XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2022/07/15/telepulesi-tamogatasok/

Témák A-Z

Települési támogatások

2022. július 15. - Frissítve Szociális hírek

Az alábbiakban mutatjuk be Önkormányzatunk által a legrászorultabbak részére biztosított támogatási formákat, melyek enyhíthetik a rezsicsökkentés módosításának negatív hatásait.

Települési támogatás közüzemi díjhátralék részbeni átvállalására

 • akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71 250 Ft) és a vagyonnal nem rendelkezik;
 • akinek fizetési nehézségei a benyújtott igazolások alapján valószínűsíthető, hogy átmenti jellegűek, vagy tartozását az önrész befizetésének vállalásával teljes mértékben ki tudja egyenlíteni;
 • aki vállalja együttműködési megállapodás kötését a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központjával;
 • akinek a lakásfenntartáshoz kapcsolódó közüzemi díjtartozásainak összege a 200 000 Ft-ot nem haladja meg;
 • aki a tartozás kiegyenlítése érdekében az önrészt – amely nem lehet kevesebb, mint az összes díjtartozás 50%-a -, ezt meghaladó mértékben vállalja.

Települési támogatás – Létfenntartási gondok enyhítésére

Rendkívüli Települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (tárgy évben 57 000 Ft.), és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud.

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg természetbeni támogatás formájában  annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át ( 114 000.-Ft), és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud.

 

Települési támogatás – Lakhatás támogatása – közüzemi díj támogatása

Közüzemi díj támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át ( 71,250.-Ft), egyedül élő esetében a 300%-át ( 85,500.-Ft).

 

Települési támogatás – Lakhatás támogatása – lakbér hozzájárulás

Lakbér-hozzájárulás állapítható meg annak az önkormányzati lakás bérlőjének, lakáshasználónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át ( 71,250.-Ft), egyedül élő esetében a 300%-át ( 85,500.-Ft).

 

Települési támogatás – Lakhatás támogatása – fűtési támogatás

Fűtési  támogatás állapítható meg annak a bérlőnek, tulajdonosnak, aki nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíj korhatárt  betöltötte; vagy annak aki saját háztartásában legalább 3 kiskorú vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató és önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermeket tart el; feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át ( 128,250.-Ft). egyedül élő esetében 600%-át ( 171,000.-Ft) és egyéb lakhatási támogatásban nem részesül.

 

Települési támogatás – lakás karbantartás

A bizottság a pályázat elbírálása során figyelembe veszi, hogy a támogatás orvos szakértői szerv által kiadott szakértői vélemény alapján akadálymentesített lakókörnyezet kialakításához; festéshez, mázoláshoz, burkoláshoz; elektromos hálózat, vízvezeték-hálózat cseréjéhez, javításához; nyílászáró cseréjéhez nyújtható.
A pályázati adatlapot Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális és Köznevelési Osztályán lehet benyújtani egész évben folyamatosan.
Eredményes pályázat esetében a támogatás összege nem haladhatja meg az 500.000 forintot, de legfeljebb a tényleges költségek 50%-át.

 

Kamatmentes felújítási támogatás

Társasházak és lakásszövetkezetek részére kamatmentes felújítási támogatást biztosítunk, mely fordítható energiahatékonysági munkák elvégzésére. Az elmúlt 26 évben közel 3 milliárd forinttal támogattuk a társasházak és lakásszövetkezetek megújítását, összesen 48.000 albetétet érintve.

A létfenntartási gondok enyhítéséhez űrlapot itt, míg a lakhatási támogatás űrlapját itt tölthetik le.

2015. évben az Energiaklub energia-tanácsadó képzésén 50 munkatársunk vett részt. Ennek keretében egyedi, lakásra és családra „szabott”, egyszerű spórolási és felújítási ötleteket adtak át, amelyeket a szakmai munkánk során alkalmaztunk. A lakhatási támogatások megállapítása során a támogatottak vállalták az ebben való részvételt. A tanácsadáson túl az energiával való takarékosságot biztosító eszközöket is átadtunk. Minden évben az új kérelmezők esetén kerül sor a tanácsadásra.

A jelenlegi körülmények megerősítették bennünk, hogy a szociális munka keretében meg kell erősíteni a tanácsadói tevékenységünket. Ismételten felajánljuk a családra „szabott”, egyszerű spórolási és felújítási ötletek átadását, azaz kis odafigyeléssel milyen módon csökkenthető energiaszámlák. Ismételten szervezünk szemléletformálási programokat az energiatudatos és fenntartható energiafogyasztás népszerűsítése érdekében.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj