellátáson túl közös takarítási projekteket szervezünk átfogó köztisztasági és rendészeti akció, illetve „Faltól falig” takarítási akció keretén belül. Utóbbi idén már kilenc alkalommal lesz: havonta egyszer márciustól novemberig.

Az önkormányzat a lakosság bevonásával is szervez különféle köztisztasági akciót. Ilyen volt például a múlt évben minden választókörzetben a „Söprögessünk mind a magunk járdáján!” projekt hét alkalommal.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj