XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/2018/11/06/tenyek-es-adatok-pozsonyi-ut-77-79-szam-alatti-munkateruletrol/

Témák A-Z

Továbbra sem veszélyes az egészségre a K&H bontása

2018. november 06. - Frissítve Környezetvédelmi hírek

Az 1134 Bp. XIII. ker., Pozsonyi út 77-79., hrsz.: 25532 alatti azbesztmentesítési munkálatok II. üteme – azbesztcement palával keveredett bontási törmelék mentesítése – során WESSLING Hungary Kft. független akkreditált környezetanalitikai laboratóriuma által végzett levegőtisztasági mérések eredményeiről az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önöket:

1.        Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 6. § szerint 2019.02.13-án, 2019.02.15-én, 2019.02.18-án, 2019.02.20-án és 2019.02.22-én végzett munkahelyi levegő szállórost mérések mintavételi és fáziskontraszt mikroszkópiás laborvizsgálati jegyzőkönyvei mellékletben találhatók. A vizsgálati eredmények szerint valamennyi mérés idején a szállórost koncentráció mind a négy mérési ponton kimutatási határérték alatti volt
(<0,01 rost/cm3), tehát a munkaterületen azbesztmentesítést végző munkavállalókat érő azbeszt-expozíció nem éri el a 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 7. § szerinti a 0,1 rost/cm3 határértéket; a hivatkozott jogszabálynak megfelel.

2.        A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint 2019.02.08-09-én végzett környezeti levegő 24 órás mintavételi és pásztázó elektronmikroszkópiás laborvizsgálati jegyzőkönyveit mellékletben csatoljuk. A vizsgálati eredmények szerint a mérések idején a krizotil azbeszt koncentráció kimutatási határérték alatti volt (<132 azbesztrost/m3), tehát a munkaterület környezetében tartózkodó személyeket (lakosok, közlekedők, stb.) érő azbeszt-expozíció mértéke nem éri el a 4/2011 (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.2. pontja szerinti 1000 rost/m3 határértéket; a hivatkozott jogszabálynak megfelel.

Mintavételi jegyzőkönyv_1
Mintavételi jegyzőkönyv_2
Mintavételi jegyzőkönyv_3
Mintavételi jegyzőkönyv_4
Mintavételi jegyzőkönyv_5
Mintavételi jegyzőkönyv_6

Vizsgálati jegyzőkönyv_1
Vizsgálati jegyzőkönyv_2
Vizsgálati jegyzőkönyv_3
Vizsgálati jegyzőkönyv_4
Vizsgálati jegyzőkönyv_5
Vizsgálati jegyzőkönyv_6

Az 1134 Bp. XIII. ker., Pozsonyi út 77-79., hrsz.: 25532 alatti azbesztmentesítési munkálatok II. üteme – azbesztcement palával keveredett bontási törmelék mentesítése – során WESSLING Hungary Kft. független akkreditált környezetanalitikai laboratóriuma által végzett levegőtisztasági mérések eredményeiről az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önöket:

1.        Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 6. § szerint 2019.02.06-án, 2019.02.08-án és 2019.02.11-én végzett munkahelyi levegő szállórost mérések mintavételi és fáziskontraszt mikroszkópiás laborvizsgálati jegyzőkönyveit mellékletben csatoljuk. A vizsgálati
eredmények szerint valamennyi mérés idején a szállórost koncentráció mind a négy mérési ponton kimutatási határérték alatti volt (<0,01 rost/cm3), tehát a munkaterületen azbesztmentesítést végző munkavállalókat érő azbeszt-expozíció nem éri el a 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 7. § szerinti a 0,1 rost/cm3 határértéket; a hivatkozott jogszabálynak megfelel.

2.        A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint 2019.01.29-30-án végzett környezeti levegő 24 órás mintavételi és pásztázó elektronmikroszkópiás laborvizsgálati jegyzőkönyveit mellékletben csatoljuk. A vizsgálati eredmények szerint a mérések idején a krizotil azbeszt koncentráció kimutatási határérték alatti volt (<132 azbesztrost/m3), tehát a munkaterület környezetében tartózkodó személyeket (lakosok, közlekedők, stb.) érő azbeszt-expozíció mértéke nem éri el a 4/2011 (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.2. pontja szerinti 1000 rost/m3 határértéket; a hivatkozott jogszabálynak megfelel.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az azbesztcement palával keveredett bontási törmelék kitermelése és válogatása során az egészségre káros azbeszt kiporzás nincs, mert a bontási törmelék kitermelése és válogatása előtt és közben a kiporzást megakadályozó FoamShield habot használunk. Ennek hatékonyságát és eredményességét igazolják a hetente három alkalommal munkaterületen belül végzett 1-órás levegő mintavételek és fáziskontraszt mikroszkópiás vizsgálatok eredményei, valamint a munkaterületen kívül
végzett a 24 órás mintavételek és pásztázó elektronmikroszkópiás vizsgálatok eredményei. Tehát sem a munkaterületen dolgozó munkavállalóinkat, sem a munkaterületen
kívül, annak környezetében tartózkodó személyeket (járókelők, közlekedők, óvodában vagy annak udvarán tartózkodók) nem éri kimutatható azbesztexpozíció; a környezetben tartózkodók teljes biztonságban vannak. A munkavégzés szabályosságát és a munkaterületen valamint a környezetben tartózkodók biztonságát a hatáskörrel rendelkező hatóságok (környezetvédelmi hatóság, munkavédelmi hatóság, építésfelügyelet, önkormányzat) által végzett ellenőrzések is biztosítják.

Mintavételi jegyzőkönyv_1
Mintavételi jegyzőkönyv_2
Mintavételi jegyzőkönyv_3
Mintavételi jegyzőkönyv_4
Vizsgálati jegyzőkönyv_1
Vizsgálati jegyzőkönyv_2
Vizsgálati jegyzőkönyv_3
Összefoglaló

 

Az 1134 Bp. XIII. ker., Pozsonyi út 77-79., hrsz.: 25532 alatti azbesztmentesítési munkálatok II. üteme – azbesztcement palával keveredett bontási törmelék mentesítése – során WESSLING Hungary Kft. független akkreditált környezetanalitikai laboratóriuma által végzett levegőtisztasági mérések eredményeiről az alábbiak szerint tájékoztatást kaptuk:

Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 6. § szerint 2019.01.30-án, 2019.02.01-jén és 2019.02.05-én végzett munkahelyi levegő szállórost mérések mintavételi és fáziskontraszt mikroszkópiás laborvizsgálati jegyzőkönyveit mellékletben csatoljuk. A vizsgálati eredmények szerint valamennyi mérés idején a szállórost koncentráció mind a négy mérési ponton kimutatási határérték alatti volt (<0,01 rost/cm3), tehát a munkaterületen azbesztmentesítést végző munkavállalókat érő azbeszt-expozíció nem éri el a 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 7. § szerinti a 0,1 rost/cm3 határértéket; a hivatkozott jogszabálynak megfelel.

A mérések eredményeiről a DRYCON Hungray Kft. kifüggesztett táblán is tájékoztatja a lakosságot.

Mintavételi jegyzőkönyv 01.30.
Mintavételi jegyzőkönyv 02.01.
Mintavételi jegyzőkönyv 02.05.

Vizsgálati jegyzőkönyv 01.30.
Vizsgálati jegyzőkönyv 02.01.
Vizsgálati jegyzőkönyv 02.05.

 

2019. január 30-i információ:

A Pozsonyi út 77-79., hrsz.: 25532 alatti azbesztmentesítési munkálatok II. üteme – azbesztcement palával keveredett bontási törmelék mentesítése – során WESSLING Hungary Kft. független akkreditált környezetanalitikai laboratóriuma által végzett levegőtisztasági mérések eredményeiről az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önöket:

1.) Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 6. § szerint 2019.01.23-án és 25-én végzett munkahelyi levegő szállórost mérések mintavételi és fáziskontraszt mikroszkópiás laborvizsgálati jegyzőkönyvei a csatolt fajlok között olvashatók. A vizsgálati eredmények szerint a mérések idején a szállórost koncentráció mind a három ill. mind a négy mérési ponton kimutatási határérték alatti volt (<0,01 rost/cm3), tehát a munkaterületen azbesztmentesítést végző munkavállalókat érő azbeszt-expozíció nem éri el a 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 7. § szerinti a 0,1 rost/cm3 határértéket; a hivatkozott jogszabálynak megfelel.

2.) Minden héten egy alkalommal terveznek 24 órás szállórost mintavételt a környezeti levegőből a munkaterületen kívül scanning elektronmikroszkópiás (SEM) vizsgálatra a környezetben tartózkodókat (pl. lakosok, közlekedők, óvodások, stb.) érő expozíció vizsgálata céljára.
A 24 órás mintavétel 2019.01.29-én, kezdődött és jelenleg is folyamatban van. A minta SEM-vizsgálata Németországban történik, ezért az eredmény körülbelül egy hét múlva várható.

A Drycon Hungary Kft.-től kapott legfrissebb jegyzőkönyvek az alábbiakban megtekinthetők.

Mintavételi jegyzőkönyv_1
Mintavételi jegyzőkönyv_2
Vizsgálati jegyzőkönyv 01.23
Vizsgálati jegyzőkönyv 01.25

2019. január 23-i információ:

A veszélyes és nem veszélyes anyagok szétválasztását a Drycon munkatársainak felügyelete mellett végzi a kivitelező, a veszélyesnek nem minősülő törmeléket folyamatosan elszállítják a területről. Eddig kb. 2 m vastagságú réteget távolítottak el. A veszélyesnek minősülő hulladékot a helyszínen gépi és kézi válogatással kezelik. A munkavégzés során a kiporzás megakadályozása érdekében folyamatosan habképző anyaggal permetezik a törmeléket, emellett heti 3 alkalommal egyórás, hetente egyszer 24 órás mintavétellel vizsgálják a levegő azbeszttartalmát. Az aktuális mérési eredményeket folyamatosan közöljük.

Mintavételi jegyzőkönyv 01.14.
Mintavételi jegyzőkönyv 01.17.
Mintavételi jegyzőkönyv 01.18.
Mintavételi jegyzőkönyv 01.21.

Vizsgálati jegyzőkönyv 01.14.
Vizsgálati jegyzőkönyv 01.17.
Vizsgálati jegyzőkönyv 01.18.
Vizsgálati jegyzőkönyv 01.21.

2019. január 04-én tájékoztatást kaptunk az egykori K&H Bank Zrt. azbesztmentesítésével kapcsolatban a DRYCON Hungary Kft.-től. Abban a levélben hivatkoztak az azbesztcement palával keveredett bontási törmelékből végzett mintavételekre, laboratóriumi vizsgálatokra, geodéziai felmérésre, veszélyes és nem veszélyes hulladéktestek térbeli lehatárolására. A hivatkozott vizsgálatok és felmérések dokumentációit tájékoztatásul megküldték részünkre, amelyeket mellékletekkel együtt ezúton közreadunk.

K&H bontás kubatúraszámítás
K&H bontás geodéziai műleírás
Mintavételi jegyzőkönyv
Vizsgálati jegyzőkönyv – azbeszttartalom
Vizsgálati jegyzőkönyv – azbeszt típus

A 2019. január 4-ei tájékoztató  itt olvasható. Ajánljuk figyelmükbe a tájékoztató végén olvasható infografikát.

Önkormányzatunk 2018. október 5. napjától folyamatosan közzé teszi honlapján a részben az önkormányzat által, független szakértőktől megrendelt-, részben pedig  az ingatlan bontását végző cég által elvégeztetett vizsgálatok eredményeit.

Az októberben publikált valamennyi információt ide kattintva nyithatják meg honlapunk látogatói.

November 27-én a következő tájékoztatást kapta az önkormányzat.

A Kör-ker Kft. (javítás után ismét) megküldte az önkormányzatnak a  Pozsonyi út 77-79. sz. alatti bontás környezetében 2018. november 16-án végzett levegő-,  és a 19-én végzett pormintavételen alapuló azbeszttartalom-vizsgálat mérési  jegyzőkönyveit. A jegyzőkönyveket ide, és ide kattintva lehet letölteni honlapunkról.

A levegő minőségének vizsgálatára a bontási tevékenység idején került sor, az ülepedett por mintavételi helyszíneit a hivatalhoz érkezett lakossági javaslatok alapján jelöltük ki.
A mérési eredmények negatívok.
A bontást végző vállalkozó helyszíni képviselőjétől telefonon kapott tájékoztatás szerint jelenleg (és várhatóan egész decemberben) a nem szennyezett bontási törmelék szállítása folyik. A most agyagos földdel és “tiszta” törmelékkel takart, azbeszttartalmú bontási hulladék elszállítására várhatóan január 2. és 16. között kerül majd sor.

__________________________________________________________________________

November 14-én a Pozsonyi út 77-79. ingatlanon lévő irodaház bontását végző kivitelező tájékoztatta az önkormányzatot,  hogy a bontott épület gyenge statikai állapota miatt várhatóan szükség lesz az épület maradványának  irányított, szakszerű bedöntésére. A bedöntést   november 15-16-án tervezik végrehajtani. (A bedöntésre időközben a terveknek megfelelően sor került.)

A Drycon Hungary Kft. cégvezetője 2018. november 10-én két tájékoztató levelet (ide kattintva nyitható meg az első, és itt a második levél), továbbá a legfrissebb mérésekkel kapcsolatos  alábbi feljegyzést, és jegyzőkönyveket továbbította az önkormányzathoz az elmúlt napokban elvégzett munkálatokkal összefüggésben.

Tárgy: Pozsonyi út 77-79. alatti azbesztmentesítés 2018. 11. 07-i   és 09-i munkahelyi levegő mérés eredményei

Az 1134 Bp. XIII. ker., Pozsonyi út 77-79. alatti azbesztmentesítési munkálatok kapcsán WESSLING Hungary Kft. független akkreditált környezetanalitikai laboratóriuma által végzett levegőtisztasági mérések kapcsán az alábbi tájékoztatást adjuk:

1.)     Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 6. § szerint 2018.11.07-én és 2018.11.09-én végzett munkahelyi levegő szállórost mérések mintavételi és fáziskontraszt mikroszkópiás laborvizsgálati jegyzőkönyveit mellékletben csatoljuk.
A vizsgálati eredmények szerint a mérések idején a szállórost koncentráció mind a négy mérési ponton kimutatási határérték alatti volt (<0,01 rost/cm3), tehát a munkaterületen azbesztmentesítést végző munkavállalókat érő azbeszt-expozíció nem éri el a 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 7. § szerinti a 0,1 rost/cm3 határértéket; a hivatkozott jogszabálynak megfelel.

2.)     A következő munkahelyi levegőtisztasági mérés várható időpontja 2018.11.12. hétfő”

A tájékoztatóban említett jegyzőkönyveket ide kattintva nyithatják meg honlapunk látogatói: 1, 2, 3, 4.

————————————————————————————————————————

2018. november 5-én a Drycon Hungary Kft. cégvezetője a következő tájékoztatást adta az önkormányzatnak.

Tárgy: Pozsonyi út 77-79. alatti azbesztmentesítés 2018. 11. 05 – i   munkahelyi levegő mérés eredményei

Az 1134 Bp. XIII. ker., Pozsonyi út 77-79. alatti azbesztmentesítési munkálatok kapcsán WESSLING Hungary Kft. független akkreditált környezetanalitikai laboratóriuma által végzett levegőtisztasági mérések kapcsán az alábbi tájékoztatást adjuk:

1.)     Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 6. § szerint 2018.11.05-én végzett munkahelyi levegő szállórost mérések mintavételi és fáziskontraszt mikroszkópiás laborvizsgálati jegyzőkönyveit mellékletben csatoljuk.
A vizsgálati eredmények szerint a mérések idején a szállórost koncentráció mind a négy mérési ponton kimutatási határérték alatti volt (<0,01 rost/cm3), tehát a munkaterületen azbesztmentesítést végző munkavállalókat érő azbeszt-expozíció nem éri el a 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 7. § szerinti a 0,1 rost/cm3határértéket; a hivatkozott jogszabálynak megfelel.

2.)     A következő munkahelyi levegőtisztasági mérés várható időpontja 2018.11.07. szerda.”

A tájékoztatáshoz mellékelt jegyzőkönyvek itt nyithatók meg: 1, 2.

Szintén a Drycon Hungary Kft. cégvezetőjétől érkezett a következő dokumentum.

Tárgy: Azbesztcement palával keveredett bontási törmelék laboratóriumi vizsgálati eredményei

Az 1134 Pozsonyi út 77-79. alatti egykori K&H Bank Zrt. épület bontása során
korábban képződött, azbesztcement palával keveredett bontási törmelékhalomból – a korábban megküldött monitoring tervnek megfelelően – WESSLING Hungary Kft. független akkreditált Környezetanalitikai Laboratóriuma 6 helyen készített nyílt kutatóárokból méterenként hulladék mintavételezést végzett. Összesen 24 db, egyenként 60 liter térfogatú reprezentatív minta megvételére került sor.
A hulladékmintákból a laboratórium vizsgálta, hogy az egyes minták azbeszttartalma eléri-e vagy meghaladja-e a 0,1 tömeg%-ot, amely fölött az már veszélyes hulladéknak minősül (lásd: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ 48. pont és 1. melléklet 7., 7.1, 7.2 pontok, 6. táblázat 1A kat. karcinogén anyagok).
A vizsgálatok eredménye azt mutatta, hogy a 24 db mintából 8 db minta azbeszttartalma érte el, illetve haladta meg a fenti határértéket.
Mellékletben csatoljuk a mintavételi jegyzőkönyvet, valamint két laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvet (az egyik az azbeszttartalmakat adja meg, míg a másik az azbeszt típusát /valamennyi esetben krizotil/).
A laboratóriumi vizsgálati eredményeket hamarosan feldolgozzuk, és geodéziai felmérést kiegészítjük az alábbiakkal:
*        a bontási törmelék minták azbeszttartalom-vizsgálati eredményei a hossz- és keresztszelvényeken az egyes mintavételi helyek megfelelő mélységeinél feliratozásra kerülnek
*        felrajzoljuk a 0,1% határérték feletti azbeszt-szennyezettségű veszélyes hulladéktesteket és az ez alatti nem veszélyes hulladéktestek becsült határvonalait
*        műszaki becsléssel megadjuk a veszélyes és nem veszélyes hulladéktestek térfogatait.”

A tájékoztatóban említett dokumentumok itt nyithatók meg: 1,  2,  3.

Vissza

Díjaink, elismeréseink