XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2020/02/11/angyalzold-3-0/

Témák A-Z

AngyalZÖLD 3.0

2020. február 11. Környezetvédelmi hírek

A XIII. Kerületi Önkormányzat 2019 és 2024 közötti integrált, stratégiai és gazdasági ciklusprogramjának elnevezése – Lendületben 2.0 – arra is utal: a kerület épít a korábbi, Lendületben a XIII. kerület című koncepció eredményeire, megtartja annak fejlesztő és innovatív szemléletét, ugyanakkor új célokkal és feladatokkal igazodik az új kihívásokhoz. A kerületfejlesztési és kerületüzemeltetési program kiemelt célként határozta meg a zöld és tiszta közterületek fenntartását és üzemeltetését, ennek részeként a közterületi igények színvonalas teljesítését, a közterületek szabadidős, rekreációs, valamennyi generációt kiszolgáló funkcióinak megteremtését, a környezeti ártalmak, különösen a levegő szennyezése és a zaj okozta gondok enyhítését, a zöldfelületek nagyságának bővítését, és nem utolsósorban a tisztább közterületek, parkok és játszóterek igényesebb üzemeltetését.

A XIII. Kerületi Önkormányzat 2008-ban alkotta meg zöldhálózat fejlesztési stratégiáját, az AngyalZÖLD programot, amelyet 2014-ben a közterületek egészére kiterjedő komplex stratégiává bővített AngyalZÖLD+ néven. Az AngyalZÖLD mára elismert branddé vált az itt élők körében éppen úgy, mint szakmai körökben. Az AngyalZÖLD újabb fejezete alkalmazkodik korunk újabb környezeti és társadalmi kihívásaihoz.

Az AngyalZÖLD 3.0 – 2019-2024 integrált közterületi program küldetése az épített és természeti környezet harmóniáját, az emberek életminőségét javító, a közösség igényeihez folyamatosan alkalmazkodó, akadálymentes, a klímaváltozás kihívásaira reagáló, okos közterületi és zöldhálózati rendszer kialakítása és működtetése.

A korábbi prioritások megtartása mellett új szempontrendszert is fogunk érvényesíteni: a közterületek színvonalas üzemeltetése, a létrehozott értékek megőrzése; klímavédelem, a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás, ökologikus zöldfelület gazdálkodás; az egyetemes tervezés szempontrendszerének tudatos alkalmazása, a közterületek akadálymentes használatának biztosítása, a használók adottságaitól, korától, nemétől független módon a közterületi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása; a közúthálózati, forgalomtechnikai fejlesztések során a használat biztonságosságának növelése, balesetmegelőzés.

A partnerség továbbra is a stratégia kulcsa: az önkormányzat – miként az előző években is – kiemelt figyelmet fordít az itt élők véleményére, partnerségre törekszik a civil szervezetekkel, tehát a közúthálózat, a zöldhálózat fejlesztésének és fenntartásának feladatait is az érintettekkel együttműködésben végezzük.

A program megvalósítása során a korszerű városirányítás eszközeit okos város technológiák alkalmazásával bővítjük, ezzel biztosítva, hogy kerületünk közterületi rendszere, az általa kínált közterületi, rekreációs szolgáltatások üzemeltetése költséghatékonyabbá, az ezekkel kapcsolatos információk jobban hozzáférhetővé váljanak.

A javaslatok megfogalmazásakor figyelembe vettük a fővárosi Budapest 2030 stratégia kerületre vonatkozó elképzeléseit és a kerületi Hosszú távú Fejlesztési Koncepció (BP13-2033) 2019 évi felülvizsgálatát, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 2016-ban aktualizált prioritásait és programjait is. A dokumentum illeszkedik a kerület Klímastratégiájában (2017-2020) megfogalmazott célokhoz és programokhoz, illetve a Budapest Zöld Infrastruktúra Koncepciójához (2017), a kerületi és a budapesti mobilitási tervhez.

Programunkhoz a lakosság és a következő szervezetek véleményét kértük: XIII. Kerületi Civil Kerekasztal, Magyar Faápolók Egyesülete, Magyar Tájépítészek Szövetsége, Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, Eb Óvó Egyesület, Magyar Kerékpáros Klub.

Csak néhány zöld fejlesztési irányt említünk itt. Éves faültetési programot dolgoz ki az önkormányzat, bővíti a talajvizes öntözőhálózatot éppúgy, mint a köztisztaságot szolgáló kapacitásokat, újabb munkamódszerek bevezetésével támogatja a közösségi terek rendjét, tisztaságát, folytatja a Rákos-patak melletti és a Duna parti fejlesztéseket, a lakótelepi komplex közterületi felújításokat, fokozatosan megvalósítja az Újlipótvárosi Mobilitási Tervben megfogalmazott célokat, folytatja, támogatja a kerékpáros közlekedési infrastruktúra további fejlesztését és a felelős állattartást.

Az önkormányzati beruházásoknál a megújuló energia felhasználását előtérbe helyezik, tovább alkalmazzák a XIII. kerületben a passzív-megoldásokat, az ökológiai lábnyom csökkentését szolgáló eszközöket, berendezéseket, módszereket. Az önkormányzat a társasházak számára támogatást nyújt a megújuló energia felhasználásához. Kidolgozza a civil szervezetek, helyi közösségek Környezetvédelmi Alapból történő támogatási rendszerét. Felülvizsgálja az önkormányzat Klímastratégiáját.

Mindezen túl az önkormányzat – bevonva az kerületben élőket – keresi azokat a jó gyakorlatokat, amelyekkel a közterületek rendjét érintő, a köztisztasággal kapcsolatos kedvezőtlen magatartási formák csökkenthetők, az illegális hulladék kihelyezések megszüntethetők.

Általánosan jellemző, hogy állami és nem önkormányzati feladatok ellátását a lakosság a kerületi önkormányzattól várja el. Az elmúlt ciklusban olyan feladatokat vállalt magára a XIII. Kerületi Önkormányzat, amelyet állami, fővárosi szervezeteknek kellett volna ellátniuk. A helyi lakosságért érzett felelősség tudatában saját forrást biztosított az önkormányzat köztisztasági, közbiztonsági, közútkezelési, iskolafelújítási feladatokra.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj