XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/2022/07/15/telepulesi-tamogatasok/

Témák A-Z

Települési támogatások

2022. július 15. - Frissítve Szociális hírek

Az alábbiakban mutatjuk be Önkormányzatunk által a legrászorultabbak részére biztosított támogatási formákat, melyek enyhíthetik a rezsicsökkentés módosításának negatív hatásait.

Települési támogatás közüzemi díjhátralék részbeni átvállalására

  • akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71 250 Ft) és a vagyonnal nem rendelkezik;
  • akinek fizetési nehézségei a benyújtott igazolások alapján valószínűsíthető, hogy átmenti jellegűek, vagy tartozását az önrész befizetésének vállalásával teljes mértékben ki tudja egyenlíteni;
  • aki vállalja együttműködési megállapodás kötését a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központjával;
  • akinek a lakásfenntartáshoz kapcsolódó közüzemi díjtartozásainak összege a 200 000 Ft-ot nem haladja meg;
  • aki a tartozás kiegyenlítése érdekében az önrészt – amely nem lehet kevesebb, mint az összes díjtartozás 50%-a -, ezt meghaladó mértékben vállalja.

Települési támogatás – Létfenntartási gondok enyhítésére

Rendkívüli Települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (tárgy évben 57 000 Ft.), és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud.

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg természetbeni támogatás formájában  annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át ( 114 000.-Ft), és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud.

 

Települési támogatás – Lakhatás támogatása – közüzemi díj támogatása

Közüzemi díj támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át ( 71,250.-Ft), egyedül élő esetében a 300%-át ( 85,500.-Ft).

 

Települési támogatás – Lakhatás támogatása – lakbér hozzájárulás

Lakbér-hozzájárulás állapítható meg annak az önkormányzati lakás bérlőjének, lakáshasználónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át ( 71,250.-Ft), egyedül élő esetében a 300%-át ( 85,500.-Ft).

 

Települési támogatás – Lakhatás támogatása – fűtési támogatás

Fűtési  támogatás állapítható meg annak a bérlőnek, tulajdonosnak, aki nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíj korhatárt  betöltötte; vagy annak aki saját háztartásában legalább 3 kiskorú vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató és önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermeket tart el; feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át ( 128,250.-Ft). egyedül élő esetében 600%-át ( 171,000.-Ft) és egyéb lakhatási támogatásban nem részesül.

 

Települési támogatás – lakás karbantartás

A bizottság a pályázat elbírálása során figyelembe veszi, hogy a támogatás orvos szakértői szerv által kiadott szakértői vélemény alapján akadálymentesített lakókörnyezet kialakításához; festéshez, mázoláshoz, burkoláshoz; elektromos hálózat, vízvezeték-hálózat cseréjéhez, javításához; nyílászáró cseréjéhez nyújtható.
A pályázati adatlapot Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális és Köznevelési Osztályán lehet benyújtani egész évben folyamatosan.
Eredményes pályázat esetében a támogatás összege nem haladhatja meg az 500.000 forintot, de legfeljebb a tényleges költségek 50%-át.

 

Kamatmentes felújítási támogatás

Társasházak és lakásszövetkezetek részére kamatmentes felújítási támogatást biztosítunk, mely fordítható energiahatékonysági munkák elvégzésére. Az elmúlt 26 évben közel 3 milliárd forinttal támogattuk a társasházak és lakásszövetkezetek megújítását, összesen 48.000 albetétet érintve.

A létfenntartási gondok enyhítéséhez űrlapot itt, míg a lakhatási támogatás űrlapját itt tölthetik le.

2015. évben az Energiaklub energia-tanácsadó képzésén 50 munkatársunk vett részt. Ennek keretében egyedi, lakásra és családra „szabott”, egyszerű spórolási és felújítási ötleteket adtak át, amelyeket a szakmai munkánk során alkalmaztunk. A lakhatási támogatások megállapítása során a támogatottak vállalták az ebben való részvételt. A tanácsadáson túl az energiával való takarékosságot biztosító eszközöket is átadtunk. Minden évben az új kérelmezők esetén kerül sor a tanácsadásra.

A jelenlegi körülmények megerősítették bennünk, hogy a szociális munka keretében meg kell erősíteni a tanácsadói tevékenységünket. Ismételten felajánljuk a családra „szabott”, egyszerű spórolási és felújítási ötletek átadását, azaz kis odafigyeléssel milyen módon csökkenthető energiaszámlák. Ismételten szervezünk szemléletformálási programokat az energiatudatos és fenntartható energiafogyasztás népszerűsítése érdekében.

Vissza

Díjaink, elismeréseink