XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2013/05/22/ki-akarjak-arusitani-a-margitszigetet/

Témák A-Z

Ki akarják árusítani a Margitszigetet? Tiltakozik a XIII. kerületi képviselő-testület a Margitsziget elcsatolása ellen

ARCHÍV | 2013. május 22. - Frissítve Egyéb

Ez egy közigazgatási giccstervezet, kitalálója arcát, nevét nem vállaló ismeretlen. Vajon mi a mögöttes szándék? Talán csak nem az, hogy privatizálni akarják a Margitszigetet, vagy belépődíjat akarnak szedni, így akarván megteremteni a forrást a sziget rendbetételére? 

Ezek után nem lehet véletlen, hogy a főváros által kidolgozott rendezési rendelettervezet kilátásba helyezte a Margitsziget felparcellázását. Ez csak az első lépés, ezután jön a Városliget, a Kossuth tér, a Budai vár vagy a kerületi önkormányzati rendszer felszámolása? A XIII. kerület nem ért egyet a Margitsziget elcsatolásával, hiszen a fővárosi önkormányzatnak eddig is minden lehetősége, eszköze megvolt az érdekeinek érvényesítéséhez. Élve a törvény adta lehetőségünkkel, ha kell, azonnali népszavazást írunk ki, addig pedig azt akarjuk, hogy függesszék fel a Margitsziget ügyének tárgyalását a Parlamentben.

Tiltakozik a XIII. kerületi képviselő-testület a Margitsziget elcsatolása ellen 

Az önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 23-i ülésén kinyilvánította, hogy tiltakozik a Budapest Főváros közigazgatási területével összefüggő egyes módosításáról szóló törvényjavaslat elfogadása ellen. Az elfogadott határozat szerint a tervezet szakmailag megalapozatlan, a hatályos jogszabályok rendelkezéseit figyelmen kívül hagyva, valótlan indokokkal alátámasztva az idén 75 éves XIII. kerülethez tartozó Margitszigetet a kerület közigazgatási területéből akarja elvonni és közvetlenül a fővárosi önkormányzat igazgatása alá helyezni. Ez a szabályozási javaslat azt mutatja, hogy a Kormány semmibe veszi az önkormányzati autonómiát, nem tekinti partnernek az érintett XIII. kerületi lakosokat sem, nem kívánja betartani a hatályos jogszabályokban szabályozott eljárási rendet, holott ez a Kormány számára alkotmányos kötelezettség. 

A testület döntésének megfelelően felhívja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét, valamint a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét, mint felelős önkormányzati érdekképviseleti szerveket, hogy fejezzék ki tiltakozásukat a kerületi önkormányzat területi határának egyoldalú döntéssel való módosítása és a választópolgárok véleménynyilvánításának kizárása miatt. Felhívja a kerület országgyűlési képviselőit, továbbá a polgármesteri, önkormányzati képviselői tisztséget is betöltő országgyűlési képviselőket, hogy szavazatukkal ne támogassák az önkormányzati jogokat csorbító szabályozás elfogadását. 

A Kormány 2013. május 17-én Budapest Főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek. A törvényjavaslat a magyar közigazgatási rendszerben eddig nem ismert kategóriaként bevezetné a „fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott közigazgatási terület ” fogalmát. Ez a szabályozás lehetővé tenné, hogy a ma fővárosi kerületek közigazgatási területéhez tartozó egyes területeket az érintett kerület közigazgatási területéből és igazgatási illetékességi terültéből kiemelve a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi önkormányzati igazgatás hatás- és illetékességi körébe vonják. A törvényjavaslat elsőként a XIII. került határait módosítva a Margitszigetet javasolja a Fővárosi Önkormányzat közvetlen igazgatása alá vonni. Az előterjesztés indokolása szerint erre azért van szükség, mert ez a terület

a)      kiemelt idegenforgalmi jelentőséggel bír;

b)      fejlesztése túlmutat egy kerületi önkormányzat stratégiai tervezésében rejlő lehetőségeken;

c)      ezzel válik biztosíthatóvá, hogy a Margitszigetet érintő fejlesztések szervesen illeszkedjenek a Budapestet érintő nagyszabású koncepciókba. 

A benyújtott törvényjavaslat Alaptörvény ellenes, hiszen az a főváros területi tagozódásával kapcsolatban a fővárosi önkormányzat közvetlen irányítása alatt álló terület kategóriáját nem ismeri és más törvények rendelkezéseit is figyelmen kívül hagyva kívánja a Margitszigetet a XIII. kerülettől elcsatolni, a XIII. kerület közigazgatási határát módosítani. 

A benyújtott törvényjavaslat indokolása nem valós, hiszen Budapestnek nemcsak a Margitsziget a kiemelt idegenforgalmi jelentőségű területe, hanem ugyanilyen jelentőségű turisztikai szempontból például a Budai vár, a Kossuth tér vagy a Városliget területe is. A javasolt változás az előzőek ellenére kizárólag a XIII. kerület területéhez tartozó Margitszigetet érinti csupán. Mint a Margitsziget ingatlantulajdonosának a hatályos jogi szabályozás egyetértési joga eddig is kellőképpen garantálta a fővárosi önkormányzat érdekeinek érvényesítését, eddig is lehetőséget biztosított a Margitsziget fejlesztésére.

A törvényjavaslat a Margitszigetet érintően az önkormányzati feladatok ellátását a fővárosi önkormányzatra, az igazgatási hatáskörök gyakorlását a fővárosi főjegyzőre, valamint a XIII. Kerületi Önkormányzat jegyzőjére, a XIII. kerületre kiterjedő illetékességgel rendelkező más államigazgatási szervekre telepíti. A törvényjavaslat el kívánja vonni a kerületi önkormányzat helyi adóztatási jogát is. 

A törvényjavaslat benyújtásának körülményei, a javasolt szabályozási megoldások abba az irányba mutatnak, hogy a Kormány tovább kívánja szűkíteni a települési önkormányzatok, köztük a fővárosi kerületi önkormányzatok jogait, nem tiszteli a XIII. kerületben élő választópolgárokat, mint az önkormányzáshoz való jog alanyait, az önkormányzatok területi határának módosításánál a jövőben ki akarja zárni az érintett választópolgárok népszavazás útján történő állásfoglalását. 

A Képviselő-testület kifejezésre juttatta tiltakozását a törvényjavaslat tervezett szabályozásával szemben, rögzítve, hogy a hatályos jogszabályokban szabályozott eljárási rend betartása a Kormány számára is alkotmányos kötelezettség, a jogállamiság nélkülözhetetlen eleme. Felhívja a fővárosi kerületi önkormányzatok képviselő-testületeinek figyelmét, hogy a Kormány által benyújtott javaslat elfogadása precedenst teremthet arra, hogy területük egy részét – egyik napról a másikra – közigazgatási területükből kivonják, s a változással érintett területen élők számára bizonytalan igazgatási és jogérvényesítési helyzetet teremtsenek. A szabályozási javaslat elfogadása esetén mód nyílhat a kerületek, vagy csak egyes kerületek megszűntetésére, az ott élő lakosok önkormányzáshoz való jogának korlátozására.

 

 

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj