XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2017/02/23/tovabbra-is-tamogatjuk-a-kozfoglalkoztatast/

Témák A-Z

Továbbra is támogatjuk a közfoglalkoztatást

2017. február 23. Szociális hírek

Az elmúlt időszakban átlagosan, havonta 158 fő munkanélküli dolgozott közfoglalkoztatásban. Ez a regisztrált álláskeresők 8,5 %-a. Ténylegesen összesen 396 fő vett részt a közfoglalkoztatásban (21,4%). A foglalkoztatottak több mint a fele újrafoglalkoztatott. Oka az érintettek jó színvonalú munkavégzése és megfelelő munkafegyelme volt. 2016-ban 8 órás ügyintéző: 101.480 Ft-ot, a 8 órás munkavezető végzettséggel: 111.660 Ft-ot kapott. Az önkormányzat az önrész mellett a bér kiegészítésre 8.000 Ft + 34,51% járulék értékű étkezési utalványt és októbertől 10.500 Ft + 34,51% járulék értékű havi bérletet biztosított.

A közterületi munkák közé tartozik az önkormányzat kezelésében lévő zöldterületek kaszálása, a közterületen lerakott illegális szemét összegyűjtése és elszállítása. Folyamatosan gondoskodtak a kerületben elhelyezett szelektív gyűjtő szigetek környékének tisztántartásáról. A kerület bölcsődéiben, óvodákban, a Gondozóházban, az idősek klubjaiban és a Prevenciós Központban végeztek külső és belső takarítási munkát. Voltak, akik az idősek informatikai képzésében, idősek angol nyelvi oktatásában és a gyermekek részére foglalkozások szervezésében vettek részt.

A programban résztvevők többsége több éve közfoglalkoztatott, jövedelmük meghatározó része a család bevételeinek. A családok 36%-ában senkinek nem volt rendszeres munkajövedelme a közfoglalkoztatást megelőzően. Az előző évben a közvetítések 31%-a, a beszámoló évében 20%-a volt eredményes. Összesen 568 tartós munkanélküli személyt (2015.évben 281) töröltek a nyilvántartásból, együttműködés hiánya miatt. Az állásajánlat visszautasítását minden esetben egészségügyi okkal igazolták (96 fő). A foglalkoztatás egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredménye miatt nem volt foglalkoztatható tartós munkanélküli: 364 fő (2015. évben 255 fő). Egészségi állapot miatt összesen 460 fő (2015.évben 359 fő) nem tudott dolgozni, ez a kiközvetített tartós munkanélküliek 21%-a (2015.évben 19 %-a).

2016. évben új elemként 6 főt, a kerület közterületén élő hajléktalant közterület takarításával rendszeres jövedelemhez juttattunk. A foglalkoztatást összekötöttük megfelelő szálláshelyhez való juttatással és életviteli tanácsadással. A programot tovább folytatjuk.

 

A regisztrált álláskeresők száma 2016-ban az előző évekhez képest közel 40%-al csökkent. 2016-ban 1850 fő, 2015-ben 2437 fő, 2014-ben 2836 fő.

A kerületi aktív korúak száma 77 788 fő, közülük munkanélküli januárban 3,57%, szeptemberben 2,33%. A csökkenés oka, hogy a közfoglalkoztatás egész évben folyamatos volt, és megjelentek olyan új közfoglalkoztatók, akik további munkalehetőséget biztosítanak a regisztrált álláskeresőknek.

Az álláskeresők 56%-a (1036 fő) nő.

Az 50 év és felettiek aránya 2014. évben 34%, 2015. évben 38%, 2016. évben 40%. A felsőfokú végzettségűek aránya 2016. évben 1%-kal 20%-ra emelkedett.

Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma 940 fő, álláskeresési ellátásban részesülők száma 582 fő, foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők száma 466, a regisztrált álláskeresők száma 1988 fő.

A közfoglalkoztatottak 52%-a végzettséggel rendelkezett. A 43 %-ának nincs szakmája, a végzettséggel rendelkezők 33 %-a soha nem dolgozott a tanult szakmájában. 

2017. évre a kerületi közfoglalkoztatást 280 álláshely betöltésével terveztük. A foglalkoztatás szervezését hagyományosan a hivatal Szociális és Köznevelési Osztálya, a munkáltatói feladatokat az érintett önkormányzati szociális intézmények (Prevenciós Központ, Szociális Szolgáltató Központ, Egyesített Óvoda) vezetői látják el. A cél, hogy a közfoglalkoztatás lehetőségét 2017. évben is biztosítsa az önkormányzat, teremtse meg a helyi közfoglalkoztatás pénzügyi és szervezeti lehetőségét.

2017. évre vonatkozóan is a központi költségvetés határozza meg a költségvetési keretösszeget, melyet kerületünk a tárgyévben felhasználhat. A teljes munkaidőben dolgozók 79 155 helyett 81 530 forintot fognak kapni. A középfokú végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörökben 101 480 forintról 106 555 forintra emelnek.

Az aktív korúak ellátásában részesülők foglalkoztatást helyettesítő, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást igényelhetnek. Feltétele: ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (25 650 Ft), vagyona nincs, saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és kereső tevékenységet nem folytat. Kerületünkben 2015-ben a regisztráltak 26,5%-a, 2016-ban 23,3%-a volt jogosult támogatásra.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj