XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/2018/11/06/tenyek-es-adatok-pozsonyi-ut-77-79-szam-alatti-munkateruletrol/

Témák A-Z

Újabb információk a Pozsonyi út 77-79. szám alatti munkaterületről

2018. november 06. - Frissítve Környezetvédelmi hírek

2019. január 04-én tájékoztatást kaptunk az egykori K&H Bank Zrt. azbesztmentesítésével kapcsolatban a DRYCON Hungary Kft.-től. Abban a levélben hivatkoztak az azbesztcement palával keveredett bontási törmelékből végzett mintavételekre, laboratóriumi vizsgálatokra, geodéziai felmérésre, veszélyes és nem veszélyes hulladéktestek térbeli lehatárolására. A hivatkozott vizsgálatok és felmérések dokumentációit tájékoztatásul megküldték részünkre, amelyeket mellékletekkel együtt ezúton közreadunk.

K&H bontás kubatúraszámítás
K&H bontás geodéziai műleírás
Mintavételi jegyzőkönyv
Vizsgálati jegyzőkönyv – azbeszttartalom
Vizsgálati jegyzőkönyv – azbeszt típus

A 2019. január 4-ei tájékoztató  itt olvasható. Ajánljuk figyelmükbe a tájékoztató végén olvasható infografikát.

Önkormányzatunk 2018. október 5. napjától folyamatosan közzé teszi honlapján a részben az önkormányzat által, független szakértőktől megrendelt-, részben pedig  az ingatlan bontását végző cég által elvégeztetett vizsgálatok eredményeit.

Az októberben publikált valamennyi információt ide kattintva nyithatják meg honlapunk látogatói.

November 27-én a következő tájékoztatást kapta az önkormányzat.

A Kör-ker Kft. (javítás után ismét) megküldte az önkormányzatnak a  Pozsonyi út 77-79. sz. alatti bontás környezetében 2018. november 16-án végzett levegő-,  és a 19-én végzett pormintavételen alapuló azbeszttartalom-vizsgálat mérési  jegyzőkönyveit. A jegyzőkönyveket ide, és ide kattintva lehet letölteni honlapunkról.

A levegő minőségének vizsgálatára a bontási tevékenység idején került sor, az ülepedett por mintavételi helyszíneit a hivatalhoz érkezett lakossági javaslatok alapján jelöltük ki.
A mérési eredmények negatívok.
A bontást végző vállalkozó helyszíni képviselőjétől telefonon kapott tájékoztatás szerint jelenleg (és várhatóan egész decemberben) a nem szennyezett bontási törmelék szállítása folyik. A most agyagos földdel és “tiszta” törmelékkel takart, azbeszttartalmú bontási hulladék elszállítására várhatóan január 2. és 16. között kerül majd sor.

__________________________________________________________________________

November 14-én a Pozsonyi út 77-79. ingatlanon lévő irodaház bontását végző kivitelező tájékoztatta az önkormányzatot,  hogy a bontott épület gyenge statikai állapota miatt várhatóan szükség lesz az épület maradványának  irányított, szakszerű bedöntésére. A bedöntést   november 15-16-án tervezik végrehajtani. (A bedöntésre időközben a terveknek megfelelően sor került.)

A Drycon Hungary Kft. cégvezetője 2018. november 10-én két tájékoztató levelet (ide kattintva nyitható meg az első, és itt a második levél), továbbá a legfrissebb mérésekkel kapcsolatos  alábbi feljegyzést, és jegyzőkönyveket továbbította az önkormányzathoz az elmúlt napokban elvégzett munkálatokkal összefüggésben.

Tárgy: Pozsonyi út 77-79. alatti azbesztmentesítés 2018. 11. 07-i   és 09-i munkahelyi levegő mérés eredményei

Az 1134 Bp. XIII. ker., Pozsonyi út 77-79. alatti azbesztmentesítési munkálatok kapcsán WESSLING Hungary Kft. független akkreditált környezetanalitikai laboratóriuma által végzett levegőtisztasági mérések kapcsán az alábbi tájékoztatást adjuk:

1.)     Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 6. § szerint 2018.11.07-én és 2018.11.09-én végzett munkahelyi levegő szállórost mérések mintavételi és fáziskontraszt mikroszkópiás laborvizsgálati jegyzőkönyveit mellékletben csatoljuk.
A vizsgálati eredmények szerint a mérések idején a szállórost koncentráció mind a négy mérési ponton kimutatási határérték alatti volt (<0,01 rost/cm3), tehát a munkaterületen azbesztmentesítést végző munkavállalókat érő azbeszt-expozíció nem éri el a 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 7. § szerinti a 0,1 rost/cm3 határértéket; a hivatkozott jogszabálynak megfelel.

