XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2018/02/19/felulvizsgaltak-kozfoglalkoztatasi-tervet/

Témák A-Z

Felülvizsgálták a Közfoglalkoztatási tervet

2018. február 19. Szociális hírek

A képviselő-testület februári ülésén felülvizsgálta a Közfoglalkoztatási tervét, melyhez a központi költségvetés határozza meg a felhasználható költségvetési keretösszeget. A 2018. évi költségvetés 50 millió forint összegű előirányzatot tartalmaz. A létszámtervben 278 közfoglalkoztatott státusz 12 hónapos kiadásairól született döntés.

Önkormányzatunk támogatja a helyi közfoglalkoztatás szervezését, azt értékteremtőnek, egyben a szociális ellátó rendszer egyik hatékony eszközének tekinti. A kerületi szakemberek szerint alkalmas arra, hogy az elsődleges munkaerő piacon elhelyezkedni nem tudó álláskeresők részére kiutat jelentsen. Többen koruk, képzettségük, képességük, egészségi állapotuk miatt nem képesek más típusú foglalkoztatási jogviszony kötésére, fenntartására. A jövedelemszerzésen túl szerepe van az egyén mentális állapotára, a családon belüli kapcsolatok alakulására is. A közfoglalkoztatás értékteremtő az önkormányzat számára, a kerületi állampolgárok életminőségét javítja, hozzájárul a közterületek tisztaságához. Szervezése gazdaságos, a szolgáltatások költségeihez hozzájárulást kap az önkormányzat. A 2017.évi közfoglalkoztatás által „előállított érték” közel 300 millió forint volt.

2017-ben jelentős csökkentést követően 199 főt alkalmazására került sor, közülük 21 fő sikeresen helyezkedett el. A női munkaerő fokozatosan túlsúlyba került, ami a nehezebb fizikai munkák elvégzésénél, a közterületi foglalkoztatásnál problémát jelent. A közfoglalkoztatottak 70 %-a valamilyen egészségi – legtöbbször mentális – problémával küzd.

A különböző csoportfoglalkozások lehetőséget biztosítottak a közfoglalkoztatottak társas kapcsolatainak bővítésére, ezáltal egymás problémáinak megoldására is. A munka szervezésekor az illetékesek kiemelt figyelmet fordítottak a szociális javak és adományok elosztása során is sajátos helyzetükre, mivel sok munkanélküli egyedülállóként él, és semmilyen rokoni kapcsolattal nem rendelkezik, akire, vagy akikre támaszkodhatna.

A foglalkoztatásba bevonható 278 fő közül alapfokú, vagy ez alatti végzettségű 237 fő, közép- vagy felsőfokú iskolát 41 fő végzett. A terv szerint az önkormányzat továbbra is fenntartja az eddigi munkaköröket. Az általános iskolai végzettségűek és a szakmunkások esetében: közterületen köztisztasági munka, parkgondnok, intézményi takarító, közterületi egyéb feladatok, közterületi segédmunka. Közép vagy felsőfokú végzettségűeknek adminisztrációs, festő és mázoló munkák, valamint végzettségüknek megfelelően foglalkozások szervezése. A költségvetés tartalmazza a közfoglalkoztatottak szociális juttatásait is: a 8000 Ft-os havi étkeztetési utalvány és 10,500 Ft-os havi bérlet dologi kiadás összegét.

 

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj