XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/2016/01/14/atadtak-a-terfelugyeleti-rendszer-legujabb-fejleszteset/

Témák A-Z

Átadták a térfelügyeleti rendszer legújabb fejlesztését

2016. január 14. Közbiztonság hírei

Dr. Tóth József polgármester a rendszer bővítésével kapcsolatban elmondta, hogy a fejlesztésre a Lendületben a XIII. kerület ciklusprogramban meghatározott célkitűzésnek megfelelően került sor. – Összesen tizennyolc olyan feladatot, illetve programot tartunk számon, amely a jogsértések megelőzését, az áldozattá válás elkerülését, a szabálysértések és bűncselekmények számának visszaszorítását, összességében közterületeink rendjének és biztonságának javítását szolgálja. Ide tartozik például a közterület-felügyelet létszámának bővítése, a 24 órás munkarend bevezetése, a rendőrség, a katasztrófavédelem és a kerületi polgárőrség támogatása, a gyermekkorúak és az idős emberek áldozattá válásának megelőzését szolgáló tevékenység, valamint a térfelügyeleti rendszer folyamatos fejlesztése és korszerűsítése is – mondotta  a polgármester.

– A térfelügyeleti rendszer kiépítésében három szakaszt különböztetünk meg. 2000-től 2010-ig tartott a hálózat első 150 kamerájának rendszerbe állítása, amit 2010 és 2014 között további 100 új kamera felszerelése követett. A fejlesztés 2015-től 2019-ig tartó harmadik szakaszában az önkormányzat további 50 kamera felszerelésére, valamint az operátor központ, és a rendszerhez tartozó műszaki berendezések korszerűsítésére vállalt kötelezettséget.

A beruházás költségeiről szólva dr. Tóth József elmondta, hogy a teljes térfelügyeleti rendszer kiépítésére 250 millió forintot költött az önkormányzat, a most átadásra került fejlesztés és korszerűsítés pedig 11,8 millió forintba került. – A kerület lakosságától érkező visszajelzések, valamint a rendőrségtől, a közterület-felügyelettől és a polgárőrségtől származó információk alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a térfelügyeleti rendszer beváltja a hozzá fűzött reményeket, megfelel a lakosság, a rendvédelmi szakemberek és az önkormányzat elvárásainak. A mostantól 273 kamerával üzemelő hálózat a főváros legnagyobb és egyik legkorszerűbb térfelügyeleti rendszere, amelynek segítségével az elmúlt hónapokban is több súlyos bűncselekmény elkövetőjét sikerült azonosítani – mondotta végezetül a polgármester.

Dr. Paál Péter György r. ezredes, a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitányság vezetője arról beszélt, hogy a térfelügyeleti rendszer által biztosított megelőzési és bűnüldözési lehetőségek felhasználása szervesen beépült a rendvédelem eszköztárába. A rendszer nem csak a megelőzés területén bizonyít, de mind jelentősebb szerepet játszik a közterületen elkövetett szabálysértések és bűncselekmények tetteseinek azonosításában, a rendőrség által indított nyomozások eredményességének biztosításában.

A kapitányságvezető örvendetesnek tartotta, hogy nem csak a kamerák száma növekszik, de az önkormányzat gondot fordít az alkalmazott műszaki berendezések folyamatos korszerűsítésére is, ami számottevően javítja a különböző jogsértésekkel kapcsolatban keletkező jogi erejű bizonyítékok felhasználhatóságát.

A kerületi közterület-felügyelet vezetője, Fábián-Brocskó Márta a térfelügyeleti rendszer üzemeltetésének tapasztalatairól szólva a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a polgárőrséggel és az önkormányzat szociális intézményeivel megvalósuló, napi szintű együttműködés tartalmasabbá és színvonalasabbá válását emelte ki. A felügyeletvezető említést tett arról is, hogy a rendszer nem csak jogsértésekkel kapcsolatban hasznosul, de más módon nem pótolható információkat szolgáltat közúti közlekedési balesetekkel, utcai rosszullétekkel, szélsőséges időjárási körülmények következményeivel, vakolatomlásokkal, közveszélyt jelentő helyzetek kialakulásával összefüggésben is, ami lehetőséget biztosít a szükséges intézkedések késedelem nélküli végrehajtására, az illetékes szervezetek és hatóságok  értesítésére.

 A tájékoztatók elhangzását követően a jelenlévők megtekintették a térfelügyeleti rendszer felújított operátor központját, amely a korábbinál nagyobb alapterületen, és jobb munkakörülményeket biztosítva segíti az üzemeltetők tevékenységét.

Vissza

Díjaink, elismeréseink