2.)     A következő munkahelyi levegőtisztasági mérés várható időpontja 2018.11.12. hétfő”

A tájékoztatóban említett jegyzőkönyveket ide kattintva nyithatják meg honlapunk látogatói: 1, 2, 3, 4.

————————————————————————————————————————

2018. november 5-én a Drycon Hungary Kft. cégvezetője a következő tájékoztatást adta az önkormányzatnak.

Tárgy: Pozsonyi út 77-79. alatti azbesztmentesítés 2018. 11. 05 – i   munkahelyi levegő mérés eredményei

Az 1134 Bp. XIII. ker., Pozsonyi út 77-79. alatti azbesztmentesítési munkálatok kapcsán WESSLING Hungary Kft. független akkreditált környezetanalitikai laboratóriuma által végzett levegőtisztasági mérések kapcsán az alábbi tájékoztatást adjuk:

1.)     Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 6. § szerint 2018.11.05-én végzett munkahelyi levegő szállórost mérések mintavételi és fáziskontraszt mikroszkópiás laborvizsgálati jegyzőkönyveit mellékletben csatoljuk.
A vizsgálati eredmények szerint a mérések idején a szállórost koncentráció mind a négy mérési ponton kimutatási határérték alatti volt (<0,01 rost/cm3), tehát a munkaterületen azbesztmentesítést végző munkavállalókat érő azbeszt-expozíció nem éri el a 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 7. § szerinti a 0,1 rost/cm3határértéket; a hivatkozott jogszabálynak megfelel.

2.)     A következő munkahelyi levegőtisztasági mérés várható időpontja 2018.11.07. szerda.”

A tájékoztatáshoz mellékelt jegyzőkönyvek itt nyithatók meg: 1, 2.

Szintén a Drycon Hungary Kft. cégvezetőjétől érkezett a következő dokumentum.

Tárgy: Azbesztcement palával keveredett bontási törmelék laboratóriumi vizsgálati eredményei

Az 1134 Pozsonyi út 77-79. alatti egykori K&H Bank Zrt. épület bontása során
korábban képződött, azbesztcement palával keveredett bontási törmelékhalomból – a korábban megküldött monitoring tervnek megfelelően – WESSLING Hungary Kft. független akkreditált Környezetanalitikai Laboratóriuma 6 helyen készített nyílt kutatóárokból méterenként hulladék mintavételezést végzett. Összesen 24 db, egyenként 60 liter térfogatú reprezentatív minta megvételére került sor.
A hulladékmintákból a laboratórium vizsgálta, hogy az egyes minták azbeszttartalma eléri-e vagy meghaladja-e a 0,1 tömeg%-ot, amely fölött az már veszélyes hulladéknak minősül (lásd: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ 48. pont és 1. melléklet 7., 7.1, 7.2 pontok, 6. táblázat 1A kat. karcinogén anyagok).
A vizsgálatok eredménye azt mutatta, hogy a 24 db mintából 8 db minta azbeszttartalma érte el, illetve haladta meg a fenti határértéket.
Mellékletben csatoljuk a mintavételi jegyzőkönyvet, valamint két laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvet (az egyik az azbeszttartalmakat adja meg, míg a másik az azbeszt típusát /valamennyi esetben krizotil/).
A laboratóriumi vizsgálati eredményeket hamarosan feldolgozzuk, és geodéziai felmérést kiegészítjük az alábbiakkal:
*        a bontási törmelék minták azbeszttartalom-vizsgálati eredményei a hossz- és keresztszelvényeken az egyes mintavételi helyek megfelelő mélységeinél feliratozásra kerülnek
*        felrajzoljuk a 0,1% határérték feletti azbeszt-szennyezettségű veszélyes hulladéktesteket és az ez alatti nem veszélyes hulladéktestek becsült határvonalait
*        műszaki becsléssel megadjuk a veszélyes és nem veszélyes hulladéktestek térfogatait.”

A tájékoztatóban említett dokumentumok itt nyithatók meg: 1,  2,  3.

Vissza

Díjaink, elismeréseink