XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/gyermekek-etkezesi-tamogatasa/

Témák A-Z

Ügyek

Települési támogatás-Gyermekek étkezési támogatása

A Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult gyermekek esetében, az étkeztetési költség részbeni vagy teljes összegű átvállalása.

Egyedi méltányossági hatáskörben folytatott szociális eljárás szabályai

A kérelem benyújtásának és elbírálásának valamint az eljárás lefolytatásának általános szabályai Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság hatáskörében. Határidők meghatározása, határidőbe nem tartozó eljárási cselekmények, döntések, fellebbezési eljárás szabályai.

Általános eljárási szabályok

A kérelem benyújtásának és elbírálásának valamint az eljárás lefolytatásának általános szabályai polgármesteri, illetve jegyzői hatáskörben nem pályázati formájú támogatások esetén. Határidők meghatározása, határidőbe nem tartozó eljárási cselekmények, döntések, fellebbezési eljárás szabályai.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról, illetve annak igénybevételéről.

Települési támogatás-Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként

Támogatás adható annak a szociálisan rászorult személynek aki az elhunyt személy temettetéséről gondoskodott. Abban az esetben igényelhető a segítség, ha az illető családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át ( 71,250.-Ft) .

Köztemetés

Amennyiben az elhunytnak nincs vagy nem található hozzátartozója, akkor a halál helye szerint illetékességgel rendelkező Polgármester gondoskodik az eltemetésről. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a hozzátartozó személy nem gondoskodik az elhunyt eltemetéséről.

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj